PSYCHOSOMATIKA

Z knihy Luise L. Hay - "Miluj svůj život"

HLAVA je náš reprezentant. Jejím prostřednictvím se ukazujeme světu. A ten nás také většinou poznává. Je-li v oblasti hlavy něco v nepořádku, míváme pocit, že s "námi" není něco v pořádku.
VLASY reprezentují sílu. Jestliže jsme v tenzi a máme strach, zpevňujeme ramenní svaly a toto napětí stoupá nahoru až do oblasti kolem očí. Vlasy vyrůstají z vlasového váčku. Je-li kůže na temeni hlavy příliš napjatá, vlasový váček se sevře natolik, že vlasy nemohou dýchat, odumírají a vypadávají. Pokud je napětí trvalé a kůže na temeni hlavy se neuvolní, váček je neustále tak sevřený, že jím nemohou růst nové vlasy. Výsledkem je plešatost.
Plešatost u žen je mnohem častější od doby, kdy ženy začaly pronikat do "světa byznysu" spojeného s tenzí a frustrací. Není to ale tak zjevné, protože paruky působí velmi přirozeně a přitažlivě. Tupé pro muže bohužel pozná každý už na dálku.
Napětí je vyjádřením nedostatku síly. Napětí je slabost. Uvolnění, soustředění a poklid je výrazem síly a jistoty. Měli bychom své tělo mnohem víc uvolňovat a mnohým lidem by prospělo uvolňovat i kůže na temeni hlavy. 
Můžete si to hned vyzkoušet. Řekněte kůži na temeni hlavy, ať se uvolní, a vnímejte rozdíl. Jestliže ucítíte, že kůže viditelně povolila, pak vám doporučuji dělat tohle cvičení co možná nejčastěji.
UŠI reprezentují schopnost slyše.t Máte-li problémy s ušima, většinou to znamená, že se děje něco, co nechcete slyšet. Bolesti uší naznačují, že máte zlost na to, co slyšíte. 
U dětí bývají bolesti uší velmi časté. Musejí poslouchat všechno, co se doma děje a ony to ve skutečnosti slyšet nechtějí. Pravidla vládnoucí v mnoha domácnostech dětem často zakazují projevovat zlost a neschopnost dětí nějak to změnit se pak mění v bolest uší.
Hluchota reprezentuje dlouhodobé odmítání poslouchat někoho jiného. Všimněte si, že má-li jeden z partnerů naslouchátko, ten druhý většinou mluví a mluví. 
OČI reprezentují schopnost vidět. Jestliže mám problémy s očima, převážně to znamená, že něco nechceme vidět, a to buď sami v sobě, nebo ve svém životě: v minulosti, přítomnosti či budoucnosti. 
Kdykoli vidím malé děti s brýlemi, je mi jasné, že se u nich doma děje něco, na co se nechtějí dívat. Nemohou to změnit, a proto rozostří zrak, aby to neviděly příliš zřetelně.
Mnozí lidé měli dramatické léčebné zážitky, když se rozhodli vrátit zpět do minulosti a vyjasnit si, na co se nechtěli dívat rok dva předtím, než začali nosit brýle. 
Popíráte to, co se děje v současné době? Proč se tomu odmítáte postavit tváří v tvář? Proč se bojíte podívat na přítomnost nebo do budoucnosti? Kdybyste viděli zřetelněji, viděli byste něco, co teď nevidíte? Vidíte, co děláte sami sobě? 
Zajímavé otázky, na které stojí za to se podívat.
BOLESTI HLAVY vycházejí z toho, že si sami ubližujete. Až vás bude příště bolet hlava, na chvíli se zastavte a zeptejte se sami sebe, kdy a jak jste se z něčeho obviňovali. Opusťte si, nechte to být a bolest hlavy zmizí, odkud přišla.
Migrény vytvářejí lidé, kteří chtějí být dokonalí a vyvíjejí na sebe příliš velký tlak. Je zajímavé, že migrény téměř vždy povolí při masturbaci, pokud ji provedete hned, jak ucítíte, že vás začíná bolet hlava. Sexuální uvolnění odstraňuje napětí a bolesti. Možná vám masturbace v této souvislosti moc nevyhovuje, ale za pokus to určitě stojí. Nic tím neztratíme.
POTÍŽE S DUTINAMI (zejména v okolí nosu) znamenají, že nás urazil někdo blízký. Někdy jako by nám bolest až podrážela nohy a tlačila nás k zemi.
Zapomínáme, že situace vytváříme sami, a pak se vysilujeme tím, že z vlastní frustrace obviňujeme druhé. Nikdo a nic - žádný člověk, místo ani věc - nemají nad námi moc; svou mysl ovládáme jen my. My sami si vytváříme své zážitky a svou realitu.
Vytvoříme-li mír, harmonii a rovnováhu ve své mysli, nalezneme je i v životě. 
ŠÍJE představuje schopnost pružně uvažovat, vidět druhou stránku věci a všímat si názorů druhých. Potíže s krční páteří obvykle znamenají, že tvrdošíjně trváme na svém pojetí situace.
Kdykoli vidím někoho v sádrovém krunýři, vím, že je to velmi zatvrzelý a neústupný člověk, který odmítá vyslechnout cizí názor a vidět také druhou stránku věci.
Podle průzkumu Virginie Satirn, vynikající rodinné terapeutky, existuje přes dvě stě padesát způsobů mytí nádobí. Trváme-li na tom, že existuje pouze jedna cesta, jedno hledisko, pak o hodně přicházíme.
KRK představuje schopnost vyslovit se, požádat, oč chceme. Krční potíže obvykle naznačují, že nejsme schopni stát za svými požadavky. Bolení v krku znamená hněv. Přidá-li se nachlazení, je v tom i mentální zmatek.
LARYNGITIDA obvykle znamená hněv tak silný, že nám až zabraňuje mluvit. 
Krk také představuje tvůrčí proud v těle. V něm projevujeme své tvůrčí schopnosti; jsou-li potlačeny, nastávají krční potíže - většinou u lidí, kteří celý život žijí pro druhé a nikdy se nedostanou k tomu, co sami chtějí. Neustále se snaží vyhovět matce (otci, manželovi, milenci, nadřízeným).
Potíže s MANDLEMI a ŠTÍTNOU ŽLÁZOU jsou příznakem frustrované kreativity.
V energetickém centru v krku - páté čakře - se odehrávají veškeré změny. Odmítáme-li je nebo je právě prožíváme  či se o ně snažíme, krk je vždy citlivý. Dávejte pozor, když vy nebo někdo jiný zakašlete. O čem s právě mluvilo? Nač reagujete? Je to odpor a tvrdošíjnost, nebo se právě začalo něco měnit? Na svých sezeních používám zakašlání jako nástroj sebezpytování. Pokaždé, když někdo zakašle, řeknu mu, aby se dotkl krku a nahlas řekl: "Jsem ochoten se změnit" nebo "Měním se".
PAŽE představují schopnost obsáhnout životní zkušenosti. Horní část paže souvisí s našimi možnostmi, předloktí se schopností je realizovat. V kloubech ukládáme staré city a lokty představují pružnost ve změně směru. Jste pružní, když máte změnit směr svého života, nebo vás staré pocity drží na místě?
RUCE slouží k uchopení, držení a sevření. Necháváme věci proklouznout mezi prsty, někdy se držíme jako klíšťata. Jsme zruční, máme tvrdé pěsti, otevřené dlaně, děravé ruce, dlouhé prsty. Můžeme rozdávat plnými hrstmi a dokážeme vzít rozum do hrsti. Když vezmeme věc do vlastních rukou, zvládneme to levou rukou. někdy máme obě ruce levé. Podáváme někomu ruku, jdeme ruku v ruce. Něco nám hraje na ruku nebo se nám to z rukou vymyká. Podáváme pomocnou ruku.
Ruce mohou být jemné anebo tvrdé, s klouby oteklými od přílišného přemýšlení či zdeformované z kritičnosti. Chamtivé ruce jsou ze strachu; strachu ze ztráty, z toho, že nikdy nebudete mít dost, že nic neudržíte, nebudete-li to pevně svírat. Když jeden z partnerů pevně udržuje vztah, většinou jen přivede druhého k zoufalství: pevně sevřené ruce nemohou přijmout nic nového. Volné potřesení rukou v zápěstí přináší pocit uvolnění. 
To, co k vám patří, vám nikdo nevezme - můžete se uvolnit. 
Každý PRST má svůj význam. Potíže s prsty naznačují, kde je třeba se uvolnit. Jestliže se říznete do ukazováčku, pak zřejmě nedávno došlo k situaci, která ve vašem egu vyvolala hněv a strach. 
Palec je mentální, představuje obavy. 
Ukazováček souvisí s egem a strachem, prostředník se sexem a hněvem.
Pokud se zlobíte, chytněte se za prostředník, když na ženu, za levý.
Prsteník má souvislost se svazky a zármutkem. 
Malíček souvisí s rodinou a předstíráním.
PÁTEŘ je opěrný systém. Problémy v oblasti zad signalizují, že necítíme pevnou oporu. Příliš často se domníváme, že naší oporou je práce, rodina nebo příbuzní; ve skutečnosti nás bezvýhradně podporuje Vesmír, život sám. Problémy s hrudní páteří souvisejí s pocitem nedostatku citové opory. Manžel, manželka, milenec, přítel, nadřízený vám podle vašeho názoru nerozumějí nebo vás nepodporují. 
Potíže v oblasti bederní páteře signalizují vinu. Bojíte se ohlédnout, co je za vámi, nebo to dokonce skrýváte za zády? Máte pocit, že vám někdo vrazí nůž do zad?
Jste na mizině, máte finanční problémy nebo se svou finanční situací příliš zabýváte? Pak vás možná bolí i v kříži. 
Mnozí z nás se domývají, že peníze jsou nejdůležitější věcí v životě a že bez nich nelze žít. Není to pravda.
To nejcennější, co máme, je DECH. A přesto naprosto samozřejmě předpokládáme, že po výdechu bude následovat další nádech. bez nadechnutí bychom nepřežili ani tři minuty. Síla, která nás stvořila, nám dala dost dechu na celý život. Nemáme snad právě věřit, že vše ostatní, co potřebujeme, dostaneme také?
PLÍCE představují schopnost přijímat a vydávat život. Plicní potíže obvykle poukazují na strach přijmout realitu nebo na pocit, že nemáme právo žít naplno. Je nutné naučit se plný dech - zapojit při dýchání břicho, plíce i klíční kosti. Týká se to zejména žen, které většinou dýchají pouze plícemi (tzv. povrchové dýchání).
Rozedma plic a silné kouření znamenají popírání života. Maskují hluboce zakořeněný pocit, že nejsme hodni existence. Výčitkami se nikdo kouřit neodnaučí. Nejprve musíme změnit své přesvědčení.
PRSA představují mateřský princip. Potíže s nimi obvykle poukazují na přehnanou péči, ať už o osobu, místo věc či zážitek. 
Součástí mateřské péče je nechat dítě vyrůst. Musíme vědět, kdy povolit otěže a už se o dítě nestarat. Člověk zahrnovaný přílišnou péčí pak není připraven zvládnout vlastní životní zkušenosti. 
Někdy naše pánovité postoje doslova dusí svobodný růst druhých. 
Rakovina prsu je důsledkem hlubokého odporu. Zbavte se strachu a uvědomte si, že Vesmírná inteligence sídlí v každém z nás.
SRDCE představuje lásku. Krev znamená radost. Srdce s láskou rozvádí radost do celého těla. Když si odpíráme radost a lásku, srdce usychá a vychládá. Krev nakonec zleniví a my se pomalu blížíme k ANÉMII, ANGLINĚ PECTORIS a INFARKTU.
Vězíme až po uši v problémech, které si navíc vytváříme sami. Zapomínáme prožívat a všímat si krásy života. Celá léta ze srdce vytěsňujeme radost, až se nakonec doslova zhroutí bolestí. Lidé se srdečními příhodami si neudělají čas, aby mohli ocenit radosti života, a připravují si tak půdu pro další záchvat.
ŽALUDEK zažívá všechny nové myšlenky a zkušenosti. Koho nebo co nemůžete strávit? Co vám leží v žaludku? Žaludeční potíže většinou naznačují, že nevíme, jak strávit nové zkušenosti. Bojíme se jich.
Vzpomeňte si na dobu rozvoje letecké dopravy. Mnozí si tehdy na létání těžko zvykali a většina cestujících při letu používala papírové sáčky připojené ke staženému sedadlu. Dnes už je téměř nikdo nepotřebuje. Na létání už jsme si zvykli a smířili se s ním.
ŽALUDEČNÍ VŘEDY nejsou nic jiného než strach; nesmírný strach z toho, že neobstojíme v roli rodičů nebo nadřízených. Nesnášíme sami sebe; nemůžeme strávit, kdo jsme. Ze všech sil se snažíme vyjít vstříc druhým, bez ohledu na to, jak důležitá je naše práce. Sami sebe si málo vážíme. Máme strach, že na to ostatní přijdou.
Odpovědí na tyto problémy je láska. Lidé, kteří si sami sebe váží a mají se rádi, nikdy žaludečními vředy netrpí. Buďte k dítěti v sobě něžní a laskaví a dopřejte mu veškerou pomoc a podporu, jakou jste potřebovali v dětství vy.
GENITÁLIE představují mužský a ženský princip. Nejste-li spokojeni v roli muže či ženy a odmítáte svoji sexualitu a své tělo jako cosi nečistého, většinou trpíte problémy v genitální oblasti.
Málokdy se setkám s někým, kdo vyrůstal v prostředí, kdes e genitálie a jejich funkce nazývali pravými jmény. Všichni jsme vyrostli v zajetí nejrůznějších eufemismů. Pamatujte si, jaké se používali ve vaší rodině? Mám z toho pocit, že sexuální revoluce šedesátých let byla v určitém směru pozitivní.
Mnoho lidí se přesto potýká s tím, čemu psycholožka Rosa Lamont říká „maminčin pánbíček“. To, co vás matka do tří let naučila o Bohu, zůstává ve vašem podvědomí – dokud se toho vědomě nezbavíte. Byl její Bůh hněvivý a mstivý? Co tvrdilo dogma jejího Boha o sexu? Pokud v sobě stále nosíme tyto staré pocity viny týkající se sexuality a těla, vytváříme si podmínky pro to, abychom se trestali.
Podobné příčiny mají potíže s MOČOVÝM MĚCHÝŘEM, ANÁLNÍ a VAGINÁLNÍ potíže či problémy s PROSTATOU nebo PENISEM. Pramení ze zkreslených představ o těle a jeho funkcích.
