PSYCHOSOMATIKA
Máme možnost učit se naslouchat řeči našeho těla - zprávám naší duše...

NOVĚ:
Z knihy Luise L. Hay - "Miluj svůj život"

HLAVA je náš reprezentant. jejím prostřednictvím se ukazujeme světu. A ten nás také většinou poznává. Je-li v oblasti hlavy něco v nepořádku, míváme pocit, že s "námi" není něco v pořádku.
VLASY reprezentují sílu. Jestliže jsme v tenzi a máme strach, zpevňujeme ramenní svaly a toto napětí stoupá nahoru až do oblasti kolem očí. Vlasy vyrůstají z vlastového váčku. Je-li kůže na temeni hlavy příliš napjatá, vlastový váček se sevře natolik, že vlasy nemohou dýchat, odumírají a vypadávají. Pokud je napětí trvalé a kůže na temeni hlavy se neuvolní, váček je neustále tak sevřený, že jím nemohou růst nové vlasy. Výsledkem je plešatost.
Plešatost u žen je mnohem častější od doby, dky ženy začaly pronikat do "světa byznysu" spojeného s tenzí a frustrací. Není to ale tak zjevné, protože paruky působí velmi přirozeně a přitažlivě. Tupé pro muže bohužel pozná každý už na dálku.
Napětí je vyjádřením nedostatku síly. Napětí je slabost. Uvolnění, soustředění a poklid je výrazem síly a jistoty. Měli bychom své tělo mnohem víc uvolňovat a mnohým lidem by prospělo uvolňovat i kůže na temeni hlavy. 

Můžete si to hned vyzkoušet. Řekněte kůži na temeni hlavy, ať se uvolní, a vnímejte rozdíl. Jesltiže ucítíte, že kůže viditelně povolila, pak vám doporučuji dělat tohle cvičení co možná nejčastěji.
UŠI reprezentují schopnost slyše.t Máte-li problémy s ušima, většinou to znamená, že se deje něco, co nechcete slyšet. Bolesti uší naznačují, že máte zlost na to, co slyšíte. 
U dětí bývají bolesti uší velmi časté. Musejí poslouchat všechno, co se doma děje a ony to ve skutečnosti slyšet nechtějí. Pravidla vládnoucí v mnoha domácnostech dětem často zakazují projevovat zlost a neschopnost dětí nějak to změnit se pak mění v bolest uší.
Hluchota reprezentuje dlouhodobé odmítání poslouchat někoho jiného. Všimněte si, že má-li jeden z partnerů naslouchátko, ten druhý většinou mluví a mluví. 
OČI reprezentují schopnost vidět. Jestliže máem problémy s očima, převážně to znamená, že něco nechceme vidět, a to buď sami v sobě, nebo ve svém životě: v minulosti, přítomnosti či budoucnosti. 
Kdykoli vidím malé děti s brýlemi, je mi jasné, že se u nich doma děje něco, na co se nechtějí dívat. Nemohou to změnit, a proto rozostří zrak, aby to neviděly příliš zřetelně.
Mnozí lidé měli dramatické léčebné zážitky, když se rozhodli vrátit zpět do minulosti a vyjasnit si, na co se nechtěli dívat rok dva předtím, než začali nosit brýle. 
Popíráte to, co se děje v současné době? Proč se tomu odmítáte postavit tváří v tvář? Proč se bojíte podívat na přítomnost nebo do budoucnosti? Kdybyste viděli zřetelněji, viděli byste něco, co teď nevidíte? Vidíte, co děláte sami sobě? 
Zajímavé otázky, na které stojí za to se podívat.
BOLESTI HLAVY vycházejí z toho, že si sami ubližujete. Až vás bude příště bolet hlava, na chvíli se zastavte a zeptejte se sami sebe, kdy a jak jste se z něčeho obviňovali. Opusťte si, nechte to být a bolest hlavy zmizí, odkud přišla.
Migrény vytvářejí lidé, kteří chtějí být dokonalí a vyvíjejí na sebe příliš velký tlak. Je zajímavé, že migrény téměř vždy povolí při masturbaci, pokud ji provedete hned, jak ucítíte, že vás začíná bolet hlava. Sexuální uvolnění odstraňuje napětí a bolesti. Možná vám masturbace v této souvislosti moc nevyhovuje, ale za pokus to určitě stojí. Nic tím neztratíme.
DUTINY jsou spojeny s obličejem a nosem a reprezentují hněv vyvolaný někým ve vašem životě, někým, kdo je vám blízký. Možná máte dokonce pocit, že vás nějakým způsobem utiskuje
.
.
.
Postupně dopisuji.Z knihy Luise L. Hay - Uzdrav své tělo

Psychosomatka & psychosomatické potíže - význam
Za pomlčkou - pravděpodobná příčina a o řádek níže (text psaný kurzívou) – nový myšlenkový návyk.

A
Absces – Trýznivé myšlenky na křivdy, ponížení a pomstu.
Dovoluji svým myšlenkám, aby byly volné. Minulost je pryč. Jsem vyrovnaný.
Addisonova nemoc (viz nadledviny - potíže) – Vážná citová podvýživa. Vztek na sebe sama.
Starám se o své tělo, svou mysl i své emoce s láskou.
Afty (viz kandidóza, kvasinkové infekce, ústa) – Zlost nad nesprávnými rozhodnutími.
Láskyplně přijímám svá rozhodnutí, neboť vím, že se mohu svobodně změnit. Jsem v bezpečí.
AIDS – Pocit bezbrannosti a beznaděje. Lhostejnost ostatních lidí. Silný pocit vlastní nedokonalosti.
Odmítání sebe sama. Sexuální vina.
Jsem součástí Vesmírného plánu. Jsem důležitý a sám Život mě miluje. Jsem silný a schopný. Mám se rád a oceňuji všechno, čím jsem.
Akné – Odmítání sebe sama. Nechuť sám k sobě.
Jsem Božím ztělesněním života. Mám se rád a beru se takový, jaký jsem právě teď.
Alergie (viz senná rýma) – Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly.
Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se životem.
Alkoholizmus – „K čemu se snažit“? Pocit marnosti, viny, neschopnosti. Odmítání sebe sama.
Žiji přítomností. Každý okamžik je nový. Chci si uvědomit vlastní hodnotu. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Alzheimerova choroba (viz demence, senilita) – Odmítání takového světa, jaký je. Beznaděj a bezbrannost. Hněv.
Vždycky je pro mě nějaká lepší možnost, jak žít. Odpouštím všem a odpoutávám se od minulosti. Cítím radost.
Amenorrhea (viz menstruační potíže, ženské nemoci) – Odmítání vlastního ženství. Nechuť sama k sobě.
Jsem potěšena tím, kdo jsem. Jsem nádherným projevem života a za všech okolností jsem dokonalá.
Amyotrofická laterální skleróza (Lou Gehrigova nemoc) – Neochota přijmout vlastní hodnotu. Popírání úspěchu.
Vím, že jsem užitečný. Úspěch je pro mě bezpečný. Život mě miluje.

Anémie – Postoj „ano, ale…“. Nedostatek radosti. Strach ze života. Pocit vlastní nedostatečnosti.
Je pro mě bezpečné pociťovat radost v každé oblasti mého života. Miluji život.
Anorektální krvácení (hematochézie) – Zlost a frustrace.
Důvěřuji běhu života. V mém životě se dějí jen dobré a správné věci.
Anorexie (viz nechutenství) – Popření vlastního života. Extrémní strach, sebenenávist a odmítnutí.
Je bezpečné být sám sebou. Jsem skvělý takový, jaký jsem. Chci žít. Chci zažít radost. Beru se takový, jaký jsem.
Apatie – Vzdorování citům. Umrtvení sebe sama. Strach.
City jsou bezpečné. Otevírám se životu. Jsem ochoten žít naplno.
Arterioskleróza – Vzdor, napětí. Zatvrzelost a úzkoprsost. Odmítání vidět dobré věci.
Jsem naprosto otevřený životu a radosti. Chci se na svět dívat s láskou.
Artritické prsty – Touha trestat. Provinilost. Pocit nespravedlivého osočování.
Dívám se kolem sebe s láskou a porozuměním. Všechny mé prožitky vystavuje ve světle lásky.
Artritida (viz klouby) – Pocit, že mne nikdo nemá rád. Kritika, odpor.
Jsem láska. Chci se mít rád a být spokojený sám se sebou. Dívám se na ostatní s láskou.
Astma – Dusivá láska. Neschopnost dýchat sám za sebe. Pocit dušení. Potlačovaný pláč.
Je pro mě bezpečné vzít život do svých rukou. Chci být volný.
Astma - dětské - dětské – Strach ze života. Nechuť být tady.
Toto dítě je v bezpečí. Je milované, vítané a obklopené péčí.
B
Bílé uhry (viz pupínky) – Skrývaná ošklivost.
Vnímám se jako krásná a milovaná osoba.
Bolavá místa – Potlačená zlost, která se v daném místě usadila.
Všechny své emoce vyjadřuji radostným, pozitivním způsobem.
Bolest – Pocit viny. Provinilost vždy vyhledává trest.
S láskou se zbavuji minulosti. Všichni jsou volní a já také. V mém srdci je nyní všechno v pořádku.
Bolesti - silné a pulzující – Touha po lásce. Touha po objetí.
Miluji a  vážím si sám sebe. Miluji a jsem milován.
Bolesti hlavy (viz migrény) – Nedůvěra k vlastnímu já. Sebekritika. Strach.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Na vše, co dělám, se dívám láskyplnýma očima. Jsem v bezpečí.
Bolesti v krku (viz hnisavá angína, hrdlo, tonzilitida) – Potlačování zlostných slova. Pocit, že jsem neschopný vyjádřit své pocity a myšlenky.
Zbavuji se všech omezení a jsem svobodný.
Bradavice – Malá vyjádření nenávisti. Víra ve vlastní ošklivost.
Představuji naplno vyjádřenou lásku a krásu Života.
Bradavice na chodidle – Zlost na samé základy našeho porozumění. Šířící se obavy z budoucnosti.
Lehce a sebejistě se pohybuji kupředu. Důvěřuji běhu života a nechávám se jím unášet.
Brightova nemoc (viz nefridita) – Pocity malého dítěte, které má dojem, že nic neumí udělat správně. Selhání. Ztráta.
Mám se rád a jsem spokojený sám se sebou. Pečuji o sebe. Vždycky dělám všechno správně.
Bronchitida (viz respirační onemocnění) – nefungující rodinné prostředí. Hádky a křik. Někdy tísnivé ticho.
Vyhlašuji v sobě i kolem sebe klid a harmonii. Všechno je v pořádku.
Bulimie – Beznadějný teror. Horečné nacpávání se a zvracení ze sebenenávisti.
Sám Život mě miluje, vyživuje a podporuje. Je pro mě bezpečné být naživu.
Burzitida – Potlačovaný hněv. Touha někoho udeřit.
Láska se zbavuje všeho, co není stejné jako ona.
C
Celulitida – Skrývaná zlost a touha po vlastním potrestání.
Odpouštím ostatním. Odpouštím sám sobě. Jsem volný a mohu milovat a užívat si života.
Cestovní nemoc, konetóza (viz nevolnost při jízdě autem) – Strach. Strach z toho, že nedržím vše pevně ve svých rukách.
