"To, co tě čeká, závisí na tvém jednání, na karmě a na podmínkách, které vytvoříš."
David Michie - Dalajlamova kočka a umění příst

                                                                                                                                                                                                           
Jmenuji se Hana Šimoníková. Baví mě objevovat možnosti života i poselství hvězd. 
Nabízím vám horoskop, který sepisuji svým úhlem pohledu a respektuji úhel pohledu každého z vás. Nabízím vám tedy další úhel pohledu, abyste si mohli rozšířit ten svůj. K vypracování horoskopu stačí datum, místo a přesný čas vašeho narození (pokud jej neznáte, je možné se jej dozvědět na matrice města, ve kterém jste se narodili).

Smyslem není vám zasahovat do vývoje, ale spíš jen naznačit a upozornit na ukazatele, které v horoskopu vnímám jako důležité, abyste se zbytečně neztráceli ze své cesty a mohli jít za svým cílem.


Prostředí, které jsme si před početím zvolili, nebylo náhodné. Místo, kde jsme se narodili, může mít význam i z astrologického hlediska a ani vztahy, do nichž jsme vstoupili, nebyly nahodilé. Musíme splnit úkol života a vykonat to, co je nám předurčeno a na místě, které je k tomuto účelu zvolené. 
Co je tedy potřeba udělat k tomu, abychom postoupili výš? Jen změnit myšlení. Stát se laskavými a láskyplnými, protože tím se začnou odstraňovat nánosy v naší duši. 
Z knihy Marty Foučkové "Já jsem".


Dobro i zlo, vytvořené předcházejícími životy, se odráží v horoskopu každého člověka. Pokud si však své negativní stránky uvědomíme a máme přání je změnit, pak posilujeme dobré a špatné odstraňujeme. Astrologická "mapa" náš horoskop narození, nás tak může vést životem, neboť nám ukazuje nezpracované slabiny charakteru, úkoly a problémy, kterými musíme projít a nedořešené vztahy, jež musíme vyřešit. Astrologický výpočet se však stává zároveň i zrozením úkolů. Zrcadlí naši minulost, ale ukazuje i práci, kterou jsme ještě nedokončili.
Třebaže se nám osudovost může zdát jako nevyhnutelná, nesmíme zapomínat na to, že jsme to jenom my sami, kteří ji v každém okamžiku svého života spoluvytváříme, měníme, nebo jí pouze trpně procházíme.
Z knihy Marty Foučkové "Já jsem"


Heslem starých astrologů bylo: Hvězdy působí, ale nevládnou. Závisí proto jen na našem rozhodnutí, jak se zachováme. Laskavostí a zvládnutím svých nedostatků rušíme nános karmy, v opačném případě své utrpení jen prohlubujeme. Člověk je tak sám strůjcem svého osudu.
Z knihy Marty Foučkové "Já jsem"