Každý orgán a jeho specifické funkce jsou dokonalým vyjádřením života. Oči ani játra přece nepokládáme za nečisté; proč si to tedy myslet o genitáliích? Konečník je stejně krásný jako ucho. Bez něj bychom se nezbavili všeho, co už tělo nepotřebuje; čekala by nás jistá smrt. Každá část těla a jeho funkce jsou dokonalé a přirozené. Svým pacientům se sexuálními problémy říkám, aby přistupovali ke svému konečníku nebo pohlavním orgánům s láskou a obdivem k jejich funkci a kráse.
Jestliže vás to, co právě čtete, pohoršuje, zeptejte se sami sebe proč. Kdo vám přikázal zavrhovat jakoukoli část těla? Bůh to jistě nebyl. Pohlavní orgány byly stvořeny k rozmnožování a k tomu, aby nám přinášely rozkoš. Popírat to znamená vytvářet bolest a trest. Sex je normální, krásný a stejně přirozený jako dýchání.
Pomyslete na nekonečnost vesmíru – je nad lidské chápání. Na okraji jedné z menších galaxií je malé slunce, kolem něhož obíhá několik teček; mezi nimi je planeta Země.
Není směšné, že by tato obrovská, neuvěřitelná Inteligence, která stvořila celý Vesmír, byla jen jakýmsi starcem s bílými vousy, který sedí na obláčku a z výše pozoruje vaše genitálie? Právě takovou představu mnohým z nás odmalička vštěpovali.
Je nutné opustit překonané a zastaralé myšlení, které nás brzdí. Vše, čím žijeme, nás má obohacovat – i naše chápání Boha. Lze si přesně vybrat z tolika náboženství: tvrdí-li vám některé, že jste hříšní, rozhodněte se pro jiné.
Nejsem zastáncem volného sexu. Jste však přesvědčena, že některá naše dogmata jsou naprosto nesmyslná: proto je tolik lidí porušuje a uchyluje se k pokrytectví.
Když zbavíme lidi sexuální viny a naučíme je, jak se mají mít rádi a být se sebou spokojení, začnou se k sobě i druhým chovat tak, aby to sloužilo jejich nejvyššímu dobru a radosti. Naše sexuální problémy pramení z toho, že nemáme rádi sami sebe a přistupujeme k sobě s odporem. Proto se k sobě i druhým chováme špatně.
Nestačí, když dětem o sexualitě předneseme pouhá fakta. Musejí si uvědomit, že jejich tělo, jejich pohlavní orgány a sexualita jim mohou přinést i rozkoš. Jsem upřímně přesvědčena, že lidé, kteří mají rádi sebe i své tělo, nedokáží ublížit – ani sobě, ani druhým.
Většinu UROLOGICKÝCH potíží vyvolávají konfliktní partnerské vztahy. Rozčiluje nás něco, co souvisí s naším ženstvím nebo mužstvím. Ženy mívají tyto problémy častěji než muži, protože mají silnější sklon tajit své utrpení.
ZÁNĚT POCHVY většinou pramení z romantického pocitu ublížení ze strany partnera. Potíže s PROSTATOU jsou spojeny s přesvědčením, že stáří oslabuje potenci. U IMPOTENCE se navíc přidržuje strach a někdy dokonce i nenávist vůči předešlému partnerovi. FIGIDITA pochází ze strachu nebo z přesvědčení, že není normální radovat se ze svého těla, a z odporu vůči sobě samému, což může necitlivý partner ještě vystupňovat.
PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM (PMS) dosáhl téměř epidemických rozměrů. Rozšířil se zároveň s reklamou ve sdělovacích prostředcích. Neustále nás přesvědčují, že ženské tělo se musí téměř nepřetržitě sprejovat, pudrovat, sprchovat a všelijak očišťovat, aby bylo měřítky naší civilizace přijatelné. Ženy jsou na jedné straně pokládány za mužům rovnocenné bytosti a na druhé straně jim je vnucována myšlenka, že určité procesy v jejich těle nejsou zcela normální. Živnou půdou pro PMS je i obrovské množství cukru, které konzumujeme.
Všechny procesy probíhající v ženském těle, včetně menstruace a menopauzy, jsou naprosto normální a přirozené. Musíme je tak chápat. Naše tělo je krásné a dokonalé. 
Věřím, že příčinou POHLAVNÍCH NEMOCÍ je téměř vždy pocit sexuální viny, vyvolaný často jen podvědomou představou, že se nesmíme sexuálně projevovat. Nositel pohlavní nemoci může mít mnoho partnerů, nakazí se však jen ti, jejichž mentální a tělesný imunitní systém je slabý.
V posledních letech se mezi heterosexuální populací rozšířil OPAR. Tato nemoc se neustále vrací, aby nás „potrestala“ za naše přesvědčení, že jsme špatní. Opar má tendenci objevit se při citovém oslabení a rozrušení.
Přenesme tuto teorii do společenství homosexuálů, kteří mají stejné problémy jako všichni ostatní, navíc je však většina společnosti, včetně jejich rodičů, odsuzuje. Mít rád sám sebe za těchto okolností není snadné. Proto není divu, že homosexuálové byli mezi prvními nositeli AIDS.
Díky mnoha pověrám, které vznikly kolem kultu mládí, má mnoho žen hrůzu ze stárnutí. Muži je snášejí lépe; stárnou snáz. Neplatí to však pro většinu homosexuálů, jejichž kultura klade na mládí a krásu zvýšený důraz. Mladý byl nebo je každý, stanovená měřítka krásy splňují však jen někteří. Důraz na fyzické přednosti zdaleka předčil jakýkoli zájem o cit. Homosexuálové se příliš často domnívají, že budou ve stáří zbyteční a nežádoucí. Nejste-li mladí a krásní, jako byste ztratili cenu.
Došlo tak v určitém směru k naprosté degradaci kultury; je to jen jiný způsob, jak vyjádřit, že homosexuálové jsou méněcenní. Proto se mnozí z nich tak děsí stárnutí: lépe zemřít než zestárnout. A AIDS je nemoc, která zabíjí.
Nikoho neobviňuji, je však nutné pochopit, v čem se potřebujeme změnit, abychom získali lásku, harmonii a respekt. Homosexuálové se dnes zařadili do společnosti a mohou v ní žít relativně svobodně a otevřeně. Bohužel většina toho, co vytvořili, působí jejich přátelům utrpení. Muži tradičně mívají více sexuálních partnerů než ženy; u homosexuálů je tedy tento počet ještě vyšší. Někteří muži jsou však promiskuitní spíše proto, aby uspokojili svou marnivost, než pro potěšení. Více partnerů, stejně jako občasnou konzumaci alkoholu a měkkých drog, neodsuzuji. Je to v pořádku, pokud sexualitu nezneužíváme. Jestliže však potřebujeme několik partnerů, abychom sobě i druhým cosi dokázali, pak něco není v pořádku. Potřebujeme se mentálně změnit.
Je načase se léčit, ne odsuzovat. Je třeba povznést se nad omezení z minulosti. Všichni jsme dokonalým ztělesněním života. Dokažme to právě nyní.
TLUSTÉ STŘEVO představuje schopnost zbavit se všeho, co už tělo nepotřebuje. Tělo pracuje v dokonalé rovnováze přijímání, vstřebávání a vylučování. Pouze naše vlastní obavy nám brání zbavit se všeho starého.
Lidé, kteří trpí ZÁCPOU, nemusejí být zrovna lakomí, nevěří však, že budou žít v dostatku. Udržují staré známosti, které jim působí utrpení. Bojí se vyhodit staré oblečení, protože by je snad někdy mohli potřebovat. Neodejdou z nudného zaměstnání, nikdy si nedopřejí potěšení, protože nemusejí šetřit na horší časy.
Není třeba probírat se včerejšími odpadky, abychom našli jídlo na dnešek. Naučte se věřit, že běh života vám vždy přinese to, co potřebujete.
NOHY nás nesou životem kupředu. Potíže s nohama často znamenají obavy z posunu vpřed nebo odpor k pohybu vpřed určitým směrem. Bereme nohy na ramena, vláčíme je za sebou, jsme tichošlápci, máme dřevěné nohy, ploché nohy a silná stehna plná všeho, co jsme v dětství nesnášeli. Nechuť něco udělat často vyvolá potíže s nohama. KŘEČOVÉ ŽÍLY znamenají, že jsme ustrnuli v zaměstnání nebo na místě, k němuž cítíme odpor. Žíly ztrácejí schopnost rozvádět radost. Kráčíte vy směrem, kterým chcete?
KOLENA, podobně jako krk, souvisejí s pružností. Vyjadřují však ohebnost a hrdost, ego a paličatost. Při pohybu vpřed se často bojíme ohnout a ztrácíme pružnost. Tuhnou nám klouby. Chceme jít kupředu, své zvyky však měnit nechceme. Proto se kolena tak dlouho hojí; působí zde naše ego. Kotník je také kloub, hojí se však mnohem rychleji.
Při potížích s koleny si položte otázku, v čem jste samolibí, v čem se odmítáte přizpůsobit. Přestaňte být tvrdohlaví. Život je plynulý pohyb. Musíme být pružní, abychom se mohli cítit pohodlně.
CHODIDLA souvisejí s porozuměním, porozuměním sobě a životu – minulému, současnému i budoucímu.
Mnoho starších lidí se obtížně pohybuje – jakoby s nechutí. Mívají často pocit, že už nemají kam jít. Pohyb dětí je naopak šťastný, taneční.
KŮŽE představuje individualitu. Kožní problémy obvykle signalizují pocit ohrožené individuality. Zdá se nám, že nás druzí ovládají.
Jedním z nejrychlejších způsobů, jak se zbavit kožních problémů, je opakovat si v duchu více než stokrát za den: „Jsem se sebou spokojený“.
NEHODY nejsou náhody. Jako vše ostatní v životě si i tyto situace vytváříme sami. Neznamená to, že si řekneme: „Chci, aby se mi stala nehoda“; určité mentální návyky k nám však mohou nehodu přivolat.
Někteří lidé jako by nehody přitahovali, jiní projdou životem bez jediného škrábnutí.
Nehody jsou výrazem hněvu. Poukazují na prožité frustrace a na pocit bezmocnosti. Signalizují zároveň vzpouru proti autoritám. 

Vzteky chceme někoho uhodit, místo toho ale dostaneme ránu sami.
Když se zlobíme sami na sebe, když se cítíme provinile nebo cítíme potřebu trestu, je nehoda dokonalý způsob, jak se s něčím podobným vyrovnat.
Zdá se, že k žádné nehodě nedochází naší vinou. Jako bychom byli jen bezmocnými oběťmi osudu. Díky nehodě však můžeme u ostatních hledat pozornost a sympatie. Našim zraněním je věnována péče. Často je přitom nutný klid na lůžku, někdy i nadlouho.
Máme přitom velké bolesti. Podle toho, kde v těle se objeví, lze určit, proč se cítíme provinile. Stupeň fyzického poškození nám dává poznat, jak krutě jsme si přáli být potrestáni a jak dlouhý má být trest.
NECHUTENSTVÍ a CHOROBNÁ ŽRAVOST (ANOREXIE, BULIMIE) jsou odmítáním života, extrémní formou nenávisti k sobě samým. Potrava je naše nejzákladnější výživa. Proč byste si měli odpírat výživu? Proč chcete zemřít? Co se děje, že chcete se vším skoncovat? Sebenenávist je pouze nenávist k myšlenkám, které o sobě máte. A myšlenky lze změnit!
Co je na vás tak strašného? Byli jste vychováni v rodině, kde vás hodně kritizovali? Měli jste učitele, který na vás viděl jen samé chyby? Tvrdila vám vaše raná náboženská výchova, že za nic nestojíte? Tak často se snažíme najít zástupné důvody, které by nám ujasnily, proč nejsme milováni a přijímáni takoví, jací jsme.
Módní průmysl je posedlý ideálem štíhlého ženského těla; díky tomu získalo mnoho žen pocit méněcennosti a jejich vlastní tělo se jim stalo předmětem nenávisti. Omezují se přesvědčením: „Kdybych byla štíhlá, měli by mne raději“. Ale to nepomůže. Nic vnějšího nepomůže. Jde o to být sám se sebou spokojený.
ARTRITIDA pochází z neustálého návyku kritizovat, v první řadě sebe a pak i druhé. Lidé trpící artritidou jsou často terčem kritiky, protože jejich vlastním zvykem je kritizovat druhé. Jsou posedlí perfekcionismem, potřebou být dokonalí vždy a za každých okolností. Znáte však někoho, kdo je skutečně „dokonalý“: Proč se snažíme dosáhnout dokonalosti a nepřiznáme si, že prostě toužíme po lásce? S utkvělým pocitem méněcennosti se velmi těžko žije.
ASTMATU se říká také „dusivá láska“. Je to pocit, že nemáte právo ani dýchat. Astmatické děti bývají přecitlivělé. Často trpí pocitem viny za vše negativní, k čemu v jejich okolí dochází. Cítí se méněcenné, a proto mají pocit viny a potřebu se trestat.
Na astma někdy zabírá léčba v sanatoriu, zejména pokud není nablízku rodina.
Astmatické děti obvykle ze své nemoci takzvaně „vyrostou“. Podstatou je však něco jiného: odchod od rodiny a změna prostředí (odejdou na studia, ožení se nebo vdají apod.). Určitý zážitek v pozdější době často uvede v chod starý mechanismus a dojde k dalšímu záchvatu. V takovém případ nereagují na současné okolnosti, ale spíše na to, co se dělo v jejich dětství.
NEŽITY, SPÁLENINY, ŘÍZNUTÍ, HOREČKY, BOLÁKY, ZÁNĚTY – to vše jsou příznaky zlosti, projevující se na fyzické úrovni. Hněv si vždy najde cestičku, i když se jej snažíme za každou cenu potlačit. Vzniklý přetlak se musí uvolnit.
Bojíme se, abychom si v hněvu nezničili svůj svět. Hněv jde přitom snadno uklidnit; stačí si jej uvědomit a říci si třeba: „To mě ale rozzlobilo.“ Nedovolíme si to sice např. ve styku s nadřízenými, v takovém případě ale můžeme hněv a přetlak ventilovat bušením do něčeho měkkého nebo sportováním. Můžeme se vykřičet v autě.
Duchovně založení lidé se často domnívají, že by se neměli rozčilovat. Jistě, všichni časem směřujeme k tomu, abychom nevinili druhé z vlastních pocitů, ale než toho dosáhneme, je zdravější si přiznat, co v daném okamžiku cítíme.