Vždy jsem pánem svých vlastních myšlenek. Jsem v bezpečí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Cushingova nemoc (viz nadledviny - potíže) – Mentální nevyváženost. Nadměrná produkce zdrcujících myšlenek. Pocit přemožení a prohry.
Láskyplně vyrovnávám svou mysl a tělo. Vybírám si jen ty myšlenky, které způsobují, že se cítím dobře.
Cystická fibróza – Utkvělá představa, že život nepřináší nic dobrého. „Jsem chudák.“
Život mě miluje a já miluji život. Chci jej přijímat naplno a svobodně.
Cystitida (viz infekce močových cest) – Vztek. Obvykle na opačné pohlaví nebo partnera. Obviňování ostatních.
Zbavuji se mentálního návyku, který způsobil mé problémy. Chci se změnit. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Cysty – Vzpomínání na minulé bolestné prožitky. Hýčkání starých trápení. Falešný růst.
Mé vzpomínky jsou překrásné, protože je chci mít právě takové. Miluji se.
Čelisti - potíže – Zlost. Zášť. Touha po pomstě.
Chci změnit své návyky, které mě tento stav přivodily. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.
Černé uhry – Drobná vzplanutí vzteku.
Uklidňuji své myšlenky a jsem vyrovnaný.
D
Dásně - potíže – Neschopnost stát za vlastními rozhodnutími. Slabá vůle.
Jsem rozhodný člověk. Plně a s láskou se řídím vlastními myšlenkami.
Děloha – Představuje sídlo tvořivosti.
Jsem ve svém těle doma.
Demence (viz Alzheimerova choroba, senilita) – Odmítání světa takového, jaký je. Beznaděj a zlost.
Jsem na svém dokonalém místě a neustále jsem v bezpečí.
Deprese – Zlost, kterou pokládáte za neoprávněnou. Beznaděj.
Povznáším se nad strachy a omezení ostatních lidí. Vytvářím svůj vlastní život.
Dermatomykóza (plísňové onemocnění kůže) – Frustrace z toho, že mě ostatní lidé nepřijmou. Neschopnost přirozeného postupu kupředu.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Povoluji sám sobě jít kupředu. Je to bezpečné.
Dětské nemoci – Víra v nesprávné společenské normy, pravidla, zákonitosti. Dětinské chování dospělých v jejich okolí.
Toto dítě je pod Boží ochranou. Je obklopeno láskou. Žádáme pro něj mentální imunitu.
Diabetes melitus - cukrovka, hyperglykemie – Touha po tom, co bývalo mohlo být. Velká potřeba kontrolovat druhé. Hluboký zármutek. Sveřepost.
Tento okamžik je naplněn radostí. Chci si užívat sladkosti života.
Dna – Potřeba dominovat. Netrpělivost, zlost.
Jsem v bezpečí. Jsem usmířený sám se sebou i s ostatními.
Duševní nemoc (viz choromyslnost) – Útěk od rodiny. Únik před realitou, uzavřenost. Násilné odtržení od života.
Tato mysl zná svou pravou totožnost. Je vyjádřením Boží kreativity. 
Dýchací potíže (viz hyperventilace, záchvaty asfyxie) – Strach nebo odmítání přijímat život. Pocit neoprávněnosti vlastního bytí.
Je mým právem již od narození žít svůj život svobodně a naplno. Stojím za to být milován. Chci žít svůj život naplno.
Dýchání – Představuje schopnost přijímat život.
Miluji život. Žít je bezpečné.
Dysmenorrhea (viz menstruační potíže, ženské nemoci) – Zlost sama na sebe. Nenávist ke svému tělu nebo k ostatním ženám.
Miluji své tělo. Miluji sama sebe. Miluji všechny své cykly. Všechno je úplně v pořádku.
E
Edémy (viz otoky, zadržování tekutin) – Čeho nebo koho se nechcete zbavit?
Ochotně se zbavuji minulosti. Je to bezpečné. Nyní jsem volný.
Ekcyhmóza (viz slizniční drobná krvácení) – Překážky v životě. Trestání sama sebe.
Mám se rád a opatruji se. Jsem k sobě milý a něžný. Všechno je v pořádku.
Ekzém – Vnitřní protiklady. „Psychická vyrážka.“
Harmonie a klid, láska a radost mě obklopují a vyplňují mě. Jsem v naprostém bezpečí.
Endometrióza – Pocit nejistoty, zklamání a frustrace. Nahrazení sebelásky cukrem. Ženy trpící pocitem viny.
Jsem silná a žádaná. Je skvělé být ženou. Mám se ráda a jsem naplněna.
Enuréza (viz noční pomočování) – Strach z rodiče, obvykle z otce.
Na toto dítě se díváme s láskou, soucítíme s ním a rozumíme mu. Všechno je v pořádku.
Epilepsie – Pocit perzekuce. Odmítání života. Pocit velkého vnitřního zápasu. Násilí vůči sobě.
Chci vnímat život jako něco věčného a radostného. Jsem věčný, klidný a mám radost.
Exotropie (viz oční potíže) – Odmítání vidět.
F
Fibroidní nádory a cisty (viz ženské nemoci) – Pěstování partnerské křivdy. Rána pro ženské ego.
Zbavuji se návyků, které tyto prožitky přitahovaly. Vytvářím si ve svém životě pouze dobro.
Flatulence (viz plynatost) – Svíravé pocity. Strach. Nestrávené myšlenky.
Jsem uvolnění a nechávám sebou volně protékat život. 
Fraktury (viz kosti - potíže) –  Představují strukturu Vesmíru.
Ve svém světě jsem vlastní autoritou, protože jen já ovládám svou mysl.
Frigidita – Strach. Popírání rozkoše. Přesvědčení, že sex je něco špatného. Necitliví partneři. Strach z otce.
Je pro mě bezpečné radovat se z vlastního těla. Mám radost z toho, že jsem žena.
G
Gastritida (viz žaludeční potíže) – Dlouhodobá nejistota. Očekávání špatného osudu.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.
Genitálnie  – Představují mužský a ženský princip.
Miluji život
Genitálie - potíže – Obavy z vlastní nedokonalosti.
Je bezpečné být sám sebou.
Genitální opar (herpes genitalis) (viz pohlavní choroby) – Neotřesitelná víra v sexuální vinu a touha po trestu. Veřejná hanba. Víra v trestajícího Boha. Odmítání pohlavních orgánů.
Mám radost z toho, jak žiji svůj život. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Globus hystericus (viz knedlík v krku) – Strach. Nedůvěra k běhu života.
Jsem v bezpečí. Věřím, že Život tu je pro mě. Svobodně a radostně vyjadřuji své názory.
H
Halitóza (viz páchnoucí dech) – Ohavné postoje, zlomyslné pomluvy, hanebné myšlení.
Hovořím s něhou a láskou. Vyzařuji jen dobré věci.
Hematochézie (viz anorektální krvácení) – Zlost a frustrace.
Důvěřuji běhu života. V mém životě se dějí jen dobré a správné věci.
Hemeroidy – Strach z termínů. Zloba z minulosti. Strach ze zbavení se minulosti. Pocit přetížení.
Zbavuji se všeho, co není láska. Všechno, co chci udělat, má své místo a svůj čas. 
Hepatitida (viz jaterní potíže) – Odolnost proti změnám. Strach, zlost, nenávist. Játra jsou sídlem zloby a vzteku.
Má mysl je očištěná a svobodná. Opouštím minulost a postupuji vstříc novým zážitkům. Všechno je v pořádku.
Herpes simplex (viz opary) – Zahořklá slova, která v sobě dusím.
Mé myšlenky i slova jsou plné lásky. Jsem smířený se životem.
Hluchota – Odmítání, tvrdohlavost, izolace. Co nechcete slyšet? "Neobtěžuj mě."
Naslouchám Bohu a mám radost ze všeho, co mohu slyšet. Patřím mezi ostatním.
Hnisavá angína - peritozilární absces (viz bolesti v krku, tonsilitida) – Silné přesvědčení, že se nemůžu prosadit a požádat ostatní o to, co potřebuji.
Splnění mých potřeb je již od narození mým právem. Žádám to, co chci, s láskou a lehkostí.
Hnisavé vředy – Hlodavá nevyřčená slova. Provinilost.
Ve svém světě plném lásky si vytvářím samé radostné prožitky. 
Hodgkinova nemoc – Provinilost a obrovský strach z vlastní nedokonalosti a nedostatečnosti. Frenetická touha po sebeprosazení až do úplného vyčerpání krve. V honbě za uznáním se zapomíná na radost ze života.
Jsem dokonale spokojený sám se sebou. Jsem dost dobrý takový, jaký jsem. Mám se rád. Vydávám a přijímám radost.
Holeň – Holeně představují životní standardy.
S láskou a radostně si užívám života podle svých nejvyšších standardů.
Horečka – Zlost. Rozhořčení.
Jsem klidným a vyrovnaným ztělesněním harmonie a lásky.
Houbovité onemocnění – Neměnná přesvědčení. Odmítání zbavit se minulosti. Minulost ovládá mou přítomnost.
Žiji v současnosti, mám radost a jsem volný.
Hrdlo – Představuje cestu sebevyjádření a tvořivosti.
Otevírám své srdce a zpívám o radostech lásky.
Hrdlo - potíže (viz bolesti v krku) – Neschopnost hovořit sám za sebe. Spolknutá zlost. Potlačovaná tvořivost. Odmítání změnit se.
Je v pořádku dělat hluk. Vyjadřuji se svobodně a radostně. Lehce mluvím sám za sebe. Dávám průchod své tvořivosti. Chci se změnit.
Hučení v uších – Odmítání naslouchat. Ignorování vnitřního hlasu. Tvrdohlavost.
Důvěřuji svému Vyššímu Já. S láskou naslouchám svému vnitřnímu hlasu. Zbavuji se všeho, co se nepodobá lásce.
Huntingtonova nemoc – Pocit vzteku a toho, že nejsem schopný změnit ostatní. Beznaděj.
Veškerou kontrolu předávám Vesmíru. Jsem smířený se sebou i svým životem. 
Hyperaktivita – Strach. Pocit neustálého tlaku a naléhání ze strany okolí.
Jsem v bezpečí. Všechny tlaky ustávají. JSEM dostatečně dobrý.
Hyperglykemie (viz diabetes melitus) –  Touha po tom, co bývalo mohlo být. Velká potřeba kontrolovat druhé. Hluboký zármutek. Sveřepost.
Tento okamžik je naplněn radostí. Chci si užívat sladkosti života.
Hypertenze (viz krevní tlak - vysoký) – Dlouhotrvající neřešené emocionální problémy.
Radostně se zbavuji minulosti. Jsem vyrovnaný.
Hypertyreóza (viz štítná žláza) – Vztek z toho, že jsem byl někde vynechán.
Jsem centrem svého života a jsem spokojený sám se sebou i se vším, co vidím.
Hyperventilace (viz dýchací potíže, záchvaty asfyxie) - Strach. Odpor ke změnám. Nedůvěra v běh
Všude jsem v bezpečí. Mám se rád a věřím běhu života.
Hypofýza – Představuje řídící centrum.
Má mysl je v perfektní rovnováze s tělem. Ovládám své myšlenky. 
Hypoglykemie – Zmoženost životními problémy a starostmi. Poraženectví.
