Dětský horoskop                     

Dětský horoskop

Tento horoskop je určen rodičům, kteří by rádi porozuměli jedinečnosti a citovým, mentálním, duchovním i fyzickým potřebám svého dítěte.
Dítě, kterému rodiče pomohou zjistit, kým je, může mít v životě větší možnost žít naplňující život.
Pomocí horoskopu můžete objevit způsob, jak navázat lepší vztah se svým dítětem a nalézt nové pohledy do jeho nitra. Můžete zjistit, jak vás dítě vnímá a jak k němu najít cestu, jaké hračky mu mohou nejlépe vyhovovat, jakou formou se bude nejlépe učit, které oblasti jeho tělíčka mají sklon k přetěžování se atd.
Silný vliv na dítě má rodinný životní styl i filozofie, ale když navíc použijete horoskop, můžete mu poskytnout optimální podmínky.
Tyto informace je možno použít pro dítě jakéhokoli věku.


Cena: 500,-Kč (je možné vystavit také dárkový poukaz)
Horoskop v elektronické formě (sepsaných cca 3-5 stran) + 30 min. skype (případně telefonická) konzultace. Po dohodě lze horoskop zaslat i poštou