RAKOVINA je nemoc způsobená dlouho potlačovaným a silným odporem, který nakonec doslova užírá tělo. Určitý zážitek nebo zkušenost v dětství, na které nelze zapomenout, podlomily naši důvěru. Člověk pak žije s pocity viny, těžko navazuje a udržuje dlouhodobější smysluplné vztahy. Zdá se mu, že jedno zklamání střídá druhé. Pocity beznaděje, bezmoci a opuštění ovlivňují myšlení; je jednodušší obviňovat ze všech problémů ostatní.
Lidé s rakovinou bývají také velmi sebekritičtí. Pro mnohé je klíčem k vyléčení sebeláska a spokojenost se sebou samým.
OBEZITA znamená potřebu ochrany – před ublížením, podceňováním, kritikou, zneužitím a urážkami, sexualitou a sexuálními vztahy, před strachem ze života atd.
Sama nadváhu nemám, přesto jsem ale poznala, že kdykoli cítím nejistotu, přibírám na váze. Když ohrožení pomine, přebytečná váha zmizí sama.
Boj s obezitou je ztráta času a energie. Diety jsou nanic. V okamžiku, kdy je přestanete držet, hned zase přiberete. Nejúčinnější dieta, kterou znám, je sebeláska, pocit spokojenosti sama se sebou samým, důvěra v přirozený běh života a pocit bezpečí, protože znáte sílu své vlastní mysli. Podstupte dietu založenou na odmítání negativních myšlenek a vaše váha se vám upraví sama.
Mnoho rodičů cpe dítěti jídlo, ať je jeho problém jakýkoli. Z dětí se stanou dospělí, kteří stojí před ledničkou a říkají: „Něco bych si dal“, kdykoli se v jejich životě objeví nějaký problém.
Jakoukoli BOLEST pokládám za příznak viny – vina si vždy hledá trest, a trest bolí. Chronické bolesti pocházejí z chronické viny, často skryté tak dlouho, že o ní už dávno nevíme.
Vina je naprosto neužitečný pocit. Nikomu nepomůže v tom, aby se cítil lépe, ani nedokáže změnit žádnou situaci. Váš „trest“ už vypršel, propusťte se z vězení. Odpustit si znamená zbavit se viny, nechat ji být.
MRTVICE jsou způsobeny krevními sraženinami, překážkami v krevním řečišti v oblasti mozku, které omezují přívod krve do mozku.
Mozek je „počítačem“ těla. Krev je radost a řečištěm této radosti jsou žíly a tepny. Vše probíhá podle zákonů lásky. Láska je v každé částečce Vesmírné inteligence. Bez prožitku radosti a lásky nelze pracovat ani žít.
Když mozek zahlcují negativní myšlenky, nezbývá místo pro přirozený proud lásky a radosti. Člověk se nemůže smát, pokud se neumí chovat spontánně a svobodně. Stejné je to s láskou a radostí. Život není krutý ani zlý, pokud se na něj tak nechceme dívat. Z každé maličkosti můžete dělat tragédii; stejně tak lze i v největší tragédii vidět jiskru štěstí.
STRNULOST těla představuje i strnulost mysli: strach nás nutí zůstat ve starých kolejích a ztrácíme pružnost. Jsme-li přesvědčeni, že existuje pouze jediný způsob, jak něco udělat, začínáme být strnulí. Vždy se dá najít ještě jiná cesta – vzpomeňte si na Virginii Satir a jejích dvě stě padesát šest způsobů na mytí nádobí.
Zjistěte, které místo na vašem těle je strnulé. Přijdete tak zároveň na to, kde je ztuhlé a rigidní vaše myšlení.
CHIRURGIE má své oprávnění. Je namístě při zlomeninách a úrazech a v situacích, které začátečník prozatím nemá sílu zvládnout. V takovém případě je snadnější poustoupit operaci a soustředit veškerou mentální energii na to, aby se podobná situace neopakovala.
Stále více lékařů se přiklání k holistickým metodám léčení, které berou v úvahu celou osobnost pacienta. Příčinami nemocí se však bohužel zabývá jen málo lékařů. Většina léčí pouze vnější příznaky a důsledky choroby.
Jejich metody se omezují nanejvýš na dva způsoby: buď lidské tělo mrzačí, nebo je tráví různými jedy. Chirurg řeže. Když se na něj obrátíte, většinou tedy doporučí chirurgický zákrok. Padne-li rozhodnutí o operaci, připravte se na ni tak, aby proběhla pokud možno hladce a vy se co nejrychleji uzdravili.
Požádejte proto chirurga a celý tým o spolupráci. Lékaři ani sestry si totiž neuvědomují, že pacient na operačním stole je sice v narkóze, ale podvědomí vnímá, co se kolem něj děje.
Jedna významná představitelka hnutí New Age mi vyprávěla, že potřebovala jít na neodkladnou operaci. Před zákrokem si promluvila s chirurgem a anesteziologem. Poprosila je, aby nechali během operace hrát příjemnou hudbu a mezi sebou k ní hovořili pouze pozitivně. Stejně se domluvila se sestrou na pokoji. Operace proběhla hladce a rekonvalescence byla bez komplikací.
Vlastním pacientům vždy doporučuji, aby se ujišťovali: „ každá ruka, která se mne v nemocnici dotkne, mne léčí a vyzařuje pouze lásku“ a „Operace probíhá rychle, snadno a bez obtíží“. „Cítím se velmi příjemně“.
Po operaci co nejčastěji poslouchejte příjemnou hudbu a ujišťujte se“ „Uzdravuji se rychle, snadno a bez obtíží.“ „Cítím se každým dnem lépe.“ Máte-li možnost, pozitivní tvrzení si nahrajte a pásek si během rekonvalescence přehrávejte. Všímejte si příjemných pocitů, ne bolestí. Přestavte si, jak vám ze srdce pažemi do dlaní proudí láska. Položte pak ruce na místo, které se hojí, a řekněte mu“ „Mám tě rád a pomáhám ti, aby ti bylo dobře,“
OTOKY A ZDUŘENÍ představují zábrany a stagnaci v citové oblasti. Vytváříme situace, které nás zraňují, a na svých vzpomínkách navíc lpíme. Často otékáme z nahromaděných slz, z pocitu, že jsme se dostali do pasti či slepé uličky, a z obviňování druhých z a vlastní omezení.
Zbavte se minulosti. Nechte ji odplynout. Navraťte si svou sílu. Přestaňte se zabývat tím, co nechcete. Použijte svou mysl, aby vytvořila, co chcete. Nechte se unášet proudem života.
NÁDORY znamenají nesprávný růst. Perlorodka se proti cizorodému tělesu brání tím, že kolem něj vytvoří tvrdou a lesklou vrstvu. My staré bolesti hýčkáme a strháváme jim strupy. Za nějaký čas se vytvoří nádor. Říkám tomu „promítání starých filmů“.
Ženy podle mého názoru tak často trpí nádory dělohy, protože jsou citově zraňovány; trpí tím jejich ženskost. Libují si v hýčkání vlastních křivd. Nazývám to syndrom „ženské ublíženosti“.
Konec našeho partnerského vztahu však neznamená, že je s námi něco v nepořádku. Ani nezvyšuje, ani nesnižuje naši cenu.
Nezáleží na tom, co se nám přihodí. Záleží na naší reakci. Všichni jsme bezvýhradně zodpovědní za své zkušenosti.
Které přesvědčení o sobě samých potřebujete změnit, aby vás druzí měli rádi?   
Více v knize.

Z knihy Luise L. Hay - Uzdrav své tělo

Psychosomatka & psychosomatické potíže - význam
Za pomlčkou - pravděpodobná příčina a o řádek níže (text psaný kurzívou) – nový myšlenkový návyk.

A
Absces – Trýznivé myšlenky na křivdy, ponížení a pomstu.
Dovoluji svým myšlenkám, aby byly volné. Minulost je pryč. Jsem vyrovnaný.
Addisonova nemoc (viz nadledviny - potíže) – Vážná citová podvýživa. Vztek na sebe sama.
Starám se o své tělo, svou mysl i své emoce s láskou.
Afty (viz kandidóza, kvasinkové infekce, ústa) – Zlost nad nesprávnými rozhodnutími.
Láskyplně přijímám svá rozhodnutí, neboť vím, že se mohu svobodně změnit. Jsem v bezpečí.
AIDS – Pocit bezbrannosti a beznaděje. Lhostejnost ostatních lidí. Silný pocit vlastní nedokonalosti.
Odmítání sebe sama. Sexuální vina.
Jsem součástí Vesmírného plánu. Jsem důležitý a sám Život mě miluje. Jsem silný a schopný. Mám se rád a oceňuji všechno, čím jsem.
Akné – Odmítání sebe sama. Nechuť sám k sobě.
Jsem Božím ztělesněním života. Mám se rád a beru se takový, jaký jsem právě teď.
Alergie (viz senná rýma) – Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly.
Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se životem.
Alkoholizmus – „K čemu se snažit“? Pocit marnosti, viny, neschopnosti. Odmítání sebe sama.
Žiji přítomností. Každý okamžik je nový. Chci si uvědomit vlastní hodnotu. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Alzheimerova choroba (viz demence, senilita) – Odmítání takového světa, jaký je. Beznaděj a bezbrannost. Hněv.
Vždycky je pro mě nějaká lepší možnost, jak žít. Odpouštím všem a odpoutávám se od minulosti. Cítím radost.
Amenorrhea (viz menstruační potíže, ženské nemoci) – Odmítání vlastního ženství. Nechuť sama k sobě.
Jsem potěšena tím, kdo jsem. Jsem nádherným projevem života a za všech okolností jsem dokonalá.
Amyotrofická laterální skleróza (Lou Gehrigova nemoc) – Neochota přijmout vlastní hodnotu. Popírání úspěchu.
Vím, že jsem užitečný. Úspěch je pro mě bezpečný. Život mě miluje.

Anémie – Postoj „ano, ale…“. Nedostatek radosti. Strach ze života. Pocit vlastní nedostatečnosti.
Je pro mě bezpečné pociťovat radost v každé oblasti mého života. Miluji život.
Anorektální krvácení (hematochézie) – Zlost a frustrace.
Důvěřuji běhu života. V mém životě se dějí jen dobré a správné věci.
Anorexie (viz nechutenství) – Popření vlastního života. Extrémní strach, sebenenávist a odmítnutí.
Je bezpečné být sám sebou. Jsem skvělý takový, jaký jsem. Chci žít. Chci zažít radost. Beru se takový, jaký jsem.
Apatie – Vzdorování citům. Umrtvení sebe sama. Strach.
City jsou bezpečné. Otevírám se životu. Jsem ochoten žít naplno.
Arterioskleróza – Vzdor, napětí. Zatvrzelost a úzkoprsost. Odmítání vidět dobré věci.
Jsem naprosto otevřený životu a radosti. Chci se na svět dívat s láskou.
Artritické prsty – Touha trestat. Provinilost. Pocit nespravedlivého osočování.
Dívám se kolem sebe s láskou a porozuměním. Všechny mé prožitky vystavuje ve světle lásky.
Artritida (viz klouby) – Pocit, že mne nikdo nemá rád. Kritika, odpor.
Jsem láska. Chci se mít rád a být spokojený sám se sebou. Dívám se na ostatní s láskou.
Astma – Dusivá láska. Neschopnost dýchat sám za sebe. Pocit dušení. Potlačovaný pláč.
Je pro mě bezpečné vzít život do svých rukou. Chci být volný.
Astma - dětské - dětské – Strach ze života. Nechuť být tady.
Toto dítě je v bezpečí. Je milované, vítané a obklopené péčí.
B
Bílé uhry (viz pupínky) – Skrývaná ošklivost.
Vnímám se jako krásná a milovaná osoba.
Bolavá místa – Potlačená zlost, která se v daném místě usadila.
Všechny své emoce vyjadřuji radostným, pozitivním způsobem.
Bolest – Pocit viny. Provinilost vždy vyhledává trest.
S láskou se zbavuji minulosti. Všichni jsou volní a já také. V mém srdci je nyní všechno v pořádku.
Bolesti - silné a pulzující – Touha po lásce. Touha po objetí.
Miluji a  vážím si sám sebe. Miluji a jsem milován.
Bolesti hlavy (viz migrény) – Nedůvěra k vlastnímu já. Sebekritika. Strach.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Na vše, co dělám, se dívám láskyplnýma očima. Jsem v bezpečí.
Bolesti v krku (viz hnisavá angína, hrdlo, tonzilitida) – Potlačování zlostných slova. Pocit, že jsem neschopný vyjádřit své pocity a myšlenky.
Zbavuji se všech omezení a jsem svobodný.
Bradavice – Malá vyjádření nenávisti. Víra ve vlastní ošklivost.
Představuji naplno vyjádřenou lásku a krásu Života.
Bradavice na chodidle – Zlost na samé základy našeho porozumění. Šířící se obavy z budoucnosti.
Lehce a sebejistě se pohybuji kupředu. Důvěřuji běhu života a nechávám se jím unášet.
Brightova nemoc (viz nefridita) – Pocity malého dítěte, které má dojem, že nic neumí udělat správně. Selhání. Ztráta.
Mám se rád a jsem spokojený sám se sebou. Pečuji o sebe. Vždycky dělám všechno správně.
Bronchitida (viz respirační onemocnění) – nefungující rodinné prostředí. Hádky a křik. Někdy tísnivé ticho.
Vyhlašuji v sobě i kolem sebe klid a harmonii. Všechno je v pořádku.
Bulimie – Beznadějný teror. Horečné nacpávání se a zvracení ze sebenenávisti.
Sám Život mě miluje, vyživuje a podporuje. Je pro mě bezpečné být naživu.
Burzitida – Potlačovaný hněv. Touha někoho udeřit.
Láska se zbavuje všeho, co není stejné jako ona.
C
Celulitida – Skrývaná zlost a touha po vlastním potrestání.
Odpouštím ostatním. Odpouštím sám sobě. Jsem volný a mohu milovat a užívat si života.
Cestovní nemoc, konetóza (viz nevolnost při jízdě autem) – Strach. Strach z toho, že nedržím vše pevně ve svých rukách.
Vždy jsem pánem svých vlastních myšlenek. Jsem v bezpečí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Cushingova nemoc (viz nadledviny - potíže) – Mentální nevyváženost. Nadměrná produkce zdrcujících myšlenek. Pocit přemožení a prohry.
Láskyplně vyrovnávám svou mysl a tělo. Vybírám si jen ty myšlenky, které způsobují, že se cítím dobře.
Cystická fibróza – Utkvělá představa, že život nepřináší nic dobrého. „Jsem chudák.“
Život mě miluje a já miluji život. Chci jej přijímat naplno a svobodně.
Cystitida (viz infekce močových cest) – Vztek. Obvykle na opačné pohlaví nebo partnera. Obviňování ostatních.