Chci učinit svůj život světlým, snadným a radostným.
Hypotyreóza – Malomyslnost. Pocit beznadějné únavy.
Vytvářím si nová pravidla a nový život, který mě bude podporovat.
Hýždě – Představují sílu. Ochablé hýždě znamenají ztrátu síly.
Moudře investuji svou sílu. Jsem silný. Jsem v bezpečí. Všechno je v pořádku.
CH
Chodidla  - Představují naše porozumění - nás samých, života a ostatních lidí.
Mé porozumění je čisté a chci se postupně měnit. Jsem v bezpečí.
Chodidla - potíže – Strach z budoucnosti a ustrnutí na místě.
lehce a s radostí postupuji v životě ku předu.
Cholelitiáza (viz žlučové kameny) – Zahořklost. Zatvrzelé myšlenky. Odsuzování ostatních. Pýcha.
S radostí se zbavuji minulosti. Život je příjemný a já také.
Cholesterol (ateroskleróza) – Blokuje průchody radosti. Strach přijímat radost.
Chci milovat život. Průchody radosti mám doširoka otevřené. Přijímat je bezpečné.
Choromyslnost (duševní nemoc) – Útěk od rodiny. Únik před realitou, uzavřenost. Násilné odtržení od života.
Tato mysl zná svou pravou totožnost. Je vyjádřením Boží kreativity.
Chrápání – Tvrdohlavé odmítání zbavit se starých zvyků.
Má mysl se zbavuje všeho, co se nepodobá lásce a radosti. Od minulosti se přesunuji ke všemu novému, svěžímu a vitálnímu. 
Chronické choroby – Odmítání změn. Strach z budoucnosti. Pocit ohrožení.
Jsem ochoten se měnit a růst. Právě teď si vytvářím novou, bezpečnou budoucnost.
Chřipka – Reakce na ohromnou negativitu myšlení a předsudky okolí. Strach. Víra v pravdivost statistik.
Jsem z dosahu společenských předsudků a termínů. Nepodléhám žádným cizím vlivům.
I
Impotence – Sexuální tlak, napětí, vina. Společenské předsudky. Zášť vůči předchozímu partnerovi/partnerce. Strach z matky.
Nechávám veškerou moc svého sexuálního principu pracovat s lehkostí a radostí.
Infarkt myokardu (viz koronární trombóza) – Vypuzení veškeré radosti ze srdce kvůli penězům, kariéře apod.
Vracím radost zpátky do středu svého srdce. Všemu vyjadřuji lásku.
Infekce (viz virová infekce) – Podrážděnost, zlost, rozmrzelost.
Chci být vyrovnaný a klidný.
Infekce močových cest (cystitida, pyelonefritida) – Vztek. Obvykle na opačné pohlavní nebo na partnera. Obviňování ostatních.
Zbavuji se mentálního návyku, který způsobil mé problémy. Chci se změnit. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. 
Ischias (zánět sedacího nervu) – Pokrytectví. Strach z peněz a z budoucnosti.
Směřuji ke svému většímu dobru. Mé dobro je všude a já jsem v bezpečí. 
"Itida" (viz zánět) – Strach a frustrace z toho, co se děje v mém životě.
Chci změnit své zvyky. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
J
Játra – Sídlo zloby a primitivních emocí.
Znám pouze lásku, klid a radost.
Jaterní potíže (viz hepatitida, žloutenka) – Neustálé stížnosti. Hledání a vyčítání chyb s cílem zklamat se sám v sobě.
Chci žít ve volném prostoru ve svém srdci. Hledám lásku a nacházím ji všude kolem sebe.
Jazyk  – Představuje schopnost s radostí ochutnávat potěšení, které nám život přináší.
Užívám si štědrostí svého života.
Ječné zrno (viz oční potíže) – Sledování života zlostným pohledem. Vztek na někoho.
Chci vidět všechny a všechno s láskou a radostí.
K
Kandidóza (viz afty, kvasinkové infekce) – Pocit silné roztříštěnosti. Výrazná frustrace a zlost. Náročnost a nedůvěra ve vztazích. Tento člověk raději bere, než dává.
Povoluji sám sobě být vším, čím být mohu. Zasluhuji v životě to nejlepší. Miluji a oceňuji sebe i ostatní.
Kapání z nosu – Vnitřní pláč. Dětské slzy. Oběť.
Uznávám a přijímám myšlenku, že jsem tvořivou silou ve svém vlastním životě. Chci si užívat života.
Kapavka (viz pohlavní choroby) – Potřeba trestu za to, že jsem špatný člověk.
Mám rád své tělo. Mám rád své pohlaví. Mám rád sám sebe. 
Karbunkly  –  Zhoubný hněv nad osobními křivdami.
Zbavuji se minulosti a nechávám čas, ať zhojí všechny oblasti mého života.
Kašel (viz respirační onemocnění) – Touha štěkat na svět. "Podívejte se na mě! Poslouchejte mě!"
Ostatní si mě všímají a oceňují mě. Milují mě.
Keratitida (viz oční potíže) – Extrémní vztek. Touha udeřit toho člověka nebo tu věc, kterou mám před očima.
Nechávám lásku, která proudí z mého srdce, aby zhojila vše, co vidím. V mém světě je všechno v pořádku.
Klouby (viz artritida, koleno, loket, rameno) - Představují změny směru v našem životě a lehkost, s jakou se uskutečňují.
Snadno a lehce se měním. Bůh vede mé kroky a já jdu vždycky tím nejlepším směrem.
Knedlík v krku (globus hystericus) – Strach. Nedůvěra k běhu života.
Jsem v bezpečí. Věřím, že Život tu je pro mě. Svobodně a radostně vyjadřuji své názory. 
Koktání – Nejistota. Nedostatek sebevyjádření. Není mi dovoleno plakat.
Mohu se svobodně a volně vyjadřovat. Jsem v bezpečí. Se všemi komunikuji s láskou.
Koleno (viz klouby) - Představuje hrdost a ego.
Jsem přizpůsobivý.
Koleno - potíže – Tvrdohlavé ego a hrdost. Neohebnost postojů. Strach. Neústupnost. Neschopnost přiznat porážku.
Odpuštění. Pochopení. Soucit. Snadno se přizpůsobuji a všechno je v pořádku. 
Kolika – Psychické podráždění, netrpělivost, zdroj trápení ve vašem okolí.
Toto dítě reaguje pouze na lásku a láskyplné myšlenky. Všechno je klidné.
Kolitida (viz křečová kolitida, střeva, střevní sliznice, tlusté střevo) – Nejistota. Představuje lehkost, s jakou se zbavujeme věcí, které patří do minulosti.
Jsem součástí bezchybného a dokonalého běhu života. Všechno je v nejlepším Božím pořádku. 
Kóma  –  Strach. Útěk před něčím nebo před někým.
Obklopujeme tě bezpečím a láskou. Vytváříme prostor pro tvé uzdravení. Milujeme tě.
Konečník (viz hemeroidy) – Místo, kde se tělo zbavuje odpadu.
Snadno a pohodlně se zbavuji toho, co ve svém životě již nepotřebuji. 
Konečník - absces – Zlost v souvislosti s tím, čeho se nechcete zbavit.
Je bezpečné zbavovat se nepotřebných věcí. Mé tělo se zbavuje jen toho, co již nebudu ve svém životě potřebovat.
Konečník - bolest – Vina. Touha po trestu. Pocit vlastní nedostatečnosti.
Minulost je pryč. Chci se mít rád a být spokojený s tím, jaký jsem právě teď.
Konečník - fistuly (píštěle) – Neúplné vypouštění odpadu. Lpění na odpadcích z minulosti.
S láskou se beze zbytku zbavuji své minulosti. Jsem volný. Jsem láska sama. 
Konečník - krvácení (viz anorektální krvácení) – Zlost a frustrace.
Důvěřuji běhu života. V mém životě se dějí jen dobré a správné věci.
Konečník - svědění (pruritus ani) – Pocit viny z minulosti. Výčitky svědomí.
S láskou odpouštím sám sobě. Jsem volný.
Kopřivka (urticaria) (viz vyrážka) – Malé skryté obavy. "Dělám z komára velblouda".
Vnáším klid do každého koutu svého života.
Koronární trombóza – Pocity osamělosti a strachu. "Nejsem dostatečně dobrý. Nedělám toho dost. Nikdy se mně to nepodaří.
Mám vše potřebné k životu. Celý Vesmír mě podporuje. Všechno je v pořádku.
Kořen zubu (viz zuby)  –  Nemůžu se do ničeho zakousnout. Základní přesvědčení byla zničena.
Vytvářím si pevné základy pro sebe a svůj život. Chci, aby mě má přesvědčení radostně podporovala.
Kosti - potíže - deformace (viz osteomyelitida, osteoporóza) – Mentální tlak a upjatost. Nemožnost protáhnout si svaly. Ztráta mentální pohyblivosti.
Zhluboka vdechuji život. Jsem uvolněný a věřím v běh života.
Kosti - potíže - zlomeniny (fraktury) – Vzdor proti autoritě.
Ve svém životě jsem svou vlastní autoritou, protože jen já sám ovládám svou mysl. 
Kosti (viz kostra) – Představují strukturu Vesmíru.
Jsem dobře členěný a vyvážený.
Kostní dřeň – Představuje ty nejhlubší představy o nás samých. Vyjadřuje, jak pečujete sami o sebe.
Boží Duch je základem mého života. Jsem v bezpečí, ostatní mě milují a podporují.
Kostra (viz kosti) – Rozpad struktury. Kosti představují oporu ve vašem životě.
Jsem silný a schopný. Jsem dobře členěný.
Kotníky – Strnulost a vina. Kotníky představují schopnost přijímat potěšení.
Zasloužím si být spokojený se svým životem. Přijímám všechna potěšení, která mně život nabízí.
Kožní potíže - srážlivost – Uzavírání proudu radosti.
Probouzím v sobě nový život. Plynu.
Krev - potíže (viz leukemie) – Nedostatek radosti. Nedostatek oběhu myšlenek.
Nové radostné myšlenky ve mně svobodně cirkulují. 
Krevní tlak - nízký – Nedostatek lásky v dětství. Poraženectví. "K čemu se snažit? Stejně to nebude fungovat."
Chci žít v radostné a harmonické přítomnosti. Můj život je radost.
Krevní tlak - vysoký (hypertenze) – Dlouhotrvající neřešené emocionální problémy.
Radostně se zbavuji minulosti. Jsem vyrovnaný.
Krk (krční páteř) – Představuje ohybnost. Schopnost vidět, co je za námi.
Jsem usmířený se svým životem. 
Krk – potíže (viz zvláštní oddíl str. 72 – potíže s páteří – ztuhlý krk) – Odmítání vidět i druhou stranu problému. Tvrdohlavost, neoblomnost.
Ochotně a snadno vnímám všechny aspekty svého daného problému. Je nekonečné množství způsobů, jak něčeho dosáhnout nebo jak nahlížet na věci kolem nás. Všechno je v pořádku. 
Krvácení – Únik radosti z těla. Zlost.
Vyváženě dávám a přijímám radost ze života.
Krvácení dásní – Nedostatek radosti ze životních rozhodnutí.
Věřím tomu, že v životě udělám vždy správnou věc. Jsem vyrovnaný.
Křeče –  Napětí. Strach. Lpění na někom nebo něčem.
