HOROSKOP JAKO VAŠE OSOBNÍ MAPA

Ráda bych vám pro začátek sdělila, že svým klientům předávám pouze svůj úhel pohledu a respektuji, že každý má právo na svůj vlastní, avšak věřím, že si vzájemně můžeme být velkou inspirací. Pomocí sestavení osobního horoskopu (Vaší "osobní hvězdné mapy") bych ráda svým klientům pomohla k pochopení smyslu jejich životní cesty. 
Stačí místo, datum, hodina a přesný čas vašeho narození (pokud jej neznáte, je možné se jej dozvědět na matrice města, ve kterém jste se narodili).
Do horoskopu zahrnuji také základy PRINCIPŮ ŽIVOTA (objevování vlastního potenciálu) a další dosavadní zkušenosti.

Díky horoskopu si můžete udělat skutečnou představu o tom, co v sobě nosíte za dary, o kterých jste třeba zatím vůbec netušili, že je máte a můžete je tak začít i konstruktivně používat. Můžete si tak uvědomit svoji nádhernou jedinečnost. 

Pomocí horoskopu spolu můžeme rozklíčovat věci, které si přitahujete, zvláště pak, jestliže se stále opakují. Dokážete si pak pojmenovat to, co někde podvědomě cítíte a nedokážete to uchopit, nebo si to připustit. Pokud si nějaký svůj aspekt neuvědomujete, jste mu vydáni napospas, ať už se zrovna projevuje ve vnějším či vnitřním světě. Pokud žijete určitý aspekt nevědomě a uvědomíte si jej, můžete s ním začít pracovat. Uvědomit si jej neznamená, že o něm jen rozumově víte, ale umožňuje vám to vědomě žít tento aspekt a objevovat jej v různých situacích, dělat neustálé objevy a tvořit věci nové.

Ať už máte jakkoliv náročný horoskop, svůj život máte ve svých rukou. Vše, co si zažíváte, jsou zkušenosti, které, i když se zdají někdy hodně náročné, mohou být velkým zdrojem vašeho vnitřního růstu. Když jim porozumíte, můžete je začít vnímat úplně jiným - konstruktivním způsobem.
Astrologie je jednou z cest, díky níž si můžete začít harmoničtěji tvořit svůj život a nalézat svůj vlastní osobní směr.

 

Hana Šimoníková