Zbavuji se mentálního návyku, který způsobil mé problémy. Chci se změnit. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Cysty – Vzpomínání na minulé bolestné prožitky. Hýčkání starých trápení. Falešný růst.
Mé vzpomínky jsou překrásné, protože je chci mít právě takové. Miluji se.
Čelisti - potíže – Zlost. Zášť. Touha po pomstě.
Chci změnit své návyky, které mě tento stav přivodily. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.
Černé uhry – Drobná vzplanutí vzteku.
Uklidňuji své myšlenky a jsem vyrovnaný.
D
Dásně - potíže – Neschopnost stát za vlastními rozhodnutími. Slabá vůle.
Jsem rozhodný člověk. Plně a s láskou se řídím vlastními myšlenkami.
Děloha – Představuje sídlo tvořivosti.
Jsem ve svém těle doma.
Demence (viz Alzheimerova choroba, senilita) – Odmítání světa takového, jaký je. Beznaděj a zlost.
Jsem na svém dokonalém místě a neustále jsem v bezpečí.
Deprese – Zlost, kterou pokládáte za neoprávněnou. Beznaděj.
Povznáším se nad strachy a omezení ostatních lidí. Vytvářím svůj vlastní život.
Dermatomykóza (plísňové onemocnění kůže) – Frustrace z toho, že mě ostatní lidé nepřijmou. Neschopnost přirozeného postupu kupředu.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Povoluji sám sobě jít kupředu. Je to bezpečné.
Dětské nemoci – Víra v nesprávné společenské normy, pravidla, zákonitosti. Dětinské chování dospělých v jejich okolí.
Toto dítě je pod Boží ochranou. Je obklopeno láskou. Žádáme pro něj mentální imunitu.
Diabetes melitus - cukrovka, hyperglykemie – Touha po tom, co bývalo mohlo být. Velká potřeba kontrolovat druhé. Hluboký zármutek. Sveřepost.
Tento okamžik je naplněn radostí. Chci si užívat sladkosti života.
Dna – Potřeba dominovat. Netrpělivost, zlost.
Jsem v bezpečí. Jsem usmířený sám se sebou i s ostatními.
Duševní nemoc (viz choromyslnost) – Útěk od rodiny. Únik před realitou, uzavřenost. Násilné odtržení od života.
Tato mysl zná svou pravou totožnost. Je vyjádřením Boží kreativity. 
Dýchací potíže (viz hyperventilace, záchvaty asfyxie) – Strach nebo odmítání přijímat život. Pocit neoprávněnosti vlastního bytí.
Je mým právem již od narození žít svůj život svobodně a naplno. Stojím za to být milován. Chci žít svůj život naplno.
Dýchání – Představuje schopnost přijímat život.
Miluji život. Žít je bezpečné.
Dysmenorrhea (viz menstruační potíže, ženské nemoci) – Zlost sama na sebe. Nenávist ke svému tělu nebo k ostatním ženám.
Miluji své tělo. Miluji sama sebe. Miluji všechny své cykly. Všechno je úplně v pořádku.
E
Edémy (viz otoky, zadržování tekutin) – Čeho nebo koho se nechcete zbavit?
Ochotně se zbavuji minulosti. Je to bezpečné. Nyní jsem volný.
Ekcyhmóza (viz slizniční drobná krvácení) – Překážky v životě. Trestání sama sebe.
Mám se rád a opatruji se. Jsem k sobě milý a něžný. Všechno je v pořádku.
Ekzém – Vnitřní protiklady. „Psychická vyrážka.“
Harmonie a klid, láska a radost mě obklopují a vyplňují mě. Jsem v naprostém bezpečí.
Endometrióza – Pocit nejistoty, zklamání a frustrace. Nahrazení sebelásky cukrem. Ženy trpící pocitem viny.
Jsem silná a žádaná. Je skvělé být ženou. Mám se ráda a jsem naplněna.
Enuréza (viz noční pomočování) – Strach z rodiče, obvykle z otce.
Na toto dítě se díváme s láskou, soucítíme s ním a rozumíme mu. Všechno je v pořádku.
Epilepsie – Pocit perzekuce. Odmítání života. Pocit velkého vnitřního zápasu. Násilí vůči sobě.
Chci vnímat život jako něco věčného a radostného. Jsem věčný, klidný a mám radost.
Exotropie (viz oční potíže) – Odmítání vidět.
F
Fibroidní nádory a cisty (viz ženské nemoci) – Pěstování partnerské křivdy. Rána pro ženské ego.
Zbavuji se návyků, které tyto prožitky přitahovaly. Vytvářím si ve svém životě pouze dobro.
Flatulence (viz plynatost) – Svíravé pocity. Strach. Nestrávené myšlenky.
Jsem uvolnění a nechávám sebou volně protékat život. 
Fraktury (viz kosti - potíže) –  Představují strukturu Vesmíru.
Ve svém světě jsem vlastní autoritou, protože jen já ovládám svou mysl.
Frigidita – Strach. Popírání rozkoše. Přesvědčení, že sex je něco špatného. Necitliví partneři. Strach z otce.
Je pro mě bezpečné radovat se z vlastního těla. Mám radost z toho, že jsem žena.
G
Gastritida (viz žaludeční potíže) – Dlouhodobá nejistota. Očekávání špatného osudu.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.
Genitálnie  – Představují mužský a ženský princip.
Miluji život
Genitálie - potíže – Obavy z vlastní nedokonalosti.
Je bezpečné být sám sebou.
Genitální opar (herpes genitalis) (viz pohlavní choroby) – Neotřesitelná víra v sexuální vinu a touha po trestu. Veřejná hanba. Víra v trestajícího Boha. Odmítání pohlavních orgánů.
Mám radost z toho, jak žiji svůj život. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Globus hystericus (viz knedlík v krku) – Strach. Nedůvěra k běhu života.
Jsem v bezpečí. Věřím, že Život tu je pro mě. Svobodně a radostně vyjadřuji své názory.
H
Halitóza (viz páchnoucí dech) – Ohavné postoje, zlomyslné pomluvy, hanebné myšlení.
Hovořím s něhou a láskou. Vyzařuji jen dobré věci.
Hematochézie (viz anorektální krvácení) – Zlost a frustrace.
Důvěřuji běhu života. V mém životě se dějí jen dobré a správné věci.
Hemeroidy – Strach z termínů. Zloba z minulosti. Strach ze zbavení se minulosti. Pocit přetížení.
Zbavuji se všeho, co není láska. Všechno, co chci udělat, má své místo a svůj čas. 
Hepatitida (viz jaterní potíže) – Odolnost proti změnám. Strach, zlost, nenávist. Játra jsou sídlem zloby a vzteku.
Má mysl je očištěná a svobodná. Opouštím minulost a postupuji vstříc novým zážitkům. Všechno je v pořádku.
Herpes simplex (viz opary) – Zahořklá slova, která v sobě dusím.
Mé myšlenky i slova jsou plné lásky. Jsem smířený se životem.
Hluchota – Odmítání, tvrdohlavost, izolace. Co nechcete slyšet? "Neobtěžuj mě."
Naslouchám Bohu a mám radost ze všeho, co mohu slyšet. Patřím mezi ostatním.
Hnisavá angína - peritozilární absces (viz bolesti v krku, tonsilitida) – Silné přesvědčení, že se nemůžu prosadit a požádat ostatní o to, co potřebuji.
Splnění mých potřeb je již od narození mým právem. Žádám to, co chci, s láskou a lehkostí.
Hnisavé vředy – Hlodavá nevyřčená slova. Provinilost.
Ve svém světě plném lásky si vytvářím samé radostné prožitky. 
Hodgkinova nemoc – Provinilost a obrovský strach z vlastní nedokonalosti a nedostatečnosti. Frenetická touha po sebeprosazení až do úplného vyčerpání krve. V honbě za uznáním se zapomíná na radost ze života.
Jsem dokonale spokojený sám se sebou. Jsem dost dobrý takový, jaký jsem. Mám se rád. Vydávám a přijímám radost.
Holeň – Holeně představují životní standardy.
S láskou a radostně si užívám života podle svých nejvyšších standardů.
Horečka – Zlost. Rozhořčení.
Jsem klidným a vyrovnaným ztělesněním harmonie a lásky.
Houbovité onemocnění – Neměnná přesvědčení. Odmítání zbavit se minulosti. Minulost ovládá mou přítomnost.
Žiji v současnosti, mám radost a jsem volný.
Hrdlo – Představuje cestu sebevyjádření a tvořivosti.
Otevírám své srdce a zpívám o radostech lásky.
Hrdlo - potíže (viz bolesti v krku) – Neschopnost hovořit sám za sebe. Spolknutá zlost. Potlačovaná tvořivost. Odmítání změnit se.
Je v pořádku dělat hluk. Vyjadřuji se svobodně a radostně. Lehce mluvím sám za sebe. Dávám průchod své tvořivosti. Chci se změnit.
Hučení v uších – Odmítání naslouchat. Ignorování vnitřního hlasu. Tvrdohlavost.
Důvěřuji svému Vyššímu Já. S láskou naslouchám svému vnitřnímu hlasu. Zbavuji se všeho, co se nepodobá lásce.
Huntingtonova nemoc – Pocit vzteku a toho, že nejsem schopný změnit ostatní. Beznaděj.
Veškerou kontrolu předávám Vesmíru. Jsem smířený se sebou i svým životem. 
Hyperaktivita – Strach. Pocit neustálého tlaku a naléhání ze strany okolí.
Jsem v bezpečí. Všechny tlaky ustávají. JSEM dostatečně dobrý.
Hyperglykemie (viz diabetes melitus) –  Touha po tom, co bývalo mohlo být. Velká potřeba kontrolovat druhé. Hluboký zármutek. Sveřepost.
Tento okamžik je naplněn radostí. Chci si užívat sladkosti života.
Hypertenze (viz krevní tlak - vysoký) – Dlouhotrvající neřešené emocionální problémy.
Radostně se zbavuji minulosti. Jsem vyrovnaný.
Hypertyreóza (viz štítná žláza) – Vztek z toho, že jsem byl někde vynechán.
Jsem centrem svého života a jsem spokojený sám se sebou i se vším, co vidím.
Hyperventilace (viz dýchací potíže, záchvaty asfyxie) - Strach. Odpor ke změnám. Nedůvěra v běh
Všude jsem v bezpečí. Mám se rád a věřím běhu života.
Hypofýza – Představuje řídící centrum.
Má mysl je v perfektní rovnováze s tělem. Ovládám své myšlenky. 
Hypoglykemie – Zmoženost životními problémy a starostmi. Poraženectví.
Chci učinit svůj život světlým, snadným a radostným.
Hypotyreóza – Malomyslnost. Pocit beznadějné únavy.
Vytvářím si nová pravidla a nový život, který mě bude podporovat.
Hýždě – Představují sílu. Ochablé hýždě znamenají ztrátu síly.
Moudře investuji svou sílu. Jsem silný. Jsem v bezpečí. Všechno je v pořádku.
CH
Chodidla  - Představují naše porozumění - nás samých, života a ostatních lidí.
Mé porozumění je čisté a chci se postupně měnit. Jsem v bezpečí.
Chodidla - potíže – Strach z budoucnosti a ustrnutí na místě.
lehce a s radostí postupuji v životě ku předu.
Cholelitiáza (viz žlučové kameny) – Zahořklost. Zatvrzelé myšlenky. Odsuzování ostatních. Pýcha.
S radostí se zbavuji minulosti. Život je příjemný a já také.
Cholesterol (ateroskleróza) – Blokuje průchody radosti. Strach přijímat radost.
Chci milovat život. Průchody radosti mám doširoka otevřené. Přijímat je bezpečné.
Choromyslnost (duševní nemoc) – Útěk od rodiny. Únik před realitou, uzavřenost. Násilné odtržení od života.
Tato mysl zná svou pravou totožnost. Je vyjádřením Boží kreativity.
Chrápání – Tvrdohlavé odmítání zbavit se starých zvyků.
Má mysl se zbavuje všeho, co se nepodobá lásce a radosti. Od minulosti se přesunuji ke všemu novému, svěžímu a vitálnímu. 
Chronické choroby – Odmítání změn. Strach z budoucnosti. Pocit ohrožení.
Jsem ochoten se měnit a růst. Právě teď si vytvářím novou, bezpečnou budoucnost.
Chřipka – Reakce na ohromnou negativitu myšlení a předsudky okolí. Strach. Víra v pravdivost statistik.
Jsem z dosahu společenských předsudků a termínů. Nepodléhám žádným cizím vlivům.
I
Impotence – Sexuální tlak, napětí, vina. Společenské předsudky. Zášť vůči předchozímu partnerovi/partnerce. Strach z matky.
Nechávám veškerou moc svého sexuálního principu pracovat s lehkostí a radostí.
Infarkt myokardu (viz koronární trombóza) – Vypuzení veškeré radosti ze srdce kvůli penězům, kariéře apod.
Vracím radost zpátky do středu svého srdce. Všemu vyjadřuji lásku.
Infekce (viz virová infekce) – Podrážděnost, zlost, rozmrzelost.
Chci být vyrovnaný a klidný.
Infekce močových cest (cystitida, pyelonefritida) – Vztek. Obvykle na opačné pohlavní nebo na partnera. Obviňování ostatních.
Zbavuji se mentálního návyku, který způsobil mé problémy. Chci se změnit. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. 
Ischias (zánět sedacího nervu) – Pokrytectví. Strach z peněz a z budoucnosti.
Směřuji ke svému většímu dobru. Mé dobro je všude a já jsem v bezpečí. 
"Itida" (viz zánět) – Strach a frustrace z toho, co se děje v mém životě.
Chci změnit své zvyky. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
J
Játra – Sídlo zloby a primitivních emocí.
Znám pouze lásku, klid a radost.
Jaterní potíže (viz hepatitida, žloutenka) – Neustálé stížnosti. Hledání a vyčítání chyb s cílem zklamat se sám v sobě.
Chci žít ve volném prostoru ve svém srdci. Hledám lásku a nacházím ji všude kolem sebe.
Jazyk  – Představuje schopnost s radostí ochutnávat potěšení, které nám život přináší.
Užívám si štědrostí svého života.
Ječné zrno (viz oční potíže) – Sledování života zlostným pohledem. Vztek na někoho.
Chci vidět všechny a všechno s láskou a radostí.
K
Kandidóza (viz afty, kvasinkové infekce) – Pocit silné roztříštěnosti. Výrazná frustrace a zlost. Náročnost a nedůvěra ve vztazích. Tento člověk raději bere, než dává.
Povoluji sám sobě být vším, čím být mohu. Zasluhuji v životě to nejlepší. Miluji a oceňuji sebe i ostatní.