Uvolňuji se a nechávám odejít všechny nepříjemné věci. Jsem v bezpečí.
Křeče v břišní krajině (viz křeče, paralýza) – Extrémní potlačování hněvu. Neochota dát najevo své pocity.
Je pro mě bezpečné vytvářet své city. Odpouštím sám sobě.
Křečové žíly – Setrvávání v situaci, kterou nenávidím. Sklíčenost. Pocit přepracovanosti a přetíženosti.
Spočívám v pravdě a postupuji k radosti. Miluji Život.
Křečovitá kolitida (viz kolitida, střeva, střevní sliznice, tlusté střevo) - Strach zbavovat se všech starých věcí. Nejistota.
Je pro mě bezpečné žít. Život se o mě vždycky postará. Všechno je v pořádku.
Křivice – Emocionální podvýživa. Nedostatek lásky a pocitu bezpečí.
Jsem v bezpečí. Vyživuje mne samotná láska Všehomíra.
Kulatá záda (viz ramena, zakřivení páteře) – Tíha života spočívající na ramenou. Beznadějnost a bezmocnost.
Stojím rovně a svobodně. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Můj život se každým dnem zlepšuje.
Kuří oka – Tvrdohlavost v části mysli, lpění na bolestech minulosti.
Postupuji kupředu osvobozený od své minulosti. Jsem v bezpečí, jsem volný.
Kůže – Chrání naši individualitu. Orgán čití. MIMO KNIHU - kůže přestavuje hranice.
Cítím, že je bezpečné být sám sebou.
Kvasinkové infekce (viz afty, kandidóza) – Potlačování vlastních potřeb. Odmítnutí podporovat sám sebe.
Nyní chci podporovat sám sebe všemi radostnými a laskavými způsoby.
Kyčle – Nesou tělo v dokonalé rovnováze. Vychází z nich pohyb vpřed.
Každý den mně přináší radost. Jsem vyrovnaný a svobodný.
Kyčle - potíže  – Strach z postupu vpřed na základě důležitých rozhodnutí. Bezcílnost postupu.
Jsem dokonale vyrovnaný. Snadno a radostně postupuji v životě kupředu – v každém věku.
Kýla – Roztržky ve vztazích. Napětí, tíha odpovědnosti, tvůrčí vyjádření upřené nesprávným směrem.
Má mysl je plná něhy a harmonie. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mohu být sám sebou. 
L
Ledvinové kameny – Kousky potlačované zloby.
Lehce se zbavuji všech svých minulých problémů.
Ledvinové potíže – Kritika, zklamání, neúspěch. Ostuda. Dětinské reakce.
Každá akce v mém životě je správná. Z každé životní zkušenosti pochází samé dobro. Je bezpečné vyrůst a dospět.
Lepra (malomocenství) – Naprostá neschopnost zvládat život. Dlouhodobé přesvědčení, že nejsem
dostatečně dobrý a čistý.
Povznáším se nad veškerá omezení. Bůh mě vede a inspiruje. Láska hojí vše živé.
Leukemie (viz krev - potíže) – Brutální ubíjení inspirace. Malomyslnost. "K čemu to je?"
Přenáším se přes minulá omezení do svobodné přítomnosti. Je bezpečné být sám sebou.
Leukorrhea (viz zánět vaginy, ženské nemoci) – Přesvědčení, že ženy nemají žádnou moc nad druhým pohlavím. Zlost na partnera.
Vytvářím si své vlastní prožitky. Jsem silná a mám radost ze své ženskosti. Jsem svobodná.
Levá strana těla – Představuje chápavost, vnímavost, ženskou energii, ženu a matku.
Má ženská energie je krásně vyvážená.
Loket (viz klouby) – Představuje změnu a přijímání nových prožitků.
Lehce se přizpůsobuji novým prožitkům, směrům a změnám.
Lou Gehrigova nemoc (viz amyotrofická laterální skleróza) – Neochota přijmout vlastní hodnotu. Popírání úspěchu.
Vím, že jsem užitečný. Úspěch je pro mě bezpečný. Život mě miluje.
Lupénka (psoriáza) (viz kožní potíže) – Strach, že mi někdo ublíží. Umrtvování sebe sama. Odmítání přijmout zodpovědnost za vlastní city.
Chci se radovat ze života. Zasloužím si a přijímám v životě to nejlepší. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Lupus (erythematosus) – Kapitulace. Raději zemřít než bránit sám sebe. Zloba a potrestání.
Lehce a přirozeně si hlídám svá práva. Znám svou sílu. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný a v bezpečí.
M
Malárie – Nevyrovnanost s přírodou a životem.
Jsem spjatý a vyrovnaný s celým svým životem. Jsem v bezpečí.
Mastitida (viz prsa - potíže) – Odmítání vlastní výživy. Dávání přednosti ostatním lidem. Přílišná péče. Přehnaná starostlivost. Manipulování s ostatními.
Jsem důležitá. Nyní se starám a pečuji o sebe s láskou a radostí. Dovoluji ostatním, aby byli tím, kým jsou. Všichni jsme v bezpečí a svobodní.
Mastoiditida – Zlost a frustrace. Touha neslyšet, co se děje okolo. Obvykle u dětí. Strach infikující chápání života.
V mém nitru i okolí panuje Božský klid a harmonie. Jsem oázou klidu, lásky a radosti. V mém světě je všechno v pořádku.
Mdloby – Strach. Neschopnost vyrovnat se s danou situací. "Okno."
Mám dostatečné schopnosti, sílu a vědomosti, abych se vyrovnal se vším, co přijde. 
Menopauza - potíže – Strach z toho, že již nebudu žádoucí. Odmítání sebe sama. Pocit vlastní nedostatečnosti.
Jsem klidná a vyrovnaná se všemi změnami svého cyklu. Láskyplně ženám svému tělu.
Menstruační potíže (viz amenorrhea, dysmenorrhea, ženské nemoci) – Odmítání vlastního ženství. Pocity viny, strach. Přesvědčení, že genitálie jsou hříšné nebo nečisté.
Plně přijímám svou ženskou sílu a považuji všechny své tělesné pochody za normální a přirozené. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená.
Migréna (viz bolesti hlavy) – Znechucení z manipulace ze strany ostatních. Sexuální obavy. (Obvykle může být odstraněna masturbací).
Přizpůsobuji se běhu svého života a nechávám život, aby mně lehce a příjemně zajistil vše, co potřebuji. Život je pro mě.
Míšní meningitida – Vztek na život a zanícené myšlenky.
Zbavuji se veškerého pocitu viny a přijímám klid a radost ze života.
Mízní uzliny - potíže – Frustrace a poraněné ego z nenaplněných ambicí.
Zbavuji se svých starých návyků a nechávám k sobě přijít úspěch.
Močový měchýř - potíže – Úzkost. Lpění na starých názorech. Strach z odvržení minulosti.
Mononukleóza – Zlost z toho, že nedostávám žádnou lásku a pochvalu. Nezájem o svůj vlastní život.
Pohodlně a jednoduše odvrhuji vše staré a vítám nové věci ve svém životě. Jsem v bezpečí.
Mořská nemoc (viz cestovní nemoc) – Strach. Strach ze smrti. Nedostatek sebekontroly.
Jsem naprosto bezpečný. Všude jsem vyrovnaný. Důvěřuji Životu.
Mozek – Představuje počítač, řídící centrum.
S láskou řídím svou mysl.
Mozková mrtvice – Kapitulace. Odpor. "raději zemřu, než abych se změnil." Odmítnutí života.
Život je změnu a já se snadno přizpůsobuji všemu novému. Přijímám život – minulý, současný i budoucí.
Mozková obrna – Potřeba spojit rodinu aktem lásky.
Přispívám ke společnému, pokojnému a láskyplnému rodinnému životu. Všechno je v pořádku.
Mozková příhoda (viz mozková mrtvice) – Kapitulace. Odpor. "raději zemřu, než abych se změnil." Odmítnutí života.
Život je změnu a já se snadno přizpůsobuji všemu novému. Přijímám život – minulý, současný i budoucí.
Mozkový nádor – Nesprávné, naprogramované názory. Tvrdohlavost. Odmítání změnit staré myšlenkové stereotypy.
Je pro mě snadné přeprogramovat počítač mé mysli. V životě se vše neustále mění a má mysl se proměňuje také.
Mozoly – Nedostatek radosti z vlastních prožitků.
S radostí vybíhám vstříc skvělým požitkům.
Mrazení – Mentální stahy, které pulzují tam a zpět. Touha po ústupu. "Nech mě na pokoji."
Jsem neustále v bezpečí. Láska mě stále obklopuje a chrání. Všechno je v pořádku.
Myalgická encefalomyelitida (viz virus Epstein-Barrové) – Nadměrné úsilí. Strach z vlastní nedokonalosti. Vysávání veškerých vnitřních rezerv. Virus stresu.
Jsem uvolněný a znám svou cenu. Jsem dostatečně dobrý. Život je snadný a plný radostí.
Myopie (viz oční potíže) – Strach z budoucnosti. Nedůvěra v to, co je před námi.
Důvěřuji běhu života. Jsem v bezpečí. 
N
Nadledviny - potíže (viz Addisonova nemoc, Cushingova nemoc) – Poraženectví. Nestarání se o sebe sama. Úzkost.
Miluji a vážím si sám sebe. Je bezpečné, abych o sebe pečoval.
Nadměrné ochlupení (hirsutismus) – Odmítání vlastní výživy. Dávání přednosti ostatním lidem. Přílišná péče. Přehnaná starostlivost. Manipulování s ostatními.
Jsem svým vlastním milujícím rodičem. Obklopuje mě láska a uznání. Je pro mě bezpečné ukázat, kdo jsem.
Nádory – Hýčkání starých bolestí a křivd. Rostoucí výčitky svědomí.
Láskyplně se zbavuji minulosti a svou pozornost obracím k novému dni. Všechno je v pořádku.
Nachlazení - choroby horních cest dýchacích (viz respirační onemocnění) – Příliš mnoho věcí se děje najednou. Psychický zmatek a nepořádek. Drobná trápení. Postoj "Každou zimu jsem nejméně třikrát nastydlý."
Nechávám svou mysl, aby se uvolnila a uklidnila. Ve mně i kolem mě je čistota a harmonie. Všechno je v pořádku.
Narkolepsie – Nezvládání vlastního života. Extrémní strach. Touha před vším utéci. "Nechci tu být".
Spoléhám se na Boží moudrost a vedení, které mě za všech okolností chrání. Jsem v bezpečí.
Nefritida (viz Brightova nemoc) – Přehnaná reakce na zklamání a neúspěch.
V mém životě se dějí jen dobré věci. Zbavuji se starého a vítám vše nové. Všechno je v pořádku.
Nehody – Neschopnost bránit vlastní zájmy. Vzpoura proti autoritě. Víra v násilí.
Zbavuji se návyku, který toto způsobil. Jsem vyrovnaný. Mám svojí hodnotu.
Nehty – Představují ochranu.
S důvěrou vztahuji ruce.
Nehty - kousání – Frustrace. Užírání sebe sama. Zášť k některému z rodičů.
Je pro mě bezpečné vyrůst a dospět. Zvládám svůj život s radostí a lehkostí.
Nechutenství – Strach. Bránění sebe sama. Nedůvěra k životu.
Mám se rád a jsem spokojený s tím, jaký jsem. Jsem v bezpečí. Život je bezpečný a plný radosti. 
Neohebnost, strnulost – Neústupné, strnulé myšlení.
Jsem v bezpečí a mohu si dovolit pružně myslet.
Neplodnost – Strach a odpor k běhu života, NEBO člověk, který nemá potřebu projít rodičovstvím.
Důvěřuji běhu života. Jsem vždy na správném místě ve správném čase a dělám správné věci. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Nervové zhroucení – Sebestřednost. Zablokování informačních kanálů.
Otevírám své srdce a se všemi komunikuji s láskou. Jsem v bezpečí. Jsem v pořádku.
Nervozita – Strach, úzkost, vnitřní zápas, spěch. Nedůvěra k běhu života.
Jsem na nekonečné cestě věčností a mám na vše dostatek času. Komunikuji se svým srdcem. Všechno je v pořádku.
Nervy – Představují komunikaci. Vnímaví zpravodajové.
Lehce a radostně komunikuji s okolím.
Neschopnost udržet moč či stolici (inkontinence) – Emocionální přetlak. Dlouhá léta potlačování vlastních citů.
Je pro mě bezpečné vyjádřit a prožívat své city. Mám se rád.
Nespavost – Strach. Nedůvěra k běhu života. Provinilost.
S láskou opouštím dnešní den a upadám do klidného spánku, neboť vím, že zítřek se o sebe postará.
Neuralgie – Trest za provinění. Úzkost z komunikace.
Odpouštím sám sobě. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Komunikuji s láskou.
Nevolnost (nausea) – Strach. Odmítání nějaké myšlenky nebo prožitku.
Jsem v bezpečí. Věřím, že běh života mně bude přinášet výhradně dobré věci.
Nevolnost při jízdě autem (viz cestovní nemoci) – Strach. Svázanost. Pocit chycení do pasti.
Lehce se pohybuji časem i prostorem. Obklopuje mě výhradně láska.
Nevyléčitelné nemoci – Daný stav není léčitelný vnějšími metodami. Je třeba ponořit se do vlastního nitra. Nemoc vznikla z nicoty a do nicoty se navrátí.
Zázraky se dějí každý den. Jdu do svého nitra, abych ničil návyky, které můj stav způsobily. Zhojím se s Boží pomocí. Tak se staň!
Noční pomočování (enuréza) – Strach z rodiče, obvykle z otce.
Na toto dítě se díváme s láskou, soucítíme s ním a rozumíme mu. Všechno je v pořádku.
Nohy – Nesou nás vstříc k životu.
Život je pro mě.
Nohy - potíže – Strach z budoucnosti. Nechuť k pohybu.
S radostí a sebedůvěrou postupuji kupředu, neboť vím, že v mé budoucnosti je všechno v pořádku.
Nos – Představuje sebepoznání.
Jsem si vědom svých intuitivních schopností. 
Nos - krvácení – Potřeba být poznáván. Pocit, že mě nikdo nezná a nikdo si mě nevšímá. Touha po lásce.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Znám svou pravou cenu. Jsem úžasný.
Nos - ucpaný – Neuvědomování si vlastní ceny.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. 
Nos, ze kterého teče – Žádost o pomoc. Vnitřní pláč.
Mám se rád a zacházím se sebou tak, jak je mi příjemné.
Nosní mandle – Napětí a hádky v rodině. Dítě má pocit, že není vítáno, že překáží.
Toto dítě chceme, je vítané a hluboce milované.
O
Oběhová soustava – Představuje schopnost přijímat a vyjadřovat emoce pozitivním způsobem.
Každou částí mého světa nechávám volně proudit lásku a radost. Miluji život.
Obezita (viz tuk) – Strach, potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota, odmítání sebe sama. Touha po naplnění.
Jsem usmířený se svými city. Jsem v bezpečí tam, kde jsem. Vytvářím si vlastní bezpečí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Obličej – Představuje to, co ukazujeme okolnímu světu.
Je bezpečné být sám sebou. Ukazuji svou pravou tvář.
Obrna – Ochromující žárlivost. Touha někoho zastavit.
Všeho je dost pro všechny. Laskavými myšlenkami si vytvářím svobodu a dobro.
Oči – Představují schopnost zřetelně vidět - minulost, přítomnost i budoucnost.
Dívám se s láskou a radostí.
Oční potíže (viz ječné zrno) – Nechuť k tomu, co vidím ve svém vlastním životě.
Právě nyní si vytvářím život, na který se budu dívat s láskou.
Oční potíže - astigmatismus – Strach doopravdy vidět sebe sama.
Chci se dívat na svou vlastní krásu a velikost.
Oční potíže - dalekozrakost – Strach z přítomnosti.
Jasně vidím, že tady a teď jsem v bezpečí.
Oční potíže - dětské – Odmítání vidět, co se děje v rodině.
Toto dítě je obklopeno harmonií, radostí, krásou a bezpečím.
Oční potíže - divergentní šilhavost – Strach dívat se na přítomnost.
Mám se rád a jsem se sebou právě teď spokojený.
Oční potíže - glaukom – Naprostá neochota odpouštět. Tlak z dlouhotrvajících bolestí a křivd. Únava.
Dívám se s láskou a něhou.
Oční potíže - konvergentní šilhavost (viz keratitida) – Odmítání vidět svoje okolí.
Je pro mě bezpečné vidět. 
Oční potíže - krátkozrakost (viz myopie) – Strach z budoucnosti.
Přijímám Boží vedení. Jsem neustále v bezpečí.
Oční potíže - šedý zákal – Neschopnost dívat se kupředu s radostí. Temná budoucnost.
Život je věčný a plný lásky.
Opary (viz herpes simplex) – Potlačování hněvivých slov a strach z jejich vyjádření.
Vytvářím si jen klidné prožitky, protože mám rád sebe. Všechno je v pořádku.
Osteomyelitida (viz kosti - potíže) – Zlost a frustrace z vlastní podstaty života. Pocit, že mě nikdo nepodporuje.
jsem smířený s během života a důvěřuji mu. Jsem v bezpečí.
Osteoporóza (viz kosti - potíže) – Pocit, že v životě nemám nikde žádnou oporu.
Beru se za sebe a Život mě podporuje nečekanými láskyplnými způsoby.
Otlačeniny – Nepružné názory a myšlenky. Zhmotněný strach.
Je bezpečné vnímat a přijímat nové názory a myšlenky. Jsem otevřený ke všemu dobrému.
Otoky (viz edémy, zadržování tekutin) – Bolestné myšlenky, kterých se nemůžu zbavit.
Mé myšlenky proudí volně a lehce. Pohybuji se s lehkostí. 
Otrava jídlem – Pocit bezbrannosti. Ostatní lidé kontrolují můj život.
Mám schopnost a sílu strávit všechno, s čím se setkám. 
Otrava rostlinami – Pocit bezbrannosti a otevřenosti vnějšímu útoku.
Jsem silný a v bezpečí. Všechno je v pořádku.
P
Pagetova nemoc – Pocit, že nemám žádné základy, na kterých bych mohl stavět. "Nikomu na mě nezáleží."
Vím, že mě Život podporuje nejrozmanitějšími překrásnými způsoby. Život mě miluje a stará se o mě.
Páchnoucí dech (viz halitóza) – Zlost a myšlenky na pomstu.
S láskou se zbavuji minulosti. Chci naslouchat pouze hlasu lásky.
Pálení žáhy (viz vředy, žaludeční potíže) – Strach. Strach. Strach. Svíravý strach.
Svobodně a naplno dýchám. Jsem v bezpečí. Důvěřuji běhu života.
Pankreas (slinivka břišní) – Představuje sladkost života.
Můj život je sladký.
Paradentóza – Zlost na vlastní neschopnost činit rozhodnutí. Prázdné řeči, které nejsou následovány činy.
Jsem se sebou spokojený a má rozhodnutí jsou pro mě vždycky dobrá.
Paralýza (viz třesavka) – Strach. Hrůza. Únik před nějakou osobou nebo situací. Odpor.
Jsem zajedno se životem. Na všechny situaci reaguji přiměřeně.
Paraziti – Předávání síly ostatním, které nad sebou nechám převzít kontrolu.
S láskou si beru zpět svou sílu a zbavuji se všech nepříjemností, které mně v tom brání.
Parestézie (viz znecitlivění) – Potlačování lásky a pozornosti. Mentální umírání.
Sdílím své pocity i svou lásku. Reaguji na lásku ostatních lidí.
Parkinsonova nemoc (viz třesavka) – Strach a intenzivní touha ovládat všechno a všechny kolem sebe.
Uvolňuji se, neboť vím, že jsem v bezpečí. Život je tu pro mě a já důvěřuji jeho běhu.  
Pásový opar
 – Čekání, až to všechno praskne. Strach a napětí. Přílišná citlivost.
Jsem klidný a usmířený, neboť důvěřuji běhu života. V mém světě je všechno v pořádku.  
Páteř (viz zvláštní oddíl - potíže s páteří)
 – Ohebná opora života.
Život mě podporuje.
Paže – Představují schopnost přijímat životní zkušenosti.
S láskou a radostí přijímám a uchovávám své životní zkušenosti.
Petit mal (viz epilepsie) –  Pocit perzekuce. Odmítání života. Pocit velkého vnitřního zápasu. Násilí vůči sobě.
Chci vnímat život jako něco věčného a radostného. Jsem věčný, klidný a mám radost.
Pfeifferova nemoc (viz mononukleóza) – Zlost z toho, že nedostávám žádnou lásku a pochvalu. Nezájem o svůj vlastní život.
Pohodlně a jednoduše odvrhuji vše staré a vítám nové věci ve svém životě. Jsem v bezpečí.
Píštěl – Strach. Zablokování procesu zbavování se starých věcí.
Jsem v bezpečí. Plně důvěřuji běhu života. Život je tu pro mne.  
Pláč
 – Slzy jsou řekou života, kanou z radosti stejně jako ze smutku či strachu.
Jsem smířený se všemi svými pocity. Miluji se a jsem se sebou spokojený.
Plešatost – Strach. Napětí. Touha kontrolovat vše kolem sebe. Nedůvěra k běhu života.
Jsem v bezpečí. Mám se rád a jsem sám se sebou spokojený. Důvěřuji životu.
Plíce – Schopnost přijímat život.
Přijímám život v dokonalé rovnováze.  
Plicní potíže (viz zápal plic)
 – Deprese. Smutek. Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden, abych žil naplno.
Jsem schopen přijímat život naplno. Láskyplně žiji svůj život.  
Ploténky 
– Pocit naprosté ztráty opory v životě. Nerozhodnost.
Život podporuje všechny mé myšlenky, a proto se mám rád a jsem se sebou spokojený. Všechno je v pořádku.
Plynatost (flatulence) – svíravé pocity. Strach. Nestrávené myšlenky.
Jsem uvolněný a nechávám sebou volně protékat život.
Pohlavní choroby (viz AIDS, genitální opar, kapavka, syfilis) – Sexuální vina. Potřeba být potrestán. Přesvědčení, že genitálie jsou hříšné nebo nečisté. Zneužívání ostatních.
Láskyplně a radostně přijímám svou sexualitu a její projevy. Přijímám pouze myšlenky, které mně dělají dobře a podporují mě.