Kapání z nosu – Vnitřní pláč. Dětské slzy. Oběť.
Uznávám a přijímám myšlenku, že jsem tvořivou silou ve svém vlastním životě. Chci si užívat života.
Kapavka (viz pohlavní choroby) – Potřeba trestu za to, že jsem špatný člověk.
Mám rád své tělo. Mám rád své pohlaví. Mám rád sám sebe. 
Karbunkly  –  Zhoubný hněv nad osobními křivdami.
Zbavuji se minulosti a nechávám čas, ať zhojí všechny oblasti mého života.
Kašel (viz respirační onemocnění) – Touha štěkat na svět. "Podívejte se na mě! Poslouchejte mě!"
Ostatní si mě všímají a oceňují mě. Milují mě.
Keratitida (viz oční potíže) – Extrémní vztek. Touha udeřit toho člověka nebo tu věc, kterou mám před očima.
Nechávám lásku, která proudí z mého srdce, aby zhojila vše, co vidím. V mém světě je všechno v pořádku.
Klouby (viz artritida, koleno, loket, rameno) - Představují změny směru v našem životě a lehkost, s jakou se uskutečňují.
Snadno a lehce se měním. Bůh vede mé kroky a já jdu vždycky tím nejlepším směrem.
Knedlík v krku (globus hystericus) – Strach. Nedůvěra k běhu života.
Jsem v bezpečí. Věřím, že Život tu je pro mě. Svobodně a radostně vyjadřuji své názory. 
Koktání – Nejistota. Nedostatek sebevyjádření. Není mi dovoleno plakat.
Mohu se svobodně a volně vyjadřovat. Jsem v bezpečí. Se všemi komunikuji s láskou.
Koleno (viz klouby) - Představuje hrdost a ego.
Jsem přizpůsobivý.
Koleno - potíže – Tvrdohlavé ego a hrdost. Neohebnost postojů. Strach. Neústupnost. Neschopnost přiznat porážku.
Odpuštění. Pochopení. Soucit. Snadno se přizpůsobuji a všechno je v pořádku. 
Kolika – Psychické podráždění, netrpělivost, zdroj trápení ve vašem okolí.
Toto dítě reaguje pouze na lásku a láskyplné myšlenky. Všechno je klidné.
Kolitida (viz křečová kolitida, střeva, střevní sliznice, tlusté střevo) – Nejistota. Představuje lehkost, s jakou se zbavujeme věcí, které patří do minulosti.
Jsem součástí bezchybného a dokonalého běhu života. Všechno je v nejlepším Božím pořádku. 
Kóma  –  Strach. Útěk před něčím nebo před někým.
Obklopujeme tě bezpečím a láskou. Vytváříme prostor pro tvé uzdravení. Milujeme tě.
Konečník (viz hemeroidy) – Místo, kde se tělo zbavuje odpadu.
Snadno a pohodlně se zbavuji toho, co ve svém životě již nepotřebuji. 
Konečník - absces – Zlost v souvislosti s tím, čeho se nechcete zbavit.
Je bezpečné zbavovat se nepotřebných věcí. Mé tělo se zbavuje jen toho, co již nebudu ve svém životě potřebovat.
Konečník - bolest – Vina. Touha po trestu. Pocit vlastní nedostatečnosti.
Minulost je pryč. Chci se mít rád a být spokojený s tím, jaký jsem právě teď.
Konečník - fistuly (píštěle) – Neúplné vypouštění odpadu. Lpění na odpadcích z minulosti.
S láskou se beze zbytku zbavuji své minulosti. Jsem volný. Jsem láska sama. 
Konečník - krvácení (viz anorektální krvácení) – Zlost a frustrace.
Důvěřuji běhu života. V mém životě se dějí jen dobré a správné věci.
Konečník - svědění (pruritus ani) – Pocit viny z minulosti. Výčitky svědomí.
S láskou odpouštím sám sobě. Jsem volný.
Kopřivka (urticaria) (viz vyrážka) – Malé skryté obavy. "Dělám z komára velblouda".
Vnáším klid do každého koutu svého života.
Koronární trombóza – Pocity osamělosti a strachu. "Nejsem dostatečně dobrý. Nedělám toho dost. Nikdy se mně to nepodaří.
Mám vše potřebné k životu. Celý Vesmír mě podporuje. Všechno je v pořádku.
Kořen zubu (viz zuby)  –  Nemůžu se do ničeho zakousnout. Základní přesvědčení byla zničena.
Vytvářím si pevné základy pro sebe a svůj život. Chci, aby mě má přesvědčení radostně podporovala.
Kosti - potíže - deformace (viz osteomyelitida, osteoporóza) – Mentální tlak a upjatost. Nemožnost protáhnout si svaly. Ztráta mentální pohyblivosti.
Zhluboka vdechuji život. Jsem uvolněný a věřím v běh života.
Kosti - potíže - zlomeniny (fraktury) – Vzdor proti autoritě.
Ve svém životě jsem svou vlastní autoritou, protože jen já sám ovládám svou mysl. 
Kosti (viz kostra) – Představují strukturu Vesmíru.
Jsem dobře členěný a vyvážený.
Kostní dřeň – Představuje ty nejhlubší představy o nás samých. Vyjadřuje, jak pečujete sami o sebe.
Boží Duch je základem mého života. Jsem v bezpečí, ostatní mě milují a podporují.
Kostra (viz kosti) – Rozpad struktury. Kosti představují oporu ve vašem životě.
Jsem silný a schopný. Jsem dobře členěný.
Kotníky – Strnulost a vina. Kotníky představují schopnost přijímat potěšení.
Zasloužím si být spokojený se svým životem. Přijímám všechna potěšení, která mně život nabízí.
Kožní potíže - srážlivost – Uzavírání proudu radosti.
Probouzím v sobě nový život. Plynu.
Krev - potíže (viz leukemie) – Nedostatek radosti. Nedostatek oběhu myšlenek.
Nové radostné myšlenky ve mně svobodně cirkulují. 
Krevní tlak - nízký – Nedostatek lásky v dětství. Poraženectví. "K čemu se snažit? Stejně to nebude fungovat."
Chci žít v radostné a harmonické přítomnosti. Můj život je radost.
Krevní tlak - vysoký (hypertenze) – Dlouhotrvající neřešené emocionální problémy.
Radostně se zbavuji minulosti. Jsem vyrovnaný.
Krk (krční páteř) – Představuje ohybnost. Schopnost vidět, co je za námi.
Jsem usmířený se svým životem. 
Krk – potíže (viz zvláštní oddíl str. 72 – potíže s páteří – ztuhlý krk) – Odmítání vidět i druhou stranu problému. Tvrdohlavost, neoblomnost.
Ochotně a snadno vnímám všechny aspekty svého daného problému. Je nekonečné množství způsobů, jak něčeho dosáhnout nebo jak nahlížet na věci kolem nás. Všechno je v pořádku. 
Krvácení – Únik radosti z těla. Zlost.
Vyváženě dávám a přijímám radost ze života.
Krvácení dásní – Nedostatek radosti ze životních rozhodnutí.
Věřím tomu, že v životě udělám vždy správnou věc. Jsem vyrovnaný.
Křeče –  Napětí. Strach. Lpění na někom nebo něčem.
Uvolňuji se a nechávám odejít všechny nepříjemné věci. Jsem v bezpečí.
Křeče v břišní krajině (viz křeče, paralýza) – Extrémní potlačování hněvu. Neochota dát najevo své pocity.
Je pro mě bezpečné vytvářet své city. Odpouštím sám sobě.
Křečové žíly – Setrvávání v situaci, kterou nenávidím. Sklíčenost. Pocit přepracovanosti a přetíženosti.
Spočívám v pravdě a postupuji k radosti. Miluji Život.
Křečovitá kolitida (viz kolitida, střeva, střevní sliznice, tlusté střevo) - Strach zbavovat se všech starých věcí. Nejistota.
Je pro mě bezpečné žít. Život se o mě vždycky postará. Všechno je v pořádku.
Křivice – Emocionální podvýživa. Nedostatek lásky a pocitu bezpečí.
Jsem v bezpečí. Vyživuje mne samotná láska Všehomíra.
Kulatá záda (viz ramena, zakřivení páteře) – Tíha života spočívající na ramenou. Beznadějnost a bezmocnost.
Stojím rovně a svobodně. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Můj život se každým dnem zlepšuje.
Kuří oka – Tvrdohlavost v části mysli, lpění na bolestech minulosti.
Postupuji kupředu osvobozený od své minulosti. Jsem v bezpečí, jsem volný.
Kůže – Chrání naši individualitu. Orgán čití. MIMO KNIHU - kůže přestavuje hranice.
Cítím, že je bezpečné být sám sebou.
Kvasinkové infekce (viz afty, kandidóza) – Potlačování vlastních potřeb. Odmítnutí podporovat sám sebe.
Nyní chci podporovat sám sebe všemi radostnými a laskavými způsoby.
Kyčle – Nesou tělo v dokonalé rovnováze. Vychází z nich pohyb vpřed.
Každý den mně přináší radost. Jsem vyrovnaný a svobodný.
Kyčle - potíže  – Strach z postupu vpřed na základě důležitých rozhodnutí. Bezcílnost postupu.
Jsem dokonale vyrovnaný. Snadno a radostně postupuji v životě kupředu – v každém věku.
Kýla – Roztržky ve vztazích. Napětí, tíha odpovědnosti, tvůrčí vyjádření upřené nesprávným směrem.
Má mysl je plná něhy a harmonie. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mohu být sám sebou. 
L
Ledvinové kameny – Kousky potlačované zloby.
Lehce se zbavuji všech svých minulých problémů.
Ledvinové potíže – Kritika, zklamání, neúspěch. Ostuda. Dětinské reakce.
Každá akce v mém životě je správná. Z každé životní zkušenosti pochází samé dobro. Je bezpečné vyrůst a dospět.
Lepra (malomocenství) – Naprostá neschopnost zvládat život. Dlouhodobé přesvědčení, že nejsem
dostatečně dobrý a čistý.
Povznáším se nad veškerá omezení. Bůh mě vede a inspiruje. Láska hojí vše živé.
Leukemie (viz krev - potíže) – Brutální ubíjení inspirace. Malomyslnost. "K čemu to je?"
Přenáším se přes minulá omezení do svobodné přítomnosti. Je bezpečné být sám sebou.
Leukorrhea (viz zánět vaginy, ženské nemoci) – Přesvědčení, že ženy nemají žádnou moc nad druhým pohlavím. Zlost na partnera.
Vytvářím si své vlastní prožitky. Jsem silná a mám radost ze své ženskosti. Jsem svobodná.
Levá strana těla – Představuje chápavost, vnímavost, ženskou energii, ženu a matku.
Má ženská energie je krásně vyvážená.
Loket (viz klouby) – Představuje změnu a přijímání nových prožitků.
Lehce se přizpůsobuji novým prožitkům, směrům a změnám.
Lou Gehrigova nemoc (viz amyotrofická laterální skleróza) – Neochota přijmout vlastní hodnotu. Popírání úspěchu.
Vím, že jsem užitečný. Úspěch je pro mě bezpečný. Život mě miluje.
Lupénka (psoriáza) (viz kožní potíže) – Strach, že mi někdo ublíží. Umrtvování sebe sama. Odmítání přijmout zodpovědnost za vlastní city.
Chci se radovat ze života. Zasloužím si a přijímám v životě to nejlepší. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Lupus (erythematosus) – Kapitulace. Raději zemřít než bránit sám sebe. Zloba a potrestání.
Lehce a přirozeně si hlídám svá práva. Znám svou sílu. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný a v bezpečí.
M
Malárie – Nevyrovnanost s přírodou a životem.
Jsem spjatý a vyrovnaný s celým svým životem. Jsem v bezpečí.
Mastitida (viz prsa - potíže) – Odmítání vlastní výživy. Dávání přednosti ostatním lidem. Přílišná péče. Přehnaná starostlivost. Manipulování s ostatními.
Jsem důležitá. Nyní se starám a pečuji o sebe s láskou a radostí. Dovoluji ostatním, aby byli tím, kým jsou. Všichni jsme v bezpečí a svobodní.
Mastoiditida – Zlost a frustrace. Touha neslyšet, co se děje okolo. Obvykle u dětí. Strach infikující chápání života.
V mém nitru i okolí panuje Božský klid a harmonie. Jsem oázou klidu, lásky a radosti. V mém světě je všechno v pořádku.
Mdloby – Strach. Neschopnost vyrovnat se s danou situací. "Okno."
Mám dostatečné schopnosti, sílu a vědomosti, abych se vyrovnal se vším, co přijde. 
Menopauza - potíže – Strach z toho, že již nebudu žádoucí. Odmítání sebe sama. Pocit vlastní nedostatečnosti.
Jsem klidná a vyrovnaná se všemi změnami svého cyklu. Láskyplně ženám svému tělu.
Menstruační potíže (viz amenorrhea, dysmenorrhea, ženské nemoci) – Odmítání vlastního ženství. Pocity viny, strach. Přesvědčení, že genitálie jsou hříšné nebo nečisté.
Plně přijímám svou ženskou sílu a považuji všechny své tělesné pochody za normální a přirozené. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená.
Migréna (viz bolesti hlavy) – Znechucení z manipulace ze strany ostatních. Sexuální obavy. (Obvykle může být odstraněna masturbací).
Přizpůsobuji se běhu svého života a nechávám život, aby mně lehce a příjemně zajistil vše, co potřebuji. Život je pro mě.
Míšní meningitida – Vztek na život a zanícené myšlenky.
Zbavuji se veškerého pocitu viny a přijímám klid a radost ze života.
Mízní uzliny - potíže – Frustrace a poraněné ego z nenaplněných ambicí.
Zbavuji se svých starých návyků a nechávám k sobě přijít úspěch.
Močový měchýř - potíže – Úzkost. Lpění na starých názorech. Strach z odvržení minulosti.
Mononukleóza – Zlost z toho, že nedostávám žádnou lásku a pochvalu. Nezájem o svůj vlastní život.
Pohodlně a jednoduše odvrhuji vše staré a vítám nové věci ve svém životě. Jsem v bezpečí.
Mořská nemoc (viz cestovní nemoc) – Strach. Strach ze smrti. Nedostatek sebekontroly.
Jsem naprosto bezpečný. Všude jsem vyrovnaný. Důvěřuji Životu.
Mozek – Představuje počítač, řídící centrum.
S láskou řídím svou mysl.
Mozková mrtvice – Kapitulace. Odpor. "raději zemřu, než abych se změnil." Odmítnutí života.
Život je změnu a já se snadno přizpůsobuji všemu novému. Přijímám život – minulý, současný i budoucí.
Mozková obrna – Potřeba spojit rodinu aktem lásky.