Pokousání – Strach. Otevřenost všem urážkám.
Odpouštím sám sobě. Budu se pořád mít rád.
Pokousání - hmyzem – Pocit viny za malé věci.
Zbavuji se podrážděnosti. Všechno je v pořádku.
Pokousání - zvířaty – Strach obrácený dovnitř. Potřeba být potrestán.
Jsem volný.
Popáleniny – Zlost. Vznětlivost. Vztek.
Vytvářím lásku a radost. Jsem vyrovnaný.
Porod – Představuje vstup do nové fáze života.
Toto dítě právě začíná radostný a nádherný nový život. Všechno je v pořádku.
Porod - defekty – Karma. Vybrali jste si přijít na svět právě takhle. Vybíráme si své rodiče i děti. Nedokončené úkoly.
Každá zkušenost je důležitá pro náš růst. Jsem smířený s tím, kde jsem.
Pořezání (viz rány, zranění) – Trest za neuposlechnutí vlastních pravidel.
Vytvářím si život plný odměn.
Potrat (abort) – Strach. Strach z budoucnosti. Nesprávné načasování.
Bůh určí v mém životě vždy tu pravou chvíli. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Všechno je v pořádku.
Pravá strana těla – Představuje rozdávání, mužskou energii, muže a otce.
Má mužská energie je vyvážena.
Premenstruační syndrom (P.M.S.) – Podléhání zmateným myšlenkám. Odevzdání vlastních sil vnějším vlivům. Odmítání vlastní ženskosti a procesů s ní spojených.
Přijímám kontrolu nad svou myslí a svým životem. Jsem silnou a dynamickou ženou! Každá část mého těla funguje dokonale. Mám se ráda.
Prostata – Představuje mužský princip.
Přijímám své mužství a raduji se z něj.
Prostata - potíže – Mentální obavy oslabující mužství. Kapitulace. Sexuální tlak a vina. Přesvědčení, že každý musí zestárnout.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Přijímám svou vlastní sílu. Jsem navěky mladý duchem.
Prsa – Představují mateřskou péči.
Přijímám a vydávám výživu v dokonalé rovnováze.
Prsa - potíže - cysty, otoky, bolestivost (mastitida) – Odmítání vlastní výživy. Dávání přednosti ostatním lidem. Přílišná péče. Přehnaná starostlivost. Manipulování ostatními.
Jsem důležitá. Nyní se stará a pečuji o sebe s láskou a radostí. Dovoluji ostatním, aby byli tím, kým jsou. Všichni jsme v bezpečí a svobodní.
Prsty – Představují detaily života.
Jsem smířený s detaily života.
Prsty - malíček – Představuje rodinu a předstírání.
Cítím se dobře s rodinou Života.
Prsty - palec – Představuje intelekt a starost.
Má mysl je klidná.
Prsty - prostředníček – Představuje zlost a sexualitu.
Je příjemné být mužem/ženou.
Prsty - prsteníček – Představuje svazky a smutek.
Miluji klidně a vyrovnaně.
Prsty - ukazováček – Představuje ego a strach.
Jsem v bezpečí.
Prsty u nohy – Představují malé detaily naší budoucnosti.
Všechny maličkosti se postarají sami o sebe.
Průjem – Strach. Odmítání. Útěk
Přijímám, asimiluji a vylučuji naprosto normálně. Jsem smířený se životem.
Pruritus (viz svědění) – Touhy, které jsou člověku proti mysli. Nespokojenost. Výčitky svědomí. Snaha odejít pryč nebo utéct.
Jsem spokojený tam, kde jsem. Přijímám to, co je pro mě dobré, neboť vím, že všechny mé potřeby a touhy budou naplněny. 
Pruritus ani (viz konečník - svědění) – Pocit viny z minulosti. Výčitky svědomí.
S láskou odpouštím sám sobě. Jsem volný.
Přehnaná chuť k jídlu – Strach. Potřeba ochrany. Odsuzování emocí.
Jsem v bezpečí. City jsou bezpečné. Mé pocity jsou normální a přijatelné.
Puchýře – Odpor. Nedostatek emocionální ochrany.
Nechávám se něžně unášet životem a novými prožitky. Všechno je v pořádku.
Pupínky (viz bílé uhry, černé uhry) – Drobná vzplanutí vzteku.
Uklidňuji své myšlenky a jsem úplně vyrovnaný.
Pyelonefritida (viz infekce močových cest) – Vztek. Obvykle na opačné pohlavní nebo na partnera. Obviňování ostatních.
Zbavuji se mentálního návyku, který způsobil mé problémy. Chci se změnit. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Q
R
Rakovina – Hluboká bolest. Dlouhotrvající odpor. Hluboko uložený smutek. Potlačované nenávisti. "K čemu to všechno je?"
S láskou odpouštím všem a zbavuji se své minulosti. Chci naplnit svůj svět láskou. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Rameno (viz klouby, kulatá záda) – Představují naši schopnost s radostí nést naše životní zkušenosti. Příliš těžké břemeno děláme ze života sami svými postoji.
Chci, aby mé prožitky byly plné radosti a lásky.
Rány (viz pořezání, zranění) – Pocit viny a zlost sám na sebe.
Odpouštím sám sobě a chci se mít rád.
Respirační onemocnění (viz bronchitida, chřipka, kašel, nachlazení) – Strach z přijímání života naplno.
Jsem v bezpečí. Miluji svůj život.
Retinovaný zub moudrosti – Nedostatek mentálního prostoru k vytvoření pevných základů.
Otevírám své vědomí rozpínavosti života. Je ve mně dostatek prostoru pro růst a změnu.
Revmatická artritida  – Silná kritika nějaké autority. Pocit, že mě někdo ovládá.
Jsem svou vlastní autoritou. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život je dobrý.
Revmatismus – Pocit diskriminace. Nedostatek lásky. Chronická zahořklost Odpor.
Vytvářím své vlastní prožitky. Když mám rád sebe i ostatní lidi, jsou mé prožitky lepší a příjemnější.
Rozedma – Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden lásky.
Od narození je mým právem žít svobodně a naplno. Miluji život. Miluji sám sebe.
Roztroušená skleróza – Zatvrzelost, neoblomnost, nepružnost. Strach.
Výběrem láskyplných a radostných myšlenek si vytvářím laskavý a radostný svět. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.
Ruce – Představují naši schopnost různě nakládat se životními zkušenosti. Držení a manipulace. Stisk a povolení. Pohlazení. Štípnutí.
Lehce, radostně a s láskou využívám všechny své prožitky a zkušenosti. 
Říhání – Strach. Příliš rychlé hltání života.
Všechno, co potřebuji udělat, má své místo a čas. Jsem klidný.

S
Sebevražda – Představují naši schopnost s radostí nést naše životní zkušenosti. Příliš těžké břemeno děláme ze života sami svými postoji.
Žiji ve světě s nepřeberným množstvím možností. Vždycky existuje i jiná možnost. Jsem v bezpečí.
Senilita (viz Alzheimerova nemoc) – Návrat do takzvané bezstarostnosti dětství. Vyžadování péče a pozornosti. Způsob ovládání svého okolí. Snaha o únik.
Boží ochrana. Bezpečí. Klid a mír. Vesmírná Inteligence působí na každé úrovni života.
Senná rýma (viz alergie) – Nahromadění emocí. Strach z pravidelnosti. Víra v postih. Vina.
Mám všechno, co v životě potřebuji. Za všech okolností jsem v bezpečí.
Sklerodermie – Ochrana sama sebe před životem. Nedůvěra ve vlastní schopnost postarat se sám o sebe.
Jsem naprosto uvolněný, neboť vím, že jsem v bezpečí. Důvěřuji Životu a důvěřuji i sám sobě.
Skolióza (viz kulatá záda, zakřivení páteře) – Tíha života spočívající na ramenou. Beznadějnost a bezmocnost.
Stojím rovně a svobodně. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Můj život se každým dnem zlepšuje.
Slabost – Potřeba mentálního odpočinku.
Dávám své mysli radostnou dovolenou.
Slezina – Posedlost. Utkvělé myšlenky a představy.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Důvěřuji běhu života a tomu, že život je tu pro mě. Jsem v bezpečí. Všechno je v pořádku. 
Slizniční drobná krvácení (ekchymóza) – Překážky v životě. Trestání sama sebe.
Mám se rád a opatruji se. Jsem k sobě milý a něžný. Všechno je v pořádku.
Smrt – Představuje konec běhu života.
Radostně se přesunuji k nové úrovni prožitků. Všechno je v pořádku.
Sněť (gangréna) – Myšlenková morbidita. Utopení radosti v jedovatých myšlenkách.
Vybírám si pouze harmonické myšlenky a nechávám sebou volně protékat radost.
Solar plexus – Reflexivní reakce. Centrum intuice.
Důvěřuji svému vnitřnímu hlas. Jsem silný, moudrý a schopný.
Spáleniny – Zlost. Zuřivost.
Vytvářím ve svém nitru i okolí jen klid a harmonii. Zasloužím si, abych se cítil dobře.
Srdce (viz krev) – Představuje centrum lásky a bezpečí.
Mé srdce bije v rytmu lásky.
Srdeční potíže – Dlouhotrvající emocionální problémy. Nedostatek radost. Srdce z kamene. Víra, že je k život třeba stres a tlak.
Radost. Radost. Radost. Láskyplně nechávám radost proudit mou myslí i mým tělem.
Srpkovitá anémie – Představa, že nejsem dostatečně dobrý, která ničí každou radost v mém životě.
Toto dítě má nesmírnou radost ze života a je vyživováno láskou. Boží zázraky se dějí každý den.
Stárnutí - potíže – Společenské předsudky. Staré myšlení. Strach být sám sebou. Odmítnutí současnosti.
Mám se rád v každém věku. Každý okamžik mého života je nádherný a dokonalý.
Strnutí šíje (viz tetanus) – Zlost. Touha ovládat ostatní. Neochota vyjádřit vlastní city.
Důvěřuji běhu života. Snadno žádám o to, co chci. Život mě podporuje.
Struma (viz štítná žláza) – Nenávist pocházející z pocitu ublížení. Oběť. Pocit zmařeného života. Nenaplnění.
Představuji ve svém životě sílu a autoritu. Mohu být sám sebou.
Střeva – Představují vylučování odpadu.
Lehce se zbavuji všech nepotřebných věcí. 
Střeva - potíže – Strach z odstranění minulých věcí, které již nejsou potřebné.
Svobodně a jednoduše se zbavuji všeho starého a radostně vítám nové věci.
Střevní sliznice (viz kolitida, křečovitá kolitida, střeva, tlusté střevo) – Navrstvené staré zmatené myšlenky, blokující odpadní cestu.
Zbavuji se minulosti. Mé myšlenky jsou jasné. Žiji v současnosti, jsem klidný a mám radost
Stydká kost – Představuje ochranu genitálií.
Mé pohlavní orgány jsou bezpečné.
Suché oči – Zlostný pohled. Odmítání dívat se s láskou. Radši byste zemřeli, než někomu něco odpustili. Záštiplnost.
Ochotně odpouštím. Vdechuji život do svých představ a dívám se se soucitem a porozuměním.
Svalová dystrofie – "Nezasloužím si vyrůst."
Povznáším se nad omezení mých rodičů. Můžu dělat to nejlepší, čeho jsem schopen.