Přispívám ke společnému, pokojnému a láskyplnému rodinnému životu. Všechno je v pořádku.
Mozková příhoda (viz mozková mrtvice) – Kapitulace. Odpor. "raději zemřu, než abych se změnil." Odmítnutí života.
Život je změnu a já se snadno přizpůsobuji všemu novému. Přijímám život – minulý, současný i budoucí.
Mozkový nádor – Nesprávné, naprogramované názory. Tvrdohlavost. Odmítání změnit staré myšlenkové stereotypy.
Je pro mě snadné přeprogramovat počítač mé mysli. V životě se vše neustále mění a má mysl se proměňuje také.
Mozoly – Nedostatek radosti z vlastních prožitků.
S radostí vybíhám vstříc skvělým požitkům.
Mrazení – Mentální stahy, které pulzují tam a zpět. Touha po ústupu. "Nech mě na pokoji."
Jsem neustále v bezpečí. Láska mě stále obklopuje a chrání. Všechno je v pořádku.
Myalgická encefalomyelitida (viz virus Epstein-Barrové) – Nadměrné úsilí. Strach z vlastní nedokonalosti. Vysávání veškerých vnitřních rezerv. Virus stresu.
Jsem uvolněný a znám svou cenu. Jsem dostatečně dobrý. Život je snadný a plný radostí.
Myopie (viz oční potíže) – Strach z budoucnosti. Nedůvěra v to, co je před námi.
Důvěřuji běhu života. Jsem v bezpečí. 
N
Nadledviny - potíže (viz Addisonova nemoc, Cushingova nemoc) – Poraženectví. Nestarání se o sebe sama. Úzkost.
Miluji a vážím si sám sebe. Je bezpečné, abych o sebe pečoval.
Nadměrné ochlupení (hirsutismus) – Odmítání vlastní výživy. Dávání přednosti ostatním lidem. Přílišná péče. Přehnaná starostlivost. Manipulování s ostatními.
Jsem svým vlastním milujícím rodičem. Obklopuje mě láska a uznání. Je pro mě bezpečné ukázat, kdo jsem.
Nádory – Hýčkání starých bolestí a křivd. Rostoucí výčitky svědomí.
Láskyplně se zbavuji minulosti a svou pozornost obracím k novému dni. Všechno je v pořádku.
Nachlazení - choroby horních cest dýchacích (viz respirační onemocnění) – Příliš mnoho věcí se děje najednou. Psychický zmatek a nepořádek. Drobná trápení. Postoj "Každou zimu jsem nejméně třikrát nastydlý."
Nechávám svou mysl, aby se uvolnila a uklidnila. Ve mně i kolem mě je čistota a harmonie. Všechno je v pořádku.
Narkolepsie – Nezvládání vlastního života. Extrémní strach. Touha před vším utéci. "Nechci tu být".
Spoléhám se na Boží moudrost a vedení, které mě za všech okolností chrání. Jsem v bezpečí.
Nefritida (viz Brightova nemoc) – Přehnaná reakce na zklamání a neúspěch.
V mém životě se dějí jen dobré věci. Zbavuji se starého a vítám vše nové. Všechno je v pořádku.
Nehody – Neschopnost bránit vlastní zájmy. Vzpoura proti autoritě. Víra v násilí.
Zbavuji se návyku, který toto způsobil. Jsem vyrovnaný. Mám svojí hodnotu.
Nehty – Představují ochranu.
S důvěrou vztahuji ruce.
Nehty - kousání – Frustrace. Užírání sebe sama. Zášť k některému z rodičů.
Je pro mě bezpečné vyrůst a dospět. Zvládám svůj život s radostí a lehkostí.
Nechutenství – Strach. Bránění sebe sama. Nedůvěra k životu.
Mám se rád a jsem spokojený s tím, jaký jsem. Jsem v bezpečí. Život je bezpečný a plný radosti. 
Neohebnost, strnulost – Neústupné, strnulé myšlení.
Jsem v bezpečí a mohu si dovolit pružně myslet.
Neplodnost – Strach a odpor k běhu života, NEBO člověk, který nemá potřebu projít rodičovstvím.
Důvěřuji běhu života. Jsem vždy na správném místě ve správném čase a dělám správné věci. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Nervové zhroucení – Sebestřednost. Zablokování informačních kanálů.
Otevírám své srdce a se všemi komunikuji s láskou. Jsem v bezpečí. Jsem v pořádku.
Nervozita – Strach, úzkost, vnitřní zápas, spěch. Nedůvěra k běhu života.
Jsem na nekonečné cestě věčností a mám na vše dostatek času. Komunikuji se svým srdcem. Všechno je v pořádku.
Nervy – Představují komunikaci. Vnímaví zpravodajové.
Lehce a radostně komunikuji s okolím.
Neschopnost udržet moč či stolici (inkontinence) – Emocionální přetlak. Dlouhá léta potlačování vlastních citů.
Je pro mě bezpečné vyjádřit a prožívat své city. Mám se rád.
Nespavost – Strach. Nedůvěra k běhu života. Provinilost.
S láskou opouštím dnešní den a upadám do klidného spánku, neboť vím, že zítřek se o sebe postará.
Neuralgie – Trest za provinění. Úzkost z komunikace.
Odpouštím sám sobě. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Komunikuji s láskou.
Nevolnost (nausea) – Strach. Odmítání nějaké myšlenky nebo prožitku.
Jsem v bezpečí. Věřím, že běh života mně bude přinášet výhradně dobré věci.
Nevolnost při jízdě autem (viz cestovní nemoci) – Strach. Svázanost. Pocit chycení do pasti.
Lehce se pohybuji časem i prostorem. Obklopuje mě výhradně láska.
Nevyléčitelné nemoci – Daný stav není léčitelný vnějšími metodami. Je třeba ponořit se do vlastního nitra. Nemoc vznikla z nicoty a do nicoty se navrátí.
Zázraky se dějí každý den. Jdu do svého nitra, abych ničil návyky, které můj stav způsobily. Zhojím se s Boží pomocí. Tak se staň!
Noční pomočování (enuréza) – Strach z rodiče, obvykle z otce.
Na toto dítě se díváme s láskou, soucítíme s ním a rozumíme mu. Všechno je v pořádku.
Nohy – Nesou nás vstříc k životu.
Život je pro mě.
Nohy - potíže – Strach z budoucnosti. Nechuť k pohybu.
S radostí a sebedůvěrou postupuji kupředu, neboť vím, že v mé budoucnosti je všechno v pořádku.
Nos – Představuje sebepoznání.
Jsem si vědom svých intuitivních schopností. 
Nos - krvácení – Potřeba být poznáván. Pocit, že mě nikdo nezná a nikdo si mě nevšímá. Touha po lásce.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Znám svou pravou cenu. Jsem úžasný.
Nos - ucpaný – Neuvědomování si vlastní ceny.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. 
Nos, ze kterého teče – Žádost o pomoc. Vnitřní pláč.
Mám se rád a zacházím se sebou tak, jak je mi příjemné.
Nosní mandle – Napětí a hádky v rodině. Dítě má pocit, že není vítáno, že překáží.
Toto dítě chceme, je vítané a hluboce milované.
O
Oběhová soustava – Představuje schopnost přijímat a vyjadřovat emoce pozitivním způsobem.
Každou částí mého světa nechávám volně proudit lásku a radost. Miluji život.
Obezita (viz tuk) – Strach, potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota, odmítání sebe sama. Touha po naplnění.
Jsem usmířený se svými city. Jsem v bezpečí tam, kde jsem. Vytvářím si vlastní bezpečí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Obličej – Představuje to, co ukazujeme okolnímu světu.
Je bezpečné být sám sebou. Ukazuji svou pravou tvář.
Obrna – Ochromující žárlivost. Touha někoho zastavit.
Všeho je dost pro všechny. Laskavými myšlenkami si vytvářím svobodu a dobro.
Oči – Představují schopnost zřetelně vidět - minulost, přítomnost i budoucnost.
Dívám se s láskou a radostí.
Oční potíže (viz ječné zrno) – Nechuť k tomu, co vidím ve svém vlastním životě.
Právě nyní si vytvářím život, na který se budu dívat s láskou.
Oční potíže - astigmatismus – Strach doopravdy vidět sebe sama.
Chci se dívat na svou vlastní krásu a velikost.
Oční potíže - dalekozrakost – Strach z přítomnosti.
Jasně vidím, že tady a teď jsem v bezpečí.
Oční potíže - dětské – Odmítání vidět, co se děje v rodině.
Toto dítě je obklopeno harmonií, radostí, krásou a bezpečím.
Oční potíže - divergentní šilhavost – Strach dívat se na přítomnost.
Mám se rád a jsem se sebou právě teď spokojený.
Oční potíže - glaukom – Naprostá neochota odpouštět. Tlak z dlouhotrvajících bolestí a křivd. Únava.
Dívám se s láskou a něhou.
Oční potíže - konvergentní šilhavost (viz keratitida) – Odmítání vidět svoje okolí.
Je pro mě bezpečné vidět. 
Oční potíže - krátkozrakost (viz myopie) – Strach z budoucnosti.
Přijímám Boží vedení. Jsem neustále v bezpečí.
Oční potíže - šedý zákal – Neschopnost dívat se kupředu s radostí. Temná budoucnost.
Život je věčný a plný lásky.
Opary (viz herpes simplex) – Potlačování hněvivých slov a strach z jejich vyjádření.
Vytvářím si jen klidné prožitky, protože mám rád sebe. Všechno je v pořádku.
Osteomyelitida (viz kosti - potíže) – Zlost a frustrace z vlastní podstaty života. Pocit, že mě nikdo nepodporuje.
jsem smířený s během života a důvěřuji mu. Jsem v bezpečí.
Osteoporóza (viz kosti - potíže) – Pocit, že v životě nemám nikde žádnou oporu.
Beru se za sebe a Život mě podporuje nečekanými láskyplnými způsoby.
Otlačeniny – Nepružné názory a myšlenky. Zhmotněný strach.
Je bezpečné vnímat a přijímat nové názory a myšlenky. Jsem otevřený ke všemu dobrému.
Otoky (viz edémy, zadržování tekutin) – Bolestné myšlenky, kterých se nemůžu zbavit.
Mé myšlenky proudí volně a lehce. Pohybuji se s lehkostí. 
Otrava jídlem – Pocit bezbrannosti. Ostatní lidé kontrolují můj život.
Mám schopnost a sílu strávit všechno, s čím se setkám. 
Otrava rostlinami – Pocit bezbrannosti a otevřenosti vnějšímu útoku.
Jsem silný a v bezpečí. Všechno je v pořádku.
P
Pagetova nemoc – Pocit, že nemám žádné základy, na kterých bych mohl stavět. "Nikomu na mě nezáleží."
Vím, že mě Život podporuje nejrozmanitějšími překrásnými způsoby. Život mě miluje a stará se o mě.
Páchnoucí dech (viz halitóza) – Zlost a myšlenky na pomstu.
S láskou se zbavuji minulosti. Chci naslouchat pouze hlasu lásky.
Pálení žáhy (viz vředy, žaludeční potíže) – Strach. Strach. Strach. Svíravý strach.
Svobodně a naplno dýchám. Jsem v bezpečí. Důvěřuji běhu života.
Pankreas (slinivka břišní) – Představuje sladkost života.
Můj život je sladký.
Paradentóza – Zlost na vlastní neschopnost činit rozhodnutí. Prázdné řeči, které nejsou následovány činy.
Jsem se sebou spokojený a má rozhodnutí jsou pro mě vždycky dobrá.
Paralýza (viz třesavka) – Strach. Hrůza. Únik před nějakou osobou nebo situací. Odpor.
Jsem zajedno se životem. Na všechny situaci reaguji přiměřeně.
Paraziti – Předávání síly ostatním, které nad sebou nechám převzít kontrolu.
S láskou si beru zpět svou sílu a zbavuji se všech nepříjemností, které mně v tom brání.
Parestézie (viz znecitlivění) – Potlačování lásky a pozornosti. Mentální umírání.
Sdílím své pocity i svou lásku. Reaguji na lásku ostatních lidí.
Parkinsonova nemoc (viz třesavka) – Strach a intenzivní touha ovládat všechno a všechny kolem sebe.
Uvolňuji se, neboť vím, že jsem v bezpečí. Život je tu pro mě a já důvěřuji jeho běhu.  
Pásový opar
 – Čekání, až to všechno praskne. Strach a napětí. Přílišná citlivost.
Jsem klidný a usmířený, neboť důvěřuji běhu života. V mém světě je všechno v pořádku.  
Páteř (viz zvláštní oddíl - potíže s páteří)
 – Ohebná opora života.
Život mě podporuje.
Paže – Představují schopnost přijímat životní zkušenosti.
S láskou a radostí přijímám a uchovávám své životní zkušenosti.
Petit mal (viz epilepsie) –  Pocit perzekuce. Odmítání života. Pocit velkého vnitřního zápasu. Násilí vůči sobě.
Chci vnímat život jako něco věčného a radostného. Jsem věčný, klidný a mám radost.
Pfeifferova nemoc (viz mononukleóza) – Zlost z toho, že nedostávám žádnou lásku a pochvalu. Nezájem o svůj vlastní život.
Pohodlně a jednoduše odvrhuji vše staré a vítám nové věci ve svém životě. Jsem v bezpečí.
Píštěl – Strach. Zablokování procesu zbavování se starých věcí.
Jsem v bezpečí. Plně důvěřuji běhu života. Život je tu pro mne.  
Pláč
 – Slzy jsou řekou života, kanou z radosti stejně jako ze smutku či strachu.
Jsem smířený se všemi svými pocity. Miluji se a jsem se sebou spokojený.
Plešatost – Strach. Napětí. Touha kontrolovat vše kolem sebe. Nedůvěra k běhu života.
Jsem v bezpečí. Mám se rád a jsem sám se sebou spokojený. Důvěřuji životu.
Plíce – Schopnost přijímat život.
Přijímám život v dokonalé rovnováze.  
Plicní potíže (viz zápal plic)
 – Deprese. Smutek. Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden, abych žil naplno.
Jsem schopen přijímat život naplno. Láskyplně žiji svůj život.  
Ploténky 
– Pocit naprosté ztráty opory v životě. Nerozhodnost.
Život podporuje všechny mé myšlenky, a proto se mám rád a jsem se sebou spokojený. Všechno je v pořádku.
Plynatost (flatulence) – svíravé pocity. Strach. Nestrávené myšlenky.
Jsem uvolněný a nechávám sebou volně protékat život.
Pohlavní choroby (viz AIDS, genitální opar, kapavka, syfilis) – Sexuální vina. Potřeba být potrestán. Přesvědčení, že genitálie jsou hříšné nebo nečisté. Zneužívání ostatních.