Svaly – Odpor k novým prožitkům. Svaly představují naši vlastní schopnost pohybu v životě.
Vnímám život jako radostný tanec.
Svědění (pruritus) – Touhy, které jsou člověku proti mysli. Nespokojenost. Výčitky svědomí. Snaha odejít pryč nebo utéct.
Jsem spokojený tam, kde jsem. Přijímám to, co je pro mě dobré, neboť vím, že všechny mé potřeby a touhy budou naplněny.
Svrab – Infikované myšlení. Dovoluji ostatním, aby se mi dostali pod kůži.
Jsem živým, milujícím, radostným vyjádřením života. Jsem svůj.
Syfilis (viz pohlavní choroby) – Obětování vlastních schopností a sil.
Jsem rozhodnutý být sám sebou. Jsem spokojený s tím, jaký jsem.
Šedivění vlasů – Stres. Přesvědčení, že musím žít od tlakem a v napětí.
Jsem vyrovnaný a cítím se dobře v každé oblasti svého života. Jsem silný a schopný. 
Šedý zákal – Neschopnost dívat se před sebe s radostí. Černá budoucnost.
Život je věčný a plný radosti. Těším se na každý okamžik.  
Škrábance 
– Pocit, že život je jedna velká zlodějina a že mě ostatní oškubali.
Jsem vděčný za to, že je život ke mně tak štědrý.
Štítná žláza viz hypotyreóza, struma) – Ponížení. "Nikdy se nedostanu k tomu, co chci dělat. Kdy už na mě přijde řada?"
Postupuji kupředu přes svá stará omezení. Svobodně a tvořivě se vyjadřuji.
T
Tasemnice – Silné přesvědčení, že jsem obětí druhých. Bezmoc nad postoji ostatních lidí.
Ostatní jenom odrážejí dobré mínění, které o sobě mám. Mám se rád a jsem spokojený s tím, jaký jsem.
Tělní pach – Strach. Nechuť sám k sobě. Strach z ostatních.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí. 
Tepny – Rozvádějí radost ze života.
Jsem plný radosti. Protéká mnou s každým pulzem mého srdce.
Tetanus (viz strnutí šíje) – Potřeba zbavit se zlostných, hlodavých myšlenek.
Nechávám lásku ve svém srdci, ať mě promyje, vyčistí a zhojí každou část mého těla a všechny mé city.
Thymus (brzlík) – Hlavní žláza imunitního systému. Pocit, že na mě Život útočí. "Jdou po mně."
Mé laskavé myšlenky udržují imunitní systém při síle. 
Tiky, záškuby – Strach. Pocit že mě ostatní sledují.
Celý Život je semnou spokojený. Všechno je v pořádku. Jsem v bezpečí.
Tlusté střevo – Lpění na minulosti. Strach ze zbavování se nepotřebných věcí.
Lehce odvrhuji to, co již nepotřebuji. Minulost je za mnou a já jsem zcela volný.
Tonzilitida (viz bolesti v krku, hnisavá angína) – Strach. Potlačené emoce a tvořivost.
Volně mnou proudí Boží myšlenky a veškeré dobro. Jsem vyrovnaný.
Tračník (viz tlusté střevo) – Asimilace. Absorpce. Snadné vylučování.
Lehce asimiluji a absorbuji vše, co potřebuji vědět, a radostně se zbavuji minulosti.
Trávicí potíže – Strach, hrůza a úzkost na úrovni útrob.
Klidně a radostně přijímám a asimiluji všechny nové prožitky.
Trichofycie (kožní onemocnění) – Dovoluji ostatním, aby se mi dostali pod kůži. Pocit, že nejsem dostatečně dobrý nebo čistý.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Žádná osoba, místo nebo věc nade mnou nemá moc. Jsem zcela svobodný.
Třesavka (viz paralýza, Parkinsonova nemoc) – Paralyzující myšlenky. Ustrnutí.
Mohu svobodně myslet a mám spoustu skvělých radostných prožitků.
Tuberkulóza – Opotřebování díky vlastnímu sobectví. Panovačnost. Kruté myšlenky. Pomsta.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Tím si vytvářím radostný a klidný svět, ve kterém mohu žít. 
Tuk (viz obezita) – Přecitlivělost. Často představuje strach a ukazuje potřebu ochrany. Strach může být zástěrkou skryté zloby a neochoty odpouštět.
Ochraňuje mě Boží láska. Neustále jsem v bezpečí. Chci dospět a převzít zodpovědnost za svůj vlastní život. Odpouštím ostatním a právě teď si vytvářím svůj vlastní život tak, jak chci. Jsem v bezpečí. 
Tuk - boky – Kousky tvrdohlavé zloby na rodiče.
Chci odpustit minulé křivdy. Je pro mě bezpečné vyjít ze stínu svých rodičů.
Tuk - břicho – Zlost z toho, že mě ostatní odmítají dát výživu.
Vyživuji se duševní potravou, jsem spokojený a volný.
Tuk - paže – Zlost z toho, že mně ostatní odmítají dát lásku.
Je pro mě bezpečné vytvořit si tolik lásky, kolik chci.
Tuk - stehna – Zlost z dětství. Často vztek na otce.
Vnímám otce jako dítě vychované bez lásky a snadno mu odpouštím. Jsem oba volní.
U
Únava – Vzdor, nuda. Nedostatek lásky a náklonnosti za to, co udělám.
jsem nadšený životem a naplněný energií a entuziazmem.
Úplavice - dysenterie – Strach a silná zlost.
Vytvářím ve své mysli mír a klid a mé tělo to odráží.
Úplavice bakteriální – Útrapy a beznaděj.
Jsem naplněn láskou, energií a radostí ze života.
Urticaria (viz kopřivka) – Malé skryté obavy. "Dělám z komára velblouda".
Vnáším klid do každého koutu svého života.
Ústa - potíže – Neměnné názory. Nepřístupná mysl. Neschopnost přijímat nové myšlenky.
Vítám nové myšlenky i názory a připravuji se na jejich přijetí a asimilaci.
Uši – Představují naši schopnost naslouchat.
Poslouchám s láskou.
Úzkost – Nedůvěra k běh
Mám se rád a jsem spokojený s tím, jaký jsem. Důvěřuji životu. Jsem v bezpečí..
V
Vaječníky – Představují místa tvoření. Tvořivost.
Jsem vyvážená v proudu své tvořivosti.
Varlata – Mužský princip. Mužství.
Je bezpečné být mužem.
Vertigo (viz závrať) – Přelétavé roztříštěné myšlení. Odmítání podívat se na něco nebo někoho. Varlata – Mužský princip. Mužství
Jsem hluboce soustředěný a vyrovnaný. Je pro mě bezpečné být naživu a radovat se.
Virová infekce (viz infekce) – Nedostatek radosti v životě. Zahořklost.
Nechávám radost, aby volně proudila mým životem. Mám se rád.
Virus Epstein-Barrové – Nadměrné úsilí. Strach z vlastní nedokonalosti. Vysávání veškerých vnitřních rezerv. Virus stresu.
Jsem uvolněný a znám svou cenu. Jsem dostatečně dobrý. Život je snadný a plný radostí.
Vitiligo (místní nedostatek pigmentu v kůži) – Pocit, že jsem úplně mimo veškeré dění. Nikam nepatřím. Osamocenost.
Jsem v centru Života a jsem spojen s láskou.
Vředy (viz pálení žáhy, žaludeční potíže, žaludeční vředy) – Strach a silná zlost.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem vyrovnaný a klidný. Všechno je v pořádku.
Vulva – Představuje křehkost.
Je bezpečné být křehká.
Vyrážka (viz kopřivka) – Podrážděnost nad zpožděními. Dětský způsob, jak si vynutit pozornost.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem smířený s během života.
Výrony – Zlost a odpor. Nechuť k pohybu daným směrem v životě.
Věřím, že běh života mě přivede jen k nejvyššímu dobru. Jsem vyrovnaný.
Výrůstky – Hýčkání starých bolestí a křivd. Odpor.
lehce odpouštím. Miluji sám sebe a odměňuji se pochvalnými myšlenkami.
Vzteklina – Zlost. Přesvědčení, že lze problémy řešit násilím.
jsem obklopen a prostoupen klidem a mírem.
W, X, Y
Z
Zácpa – Odmítání zbavit se starých myšlenek. Lpění na minulosti. Někdy lakomost.
Jak se zbavuji minulosti, vstupují do mé nové, čerstvé a životně důležité věci. Život mnou volně protéká.
Záda – Představují oporu životu.
Vím, že je mně Život vždy oporou.
Záda – potíže (viz zvláštní oddíl – potíže s páteří – moje pozn. - níže)
Záda - potíže - bedra 
– Strach o peníze. Nedostatek finanční podpory.
Důvěřuji běhu života. O vše, co potřebuji, je vždy dobře postaráno. Jsem v bezpečí.
Záda - potíže - hrudní oblast – Pocit viny. Setrvávání v problémech minulosti.
Zbavuji se minulosti. Chci se volně pohybovat kupředu, s láskou ve svém srdci.
Záda - potíže - oblast krku – Nedostatek emocionální podpory. Pocit, že nejsem milován. Potlačování lásky.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život mě podporuje a miluje mě.
Zadržování tekutin (viz edémy, otoky) – Čeho se nechcete vzdát?
Ochotně a s radostí se zbavuji starých věcí.
Záchvaty – Útěk před rodinou, sám před sebou nebo před životem.
Jsem spokojený s celým vesmírem. Jsem v bezpečí a ostatní mně rozumějí.
Záchvaty asfyxie (viz dýchací potíže, hyperventilace) – Strach. Nedůvěra v běh života. Ustrnutí v dětství.
Je bezpečné dospět. Svět je bezpečný. Jsem v bezpečí.
Zakřivení páteře - skolióza, kyfóza (viz kulatá záda) – Tíha života spočívající na ramenou. Beznadějnost a bezmocnost.
Zbavuji se všech obav. Nyní důvěřuji běhu života. Vím, že život je tu pro mě. Stojím vzpřímeně a s láskou.
Zánět (viz "Itida") – Strach. Vidím rudě. Zanícené myšlení.
Mé myšlenky jsou mírumilovné, klidné a soustředěné. 
Zánět hrtanu, laryngitida – Mám takový vztek, že ani nemohu mluvit. Strach promluvit nahlas. Odpor vůči autoritě.
Mohu svobodně žádat, o co chci. Je bezpečné vyjadřovat své myšlenky a pocity. Jsem vyrovnaný.
Zánět kyčelníku (ileitida, Crohnova nemoc) – Strach. Obavy. Pocit vlastní nedostatečnosti.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Snažím se, jak nejlépe mohu. Jsem skvělý. Jsem usmířený.
Zánět močové trubice (uretritida) – Zlostné emoce. Naštvání. Provinilost.
Ve svém životě vytvářím pouze radostné prožitky.
Zánět nosních dutin (sinusitida) – Podrážděnost kvůli blízké osobě.
Oznamuji, že mě neustále obklopuje i prostupuje klid a harmonie. Všechno je v pořádku.
Záněty pochvy - vaginitida (viz Leukorrhea, ženské nemoci) – Zlost na partnera. Sexuální vina. Trestání sebe sama.
Ostatní odrážejí lásku a spokojenost, kterou cítím sama k sobě. Raduji se ze své sexuality.
Zánět slepého střeva – Strach. Strach ze života. Bránění proudu dobra.
Jsem v bezpečí. Uvolňuji se a nechávám život radostně protékat kolem sebe.
Zánět slinivky (pankreatitida) – Odmítání. Zlost a frustrace z toho, že život zdánlivě ztratil veškerou svou sladkost.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Já sám vytvářím sladkost a radost ve svém životě.
Zánět spojivek (viz zarudlé oči) – Zlost a frustrace z toho, co v životě vidíte.
Dívám se kolem sebe očima lásky. Existuje harmonické řešení, které přijímám.
Zánět ucha - otitida – Zlost. Odmítání naslouchat ostatním. Příliš hluku. Hádky rodičů.
Obklopuje mě harmonie. Poslouchám s láskou všechno příjemné a dobré. Jsem středem lásky.
Zánět žil – Zlost a frustrace. Obviňování ostatních z omezování mého života a nedostatku radosti.
Radost právě volně proudí mým tělem a já jsem smířený se životem.
Zápal plic (viz plicní potíže) – Zoufalost. Únava ze života. Citové rány, kterým nedovolím, aby se zacelily.
Svobodně přijímám myšlenky, které jsou prodchnuté dechem a inteligencí Života. Tento okamžik je nový.
Zápěstí – Představuje pohyb a lehkost.
Nakládám se svými prožitky s moudrostí, láskou a lehkostí.
Zarostlý nehet na palci u nohy – Obavy a pocit viny. Pochybování o svém právu pohybovat se kupředu.
Je mým nezcizitelným právem určit směr, kterým chci ve svém životě jít. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.
Zarudlé oči (viz zánět spojivek) – Zlost a frustrace. Nechuť vidět.
Zbavuji se přesvědčení, že mám vždycky pravdu. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Závislosti – Touha utéci sám před sebou. Strach. Neznalost, jak mít rád sám sebe.
Zjišťuji, jak jsem úžasný. Chci se mít rád a chci mít sám ze sebe radost.
Závrať – Přelétavé roztříštěné myšlení. Odmítání podívat se na něco nebo někoho.
Jsem hluboce soustředěný a vyrovnaný. Je pro mě bezpečné být naživu a radovat se.
Znecitlivění (parestézie) – Potlačování lásky a pozornosti. Mentální umírání.
Sdílím své pocity i svou lásku. Reaguji na lásku ostatních lidí.
Zranění (viz pořezání, rány) – Zlost namířená proti sobě. Pocit viny.
Zbavuji se své závislosti pozitivním způsobem. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Ztráta paměti – Strach. Útěk před životem. Neschopnost bránit své zájmy.
Inteligence, odvaha a sebeúcta jsou všudypřítomné. Je bezpečné být naživu.
Ztráta rovnováhy – Roztříštěné myšlení. Nevyrovnanost.
Bezpečně se koncentruji a přijímám dokonalost svého života Všechno je v pořádku.
Ztrhané rysy – Ztrhané rysy obličeje pocházejí z trudomyslnosti. Odpor k životu.
Vyjadřuji radost ze života a vychutnávám si naplno každý okamžik každého dne. Stávám se znovu mladým.
Ztuhlý krk (viz krk - potíže) – Neústupná tvrdohlavost.
Je bezpečné dívat na věci i z jiných úhlů pohledu.
Zuby – Představují ROZHODNUTÍ.
Zuby - potíže (viz kořen zubu) – Dlouhodobá nerozhodnost. Neschopnost analyzovat myšlenky a přijímat rozhodnutí.
Rozhoduji se na základě principů pravdy a cítím se v bezpečí, neboť vím, že v mém životě se dějí výhradně správné věci.
Zvracení – Prudké odmítání myšlenek. Strach z nových věcí.
Bezpečně a radostně zažívám život. Přichází ke mně pouze dobro.
Žaludek – Přijímá výživu. Zažívá myšlenky.
Snadno a lehce zažívám život.
Žaludeční křeče – Strach. Touha po zastavení běhu života.
Věřím běhu života. Jsem v bezpečí.
Žaludeční potíže (viz gastritida, pálení žáhy, vředy, žaludeční vřed) – Hrůza. Strach z nových věcí. Neschopnost asimilovat nové.
Život mi dělá dobře. Neustále asimiluji všechno nové. Všechno je v pořádku.
Ženské nemoci (viz amenorrhea, dsymenorrhea, fibroidní tumory, leukorrhea, menstruační problémy, zánět vaginy) – Popírání sebe sama. Odmítání vlastní ženskosti a ženského principu.
Raduji se ze svého ženství. Jsem ráda, že jsem žena. Miluji své tělo.
Žlázy – Představují zásobovací stanice. Vlastní začínající aktivita.
Ve svém světě jsem tvořivou silou.
Žloutenka (viz jaterní potíže) – Předsudky vůči sobě i svému okolí. Nevyrovnanost.
Jsem tolerantní, miluji a soucítím se všemi, včetně sebe.
Žlučové kameny (choletiáza) – Zahořklost. Zatvrzelé myšlenky. Odsuzování ostatních. Pýcha.
S radostí se zbavuji minulosti. Život je příjemný a já také.

OBRATLE (vsuvka – vhodné si přečíst vždy vše u příslušného druhu obratlů a najít si, co Vám sedí):
Krční páteř 1C – Strach. Zmatek. Útěk před životem. Pocit, že nejsem dostatečně dobrý. „Co jenom řeknou sousedé?“ Nekonečné vnitřní zápasy.
Jsem soustředěný, klidný a vyrovnaný. Vesmír je semnou spokojený. Důvěřuji svému Vyššímu Já. Všechno je v pořádku.
Krční páteř 2C – Odmítání moudrosti. Nechci nic vědět nebo něčemu rozumět. Nerozhodnost. Odpor a provinilost. Nevyrovnaný život. Popření vlastní duševnosti.
Jsem součástí Vesmíru a jsem zajedno se životem. Je pro mě bezpečné vědět a růst. 
Krční páteř 3C – Přijímání viny za ostatní. Provinilost. Mučednictví. Nerozhodnost. Ubíjení sebe sama. Ukusování větších soust, než lze zvládnout.
Jsem zodpovědný jenom sám za sebe a jsem spokojený s tím, kdo jsem. Umím zacházet se vším, co vytvořím.
Krční páteř 4C – Provinilost. Potlačená zlost. Zahořklost. Utlumené pocity. Zadržované slzy.
srozumitelně komunikuji se životem. Jsem svobodný a mohu si právě teď užívat života. 
Krční páteř 5C – Strach z posměchu a ponižování. Strach vyjádřit se. Odmítání toho, co je pro mě dobré. Přetěžování.
Má komunikace je srozumitelná. Přijímám to, co je pro mě dobré. Zbavuji se všech očekávání. Jsem milován. Jsem v bezpečí.
Krční páteř 6C – Nadměrná zátěž. Snaha rozhodovat za druhé. Vzdor. Nepružnost.
S láskou nechávám ostatním lidem volnost. Láskyplně se starám sám o sebe. Lehce se pohybuji životem.
Krční páteř 7C – Zmatek. Zlost. Pocit bezmocnosti. Neschopnost dotýkat se ostatních lidí.
Mám právo být sám sebou. Odpouštím minulosti. Vím, kdo jsem. S láskou se dotýkám ostatních.
Hrudní páteř 1T – Strach ze života. Příliš mnoho starostí, které nemohu zvládnout. Uzavírání se před životem.
Přijímám život s lehkostí. Všechno dobré je teď moje.
Hrudní páteř 2T – Strach, bolest a křivda. Neochota cítit. Uzavření svého srdce.
Mé srdce odpouští a zbavuje se minulosti. Je bezpečné mít se rád. Mým cílem je vnitřní klid.
Hrudní páteř 3T – Vnitřní chaos. Hluboké, staré křivdy. Neschopnost komunikovat
Všem odpouštím. Odpouštím i sám sobě. Starám se o sebe.
Hrudní páteř 4T – Zahořklost. Potřeba škodit ostatním. Odsuzování.
Uděluji si dar odpuštění ostatním a jsme oba volní.
Hrudní páteř 5T – Odmítání emocí. Zatarasené pocity, vztek.
Nechávám sebou volně proudit život. Chci žít. Všechno je v pořádku.
Hrudní páteř 6T – Zlost na život. Potlačované negativní emoce. Strach z budoucnosti. Neustálé starosti.
Důvěřuji životu, že se přede mnou rozvine jen pozitivním způsobem. Je bezpečné mít se rád.
Hrudní páteř 7T – Dlouho ukládaná bolest. Odmítnutí radosti.
Chci se zbavit starých bolestí. Nechávám svěžest, aby naplnila můj život.
Hrudní páteř 8T – Posedlost selháním. Odpor k tomu, co je pro mě dobré.
Jsem otevřený a připravený přijmout všechno dobré. Vesmír mě miluje a podporuje mě.
Hrudní páteř 9T – Pocit zklamání životem. Obviňování ostatních. Oběť.
Mám svou vlastní sílu. Láskyplně vytvářím svou vlastní zkušenost.
Hrudní páteř 10T – Odmítání břímě zodpovědnosti. Potřeba být obětí. „Je to tvoje chyba.“
Otevírám se radosti a lásce, která svobodně dává i přijímá.
Hrudní páteř 11T – Malá sebedůvěra. Strach ze vztahů.
Mám se za krásného, uctívaného a hodného lásky. Jsem na sebe hrdý.
Hrudní páteř 12T – Neuznání práva na život. Nejistota a strach z lásky. Neschopnost zažívat.
Chci poznat radosti života. Chci o sebe pečovat.
Bederní páteř 1L – Pláč pro lásku a potřeba být osamělý. Nejistota.
Jsem v bezpečí a sám Život mě miluje a podporuje.
Bederní páteř 2L – Uvíznutí v bolestech z dětství. Nevidím žádnou cestu ven.
Žiji sám pro sebe a překračuji omezení svých rodičů. Teď jsem na tahu já.
Bederní páteř 3L – Sexuální zneužití. Provinilost. Nenávist sám k sobě.
Zbavuji se minulosti. Hýčkám sám sebe i svou krásnou sexualitu. Jsem v bezpečí. Jsem milován.
Bederní páteř 4L – Odmítání sexuality. Finanční nejistota. Strach z kariéry. Pocit vlastní slabosti.
Mám se rád takový, jaký jsem. Jsem pevně ukotven vlastními silami. Vždy a všude jsem v bezpečí.
Bederní páteř 5L – Nejistota. Obtíže při komunikaci. Zlost. Neschopnost přijímat radost.
Zasloužím si užívat života. Žádám o to, co chci a přijímám vše s radostí a potěšením.
Křížová kost – Ztráta síly. Stará, tvrdohlavá zlost.
Ve svém životě jsem svou vlastní autoritou. Zbavuji se minulosti a požaduji pro sebe dobro.
Kostrč – Nevyrovnanost. Sebeobviňování. Vysedávání na starých bolestech.
Přivádím svůj život do rovnováhy tím, že se mám rád. Žiji právě teď a mám rád to, co jsem.

Text PSYCHOSOMATIKA + PSYCHOSOMATICKÉ POTÍŽE (VÝZNAM) převzat z knihy: Uzdrav své tělo - Louise L. Hay.
V knize další zajímavý text.