Láskyplně a radostně přijímám svou sexualitu a její projevy. Přijímám pouze myšlenky, které mně dělají dobře a podporují mě.
Pokousání – Strach. Otevřenost všem urážkám.
Odpouštím sám sobě. Budu se pořád mít rád.
Pokousání - hmyzem – Pocit viny za malé věci.
Zbavuji se podrážděnosti. Všechno je v pořádku.
Pokousání - zvířaty – Strach obrácený dovnitř. Potřeba být potrestán.
Jsem volný.
Popáleniny – Zlost. Vznětlivost. Vztek.
Vytvářím lásku a radost. Jsem vyrovnaný.
Porod – Představuje vstup do nové fáze života.
Toto dítě právě začíná radostný a nádherný nový život. Všechno je v pořádku.
Porod - defekty – Karma. Vybrali jste si přijít na svět právě takhle. Vybíráme si své rodiče i děti. Nedokončené úkoly.
Každá zkušenost je důležitá pro náš růst. Jsem smířený s tím, kde jsem.
Pořezání (viz rány, zranění) – Trest za neuposlechnutí vlastních pravidel.
Vytvářím si život plný odměn.
Potrat (abort) – Strach. Strach z budoucnosti. Nesprávné načasování.
Bůh určí v mém životě vždy tu pravou chvíli. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Všechno je v pořádku.
Pravá strana těla – Představuje rozdávání, mužskou energii, muže a otce.
Má mužská energie je vyvážena.
Premenstruační syndrom (P.M.S.) – Podléhání zmateným myšlenkám. Odevzdání vlastních sil vnějším vlivům. Odmítání vlastní ženskosti a procesů s ní spojených.
Přijímám kontrolu nad svou myslí a svým životem. Jsem silnou a dynamickou ženou! Každá část mého těla funguje dokonale. Mám se ráda.
Prostata – Představuje mužský princip.
Přijímám své mužství a raduji se z něj.
Prostata - potíže – Mentální obavy oslabující mužství. Kapitulace. Sexuální tlak a vina. Přesvědčení, že každý musí zestárnout.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Přijímám svou vlastní sílu. Jsem navěky mladý duchem.
Prsa – Představují mateřskou péči.
Přijímám a vydávám výživu v dokonalé rovnováze.
Prsa - potíže - cysty, otoky, bolestivost (mastitida) – Odmítání vlastní výživy. Dávání přednosti ostatním lidem. Přílišná péče. Přehnaná starostlivost. Manipulování ostatními.
Jsem důležitá. Nyní se stará a pečuji o sebe s láskou a radostí. Dovoluji ostatním, aby byli tím, kým jsou. Všichni jsme v bezpečí a svobodní.
Prsty – Představují detaily života.
Jsem smířený s detaily života.
Prsty - malíček – Představuje rodinu a předstírání.
Cítím se dobře s rodinou Života.
Prsty - palec – Představuje intelekt a starost.
Má mysl je klidná.
Prsty - prostředníček – Představuje zlost a sexualitu.
Je příjemné být mužem/ženou.
Prsty - prsteníček – Představuje svazky a smutek.
Miluji klidně a vyrovnaně.
Prsty - ukazováček – Představuje ego a strach.
Jsem v bezpečí.
Prsty u nohy – Představují malé detaily naší budoucnosti.
Všechny maličkosti se postarají sami o sebe.
Průjem – Strach. Odmítání. Útěk
Přijímám, asimiluji a vylučuji naprosto normálně. Jsem smířený se životem.
Pruritus (viz svědění) – Touhy, které jsou člověku proti mysli. Nespokojenost. Výčitky svědomí. Snaha odejít pryč nebo utéct.
Jsem spokojený tam, kde jsem. Přijímám to, co je pro mě dobré, neboť vím, že všechny mé potřeby a touhy budou naplněny. 
Pruritus ani (viz konečník - svědění) – Pocit viny z minulosti. Výčitky svědomí.
S láskou odpouštím sám sobě. Jsem volný.
Přehnaná chuť k jídlu – Strach. Potřeba ochrany. Odsuzování emocí.
Jsem v bezpečí. City jsou bezpečné. Mé pocity jsou normální a přijatelné.
Puchýře – Odpor. Nedostatek emocionální ochrany.
Nechávám se něžně unášet životem a novými prožitky. Všechno je v pořádku.
Pupínky (viz bílé uhry, černé uhry) – Drobná vzplanutí vzteku.
Uklidňuji své myšlenky a jsem úplně vyrovnaný.
Pyelonefritida (viz infekce močových cest) – Vztek. Obvykle na opačné pohlavní nebo na partnera. Obviňování ostatních.
Zbavuji se mentálního návyku, který způsobil mé problémy. Chci se změnit. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Q
R
Rakovina – Hluboká bolest. Dlouhotrvající odpor. Hluboko uložený smutek. Potlačované nenávisti. "K čemu to všechno je?"
S láskou odpouštím všem a zbavuji se své minulosti. Chci naplnit svůj svět láskou. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Rameno (viz klouby, kulatá záda) – Představují naši schopnost s radostí nést naše životní zkušenosti. Příliš těžké břemeno děláme ze života sami svými postoji.
Chci, aby mé prožitky byly plné radosti a lásky.
Rány (viz pořezání, zranění) – Pocit viny a zlost sám na sebe.
Odpouštím sám sobě a chci se mít rád.
Respirační onemocnění (viz bronchitida, chřipka, kašel, nachlazení) – Strach z přijímání života naplno.
Jsem v bezpečí. Miluji svůj život.
Retinovaný zub moudrosti – Nedostatek mentálního prostoru k vytvoření pevných základů.
Otevírám své vědomí rozpínavosti života. Je ve mně dostatek prostoru pro růst a změnu.
Revmatická artritida  – Silná kritika nějaké autority. Pocit, že mě někdo ovládá.
Jsem svou vlastní autoritou. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život je dobrý.
Revmatismus – Pocit diskriminace. Nedostatek lásky. Chronická zahořklost Odpor.
Vytvářím své vlastní prožitky. Když mám rád sebe i ostatní lidi, jsou mé prožitky lepší a příjemnější.
Rozedma – Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden lásky.
Od narození je mým právem žít svobodně a naplno. Miluji život. Miluji sám sebe.
Roztroušená skleróza – Zatvrzelost, neoblomnost, nepružnost. Strach.
Výběrem láskyplných a radostných myšlenek si vytvářím laskavý a radostný svět. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.
Ruce – Představují naši schopnost různě nakládat se životními zkušenosti. Držení a manipulace. Stisk a povolení. Pohlazení. Štípnutí.
Lehce, radostně a s láskou využívám všechny své prožitky a zkušenosti. 
Říhání – Strach. Příliš rychlé hltání života.
Všechno, co potřebuji udělat, má své místo a čas. Jsem klidný.

S
Sebevražda – Představují naši schopnost s radostí nést naše životní zkušenosti. Příliš těžké břemeno děláme ze života sami svými postoji.
Žiji ve světě s nepřeberným množstvím možností. Vždycky existuje i jiná možnost. Jsem v bezpečí.
Senilita (viz Alzheimerova nemoc) – Návrat do takzvané bezstarostnosti dětství. Vyžadování péče a pozornosti. Způsob ovládání svého okolí. Snaha o únik.
Boží ochrana. Bezpečí. Klid a mír. Vesmírná Inteligence působí na každé úrovni života.
Senná rýma (viz alergie) – Nahromadění emocí. Strach z pravidelnosti. Víra v postih. Vina.
Mám všechno, co v životě potřebuji. Za všech okolností jsem v bezpečí.
Sklerodermie – Ochrana sama sebe před životem. Nedůvěra ve vlastní schopnost postarat se sám o sebe.
Jsem naprosto uvolněný, neboť vím, že jsem v bezpečí. Důvěřuji Životu a důvěřuji i sám sobě.
Skolióza (viz kulatá záda, zakřivení páteře) – Tíha života spočívající na ramenou. Beznadějnost a bezmocnost.
Stojím rovně a svobodně. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Můj život se každým dnem zlepšuje.
Slabost – Potřeba mentálního odpočinku.
Dávám své mysli radostnou dovolenou.
Slezina – Posedlost. Utkvělé myšlenky a představy.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Důvěřuji běhu života a tomu, že život je tu pro mě. Jsem v bezpečí. Všechno je v pořádku. 
Slizniční drobná krvácení (ekchymóza) – Překážky v životě. Trestání sama sebe.
Mám se rád a opatruji se. Jsem k sobě milý a něžný. Všechno je v pořádku.
Smrt – Představuje konec běhu života.
Radostně se přesunuji k nové úrovni prožitků. Všechno je v pořádku.
Sněť (gangréna) – Myšlenková morbidita. Utopení radosti v jedovatých myšlenkách.
Vybírám si pouze harmonické myšlenky a nechávám sebou volně protékat radost.
Solar plexus – Reflexivní reakce. Centrum intuice.
Důvěřuji svému vnitřnímu hlas. Jsem silný, moudrý a schopný.
Spáleniny – Zlost. Zuřivost.
Vytvářím ve svém nitru i okolí jen klid a harmonii. Zasloužím si, abych se cítil dobře.
Srdce (viz krev) – Představuje centrum lásky a bezpečí.
Mé srdce bije v rytmu lásky.
Srdeční potíže – Dlouhotrvající emocionální problémy. Nedostatek radost. Srdce z kamene. Víra, že je k život třeba stres a tlak.
Radost. Radost. Radost. Láskyplně nechávám radost proudit mou myslí i mým tělem.
Srpkovitá anémie – Představa, že nejsem dostatečně dobrý, která ničí každou radost v mém životě.
Toto dítě má nesmírnou radost ze života a je vyživováno láskou. Boží zázraky se dějí každý den.
Stárnutí - potíže – Společenské předsudky. Staré myšlení. Strach být sám sebou. Odmítnutí současnosti.
Mám se rád v každém věku. Každý okamžik mého života je nádherný a dokonalý.
Strnutí šíje (viz tetanus) – Zlost. Touha ovládat ostatní. Neochota vyjádřit vlastní city.
Důvěřuji běhu života. Snadno žádám o to, co chci. Život mě podporuje.
Struma (viz štítná žláza) – Nenávist pocházející z pocitu ublížení. Oběť. Pocit zmařeného života. Nenaplnění.
Představuji ve svém životě sílu a autoritu. Mohu být sám sebou.
Střeva – Představují vylučování odpadu.
Lehce se zbavuji všech nepotřebných věcí. 
Střeva - potíže – Strach z odstranění minulých věcí, které již nejsou potřebné.
Svobodně a jednoduše se zbavuji všeho starého a radostně vítám nové věci.
Střevní sliznice (viz kolitida, křečovitá kolitida, střeva, tlusté střevo) – Navrstvené staré zmatené myšlenky, blokující odpadní cestu.
Zbavuji se minulosti. Mé myšlenky jsou jasné. Žiji v současnosti, jsem klidný a mám radost
Stydká kost – Představuje ochranu genitálií.
Mé pohlavní orgány jsou bezpečné.
Suché oči – Zlostný pohled. Odmítání dívat se s láskou. Radši byste zemřeli, než někomu něco odpustili. Záštiplnost.
Ochotně odpouštím. Vdechuji život do svých představ a dívám se se soucitem a porozuměním.
Svalová dystrofie – "Nezasloužím si vyrůst."
Povznáším se nad omezení mých rodičů. Můžu dělat to nejlepší, čeho jsem schopen.
Svaly – Odpor k novým prožitkům. Svaly představují naši vlastní schopnost pohybu v životě.
Vnímám život jako radostný tanec.
Svědění (pruritus) – Touhy, které jsou člověku proti mysli. Nespokojenost. Výčitky svědomí. Snaha odejít pryč nebo utéct.
Jsem spokojený tam, kde jsem. Přijímám to, co je pro mě dobré, neboť vím, že všechny mé potřeby a touhy budou naplněny.
Svrab – Infikované myšlení. Dovoluji ostatním, aby se mi dostali pod kůži.
Jsem živým, milujícím, radostným vyjádřením života. Jsem svůj.
Syfilis (viz pohlavní choroby) – Obětování vlastních schopností a sil.
Jsem rozhodnutý být sám sebou. Jsem spokojený s tím, jaký jsem.
Šedivění vlasů – Stres. Přesvědčení, že musím žít od tlakem a v napětí.
Jsem vyrovnaný a cítím se dobře v každé oblasti svého života. Jsem silný a schopný. 
Šedý zákal – Neschopnost dívat se před sebe s radostí. Černá budoucnost.
Život je věčný a plný radosti. Těším se na každý okamžik.  
Škrábance 
– Pocit, že život je jedna velká zlodějina a že mě ostatní oškubali.
Jsem vděčný za to, že je život ke mně tak štědrý.
Štítná žláza viz hypotyreóza, struma) – Ponížení. "Nikdy se nedostanu k tomu, co chci dělat. Kdy už na mě přijde řada?"
Postupuji kupředu přes svá stará omezení. Svobodně a tvořivě se vyjadřuji.
T
Tasemnice – Silné přesvědčení, že jsem obětí druhých. Bezmoc nad postoji ostatních lidí.
Ostatní jenom odrážejí dobré mínění, které o sobě mám. Mám se rád a jsem spokojený s tím, jaký jsem.
Tělní pach – Strach. Nechuť sám k sobě. Strach z ostatních.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí. 
Tepny – Rozvádějí radost ze života.
Jsem plný radosti. Protéká mnou s každým pulzem mého srdce.
Tetanus (viz strnutí šíje) – Potřeba zbavit se zlostných, hlodavých myšlenek.
Nechávám lásku ve svém srdci, ať mě promyje, vyčistí a zhojí každou část mého těla a všechny mé city.
Thymus (brzlík) – Hlavní žláza imunitního systému. Pocit, že na mě Život útočí. "Jdou po mně."
Mé laskavé myšlenky udržují imunitní systém při síle. 
Tiky, záškuby – Strach. Pocit že mě ostatní sledují.
Celý Život je semnou spokojený. Všechno je v pořádku. Jsem v bezpečí.
Tlusté střevo – Lpění na minulosti. Strach ze zbavování se nepotřebných věcí.
Lehce odvrhuji to, co již nepotřebuji. Minulost je za mnou a já jsem zcela volný.
Tonzilitida (viz bolesti v krku, hnisavá angína) – Strach. Potlačené emoce a tvořivost.
Volně mnou proudí Boží myšlenky a veškeré dobro. Jsem vyrovnaný.
Tračník (viz tlusté střevo) – Asimilace. Absorpce. Snadné vylučování.
Lehce asimiluji a absorbuji vše, co potřebuji vědět, a radostně se zbavuji minulosti.
Trávicí potíže – Strach, hrůza a úzkost na úrovni útrob.
Klidně a radostně přijímám a asimiluji všechny nové prožitky.
Trichofycie (kožní onemocnění) – Dovoluji ostatním, aby se mi dostali pod kůži. Pocit, že nejsem dostatečně dobrý nebo čistý.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Žádná osoba, místo nebo věc nade mnou nemá moc. Jsem zcela svobodný.
Třesavka (viz paralýza, Parkinsonova nemoc) – Paralyzující myšlenky. Ustrnutí.
Mohu svobodně myslet a mám spoustu skvělých radostných prožitků.
Tuberkulóza – Opotřebování díky vlastnímu sobectví. Panovačnost. Kruté myšlenky. Pomsta.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Tím si vytvářím radostný a klidný svět, ve kterém mohu žít. 
Tuk (viz obezita) – Přecitlivělost. Často představuje strach a ukazuje potřebu ochrany. Strach může být zástěrkou skryté zloby a neochoty odpouštět.
Ochraňuje mě Boží láska. Neustále jsem v bezpečí. Chci dospět a převzít zodpovědnost za svůj vlastní život. Odpouštím ostatním a právě teď si vytvářím svůj vlastní život tak, jak chci. Jsem v bezpečí. 
Tuk - boky – Kousky tvrdohlavé zloby na rodiče.
Chci odpustit minulé křivdy. Je pro mě bezpečné vyjít ze stínu svých rodičů.
Tuk - břicho – Zlost z toho, že mě ostatní odmítají dát výživu.
Vyživuji se duševní potravou, jsem spokojený a volný.
Tuk - paže – Zlost z toho, že mně ostatní odmítají dát lásku.
Je pro mě bezpečné vytvořit si tolik lásky, kolik chci.
Tuk - stehna – Zlost z dětství. Často vztek na otce.
Vnímám otce jako dítě vychované bez lásky a snadno mu odpouštím. Jsem oba volní.
U
Únava – Vzdor, nuda. Nedostatek lásky a náklonnosti za to, co udělám.
jsem nadšený životem a naplněný energií a entuziazmem.
Úplavice - dysenterie – Strach a silná zlost.
Vytvářím ve své mysli mír a klid a mé tělo to odráží.
Úplavice bakteriální – Útrapy a beznaděj.
Jsem naplněn láskou, energií a radostí ze života.
Urticaria (viz kopřivka) – Malé skryté obavy. "Dělám z komára velblouda".
Vnáším klid do každého koutu svého života.
Ústa - potíže – Neměnné názory. Nepřístupná mysl. Neschopnost přijímat nové myšlenky.
Vítám nové myšlenky i názory a připravuji se na jejich přijetí a asimilaci.
Uši – Představují naši schopnost naslouchat.
Poslouchám s láskou.
Úzkost – Nedůvěra k běh
Mám se rád a jsem spokojený s tím, jaký jsem. Důvěřuji životu. Jsem v bezpečí..
V
Vaječníky – Představují místa tvoření. Tvořivost.
Jsem vyvážená v proudu své tvořivosti.
Varlata – Mužský princip. Mužství.
Je bezpečné být mužem.
Vertigo (viz závrať) – Přelétavé roztříštěné myšlení. Odmítání podívat se na něco nebo někoho. Varlata – Mužský princip. Mužství
Jsem hluboce soustředěný a vyrovnaný. Je pro mě bezpečné být naživu a radovat se.
Virová infekce (viz infekce) – Nedostatek radosti v životě. Zahořklost.
Nechávám radost, aby volně proudila mým životem. Mám se rád.
Virus Epstein-Barrové – Nadměrné úsilí. Strach z vlastní nedokonalosti. Vysávání veškerých vnitřních rezerv. Virus stresu.
Jsem uvolněný a znám svou cenu. Jsem dostatečně dobrý. Život je snadný a plný radostí.
Vitiligo (místní nedostatek pigmentu v kůži) – Pocit, že jsem úplně mimo veškeré dění. Nikam nepatřím. Osamocenost.
Jsem v centru Života a jsem spojen s láskou.
Vředy (viz pálení žáhy, žaludeční potíže, žaludeční vředy) – Strach a silná zlost.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem vyrovnaný a klidný. Všechno je v pořádku.
Vulva – Představuje křehkost.
Je bezpečné být křehká.
Vyrážka (viz kopřivka) – Podrážděnost nad zpožděními. Dětský způsob, jak si vynutit pozornost.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem smířený s během života.
Výrony – Zlost a odpor. Nechuť k pohybu daným směrem v životě.
Věřím, že běh života mě přivede jen k nejvyššímu dobru. Jsem vyrovnaný.
Výrůstky – Hýčkání starých bolestí a křivd. Odpor.
lehce odpouštím. Miluji sám sebe a odměňuji se pochvalnými myšlenkami.
Vzteklina – Zlost. Přesvědčení, že lze problémy řešit násilím.
jsem obklopen a prostoupen klidem a mírem.
W, X, Y
Z
Zácpa – Odmítání zbavit se starých myšlenek. Lpění na minulosti. Někdy lakomost.
Jak se zbavuji minulosti, vstupují do mé nové, čerstvé a životně důležité věci. Život mnou volně protéká.
Záda – Představují oporu životu.
Vím, že je mně Život vždy oporou.
Záda – potíže (viz zvláštní oddíl – potíže s páteří – moje pozn. - níže)
Záda - potíže - bedra 
– Strach o peníze. Nedostatek finanční podpory.
Důvěřuji běhu života. O vše, co potřebuji, je vždy dobře postaráno. Jsem v bezpečí.
Záda - potíže - hrudní oblast – Pocit viny. Setrvávání v problémech minulosti.
Zbavuji se minulosti. Chci se volně pohybovat kupředu, s láskou ve svém srdci.
Záda - potíže - oblast krku – Nedostatek emocionální podpory. Pocit, že nejsem milován. Potlačování lásky.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život mě podporuje a miluje mě.
Zadržování tekutin (viz edémy, otoky) – Čeho se nechcete vzdát?
Ochotně a s radostí se zbavuji starých věcí.
Záchvaty – Útěk před rodinou, sám před sebou nebo před životem.
Jsem spokojený s celým vesmírem. Jsem v bezpečí a ostatní mně rozumějí.
Záchvaty asfyxie (viz dýchací potíže, hyperventilace) – Strach. Nedůvěra v běh života. Ustrnutí v dětství.
Je bezpečné dospět. Svět je bezpečný. Jsem v bezpečí.
Zakřivení páteře - skolióza, kyfóza (viz kulatá záda) – Tíha života spočívající na ramenou. Beznadějnost a bezmocnost.
Zbavuji se všech obav. Nyní důvěřuji běhu života. Vím, že život je tu pro mě. Stojím vzpřímeně a s láskou.
Zánět (viz "Itida") – Strach. Vidím rudě. Zanícené myšlení.
Mé myšlenky jsou mírumilovné, klidné a soustředěné. 
Zánět hrtanu, laryngitida – Mám takový vztek, že ani nemohu mluvit. Strach promluvit nahlas. Odpor vůči autoritě.
Mohu svobodně žádat, o co chci. Je bezpečné vyjadřovat své myšlenky a pocity. Jsem vyrovnaný.
Zánět kyčelníku (ileitida, Crohnova nemoc) – Strach. Obavy. Pocit vlastní nedostatečnosti.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Snažím se, jak nejlépe mohu. Jsem skvělý. Jsem usmířený.
Zánět močové trubice (uretritida) – Zlostné emoce. Naštvání. Provinilost.
Ve svém životě vytvářím pouze radostné prožitky.
Zánět nosních dutin (sinusitida) – Podrážděnost kvůli blízké osobě.
Oznamuji, že mě neustále obklopuje i prostupuje klid a harmonie. Všechno je v pořádku.
Záněty pochvy - vaginitida (viz Leukorrhea, ženské nemoci) – Zlost na partnera. Sexuální vina. Trestání sebe sama.
Ostatní odrážejí lásku a spokojenost, kterou cítím sama k sobě. Raduji se ze své sexuality.
Zánět slepého střeva – Strach. Strach ze života. Bránění proudu dobra.
Jsem v bezpečí. Uvolňuji se a nechávám život radostně protékat kolem sebe.
Zánět slinivky (pankreatitida) – Odmítání. Zlost a frustrace z toho, že život zdánlivě ztratil veškerou svou sladkost.
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Já sám vytvářím sladkost a radost ve svém životě.
Zánět spojivek (viz zarudlé oči) – Zlost a frustrace z toho, co v životě vidíte.
Dívám se kolem sebe očima lásky. Existuje harmonické řešení, které přijímám.
Zánět ucha - otitida – Zlost. Odmítání naslouchat ostatním. Příliš hluku. Hádky rodičů.
Obklopuje mě harmonie. Poslouchám s láskou všechno příjemné a dobré. Jsem středem lásky.
Zánět žil – Zlost a frustrace. Obviňování ostatních z omezování mého života a nedostatku radosti.
Radost právě volně proudí mým tělem a já jsem smířený se životem.
Zápal plic (viz plicní potíže) – Zoufalost. Únava ze života. Citové rány, kterým nedovolím, aby se zacelily.
Svobodně přijímám myšlenky, které jsou prodchnuté dechem a inteligencí Života. Tento okamžik je nový.
Zápěstí – Představuje pohyb a lehkost.
Nakládám se svými prožitky s moudrostí, láskou a lehkostí.
Zarostlý nehet na palci u nohy – Obavy a pocit viny. Pochybování o svém právu pohybovat se kupředu.
Je mým nezcizitelným právem určit směr, kterým chci ve svém životě jít. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.
Zarudlé oči (viz zánět spojivek) – Zlost a frustrace. Nechuť vidět.
Zbavuji se přesvědčení, že mám vždycky pravdu. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Závislosti – Touha utéci sám před sebou. Strach. Neznalost, jak mít rád sám sebe.
Zjišťuji, jak jsem úžasný. Chci se mít rád a chci mít sám ze sebe radost.
Závrať – Přelétavé roztříštěné myšlení. Odmítání podívat se na něco nebo někoho.
Jsem hluboce soustředěný a vyrovnaný. Je pro mě bezpečné být naživu a radovat se.
Znecitlivění (parestézie) – Potlačování lásky a pozornosti. Mentální umírání.
Sdílím své pocity i svou lásku. Reaguji na lásku ostatních lidí.
Zranění (viz pořezání, rány) – Zlost namířená proti sobě. Pocit viny.
Zbavuji se své závislosti pozitivním způsobem. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Ztráta paměti – Strach. Útěk před životem. Neschopnost bránit své zájmy.
Inteligence, odvaha a sebeúcta jsou všudypřítomné. Je bezpečné být naživu.
Ztráta rovnováhy – Roztříštěné myšlení. Nevyrovnanost.
Bezpečně se koncentruji a přijímám dokonalost svého života Všechno je v pořádku.
Ztrhané rysy – Ztrhané rysy obličeje pocházejí z trudomyslnosti. Odpor k životu.
Vyjadřuji radost ze života a vychutnávám si naplno každý okamžik každého dne. Stávám se znovu mladým.
Ztuhlý krk (viz krk - potíže) – Neústupná tvrdohlavost.
Je bezpečné dívat na věci i z jiných úhlů pohledu.
Zuby – Představují ROZHODNUTÍ.
Zuby - potíže (viz kořen zubu) – Dlouhodobá nerozhodnost. Neschopnost analyzovat myšlenky a přijímat rozhodnutí.
Rozhoduji se na základě principů pravdy a cítím se v bezpečí, neboť vím, že v mém životě se dějí výhradně správné věci.
Zvracení – Prudké odmítání myšlenek. Strach z nových věcí.
Bezpečně a radostně zažívám život. Přichází ke mně pouze dobro.
Žaludek – Přijímá výživu. Zažívá myšlenky.
Snadno a lehce zažívám život.
Žaludeční křeče – Strach. Touha po zastavení běhu života.
Věřím běhu života. Jsem v bezpečí.
Žaludeční potíže (viz gastritida, pálení žáhy, vředy, žaludeční vřed) – Hrůza. Strach z nových věcí. Neschopnost asimilovat nové.
Život mi dělá dobře. Neustále asimiluji všechno nové. Všechno je v pořádku.
Ženské nemoci (viz amenorrhea, dsymenorrhea, fibroidní tumory, leukorrhea, menstruační problémy, zánět vaginy) – Popírání sebe sama. Odmítání vlastní ženskosti a ženského principu.
Raduji se ze svého ženství. Jsem ráda, že jsem žena. Miluji své tělo.
Žlázy – Představují zásobovací stanice. Vlastní začínající aktivita.
Ve svém světě jsem tvořivou silou.
Žloutenka (viz jaterní potíže) – Předsudky vůči sobě i svému okolí. Nevyrovnanost.
Jsem tolerantní, miluji a soucítím se všemi, včetně sebe.
Žlučové kameny (choletiáza) – Zahořklost. Zatvrzelé myšlenky. Odsuzování ostatních. Pýcha.
S radostí se zbavuji minulosti. Život je příjemný a já také.

OBRATLE (vsuvka – vhodné si přečíst vždy vše u příslušného druhu obratlů a najít si, co Vám sedí):
Krční páteř 1C – Strach. Zmatek. Útěk před životem. Pocit, že nejsem dostatečně dobrý. „Co jenom řeknou sousedé?“ Nekonečné vnitřní zápasy.
Jsem soustředěný, klidný a vyrovnaný. Vesmír je semnou spokojený. Důvěřuji svému Vyššímu Já. Všechno je v pořádku.
Krční páteř 2C – Odmítání moudrosti. Nechci nic vědět nebo něčemu rozumět. Nerozhodnost. Odpor a provinilost. Nevyrovnaný život. Popření vlastní duševnosti.
Jsem součástí Vesmíru a jsem zajedno se životem. Je pro mě bezpečné vědět a růst. 
Krční páteř 3C – Přijímání viny za ostatní. Provinilost. Mučednictví. Nerozhodnost. Ubíjení sebe sama. Ukusování větších soust, než lze zvládnout.
Jsem zodpovědný jenom sám za sebe a jsem spokojený s tím, kdo jsem. Umím zacházet se vším, co vytvořím.
Krční páteř 4C – Provinilost. Potlačená zlost. Zahořklost. Utlumené pocity. Zadržované slzy.
srozumitelně komunikuji se životem. Jsem svobodný a mohu si právě teď užívat života. 
Krční páteř 5C – Strach z posměchu a ponižování. Strach vyjádřit se. Odmítání toho, co je pro mě dobré. Přetěžování.
Má komunikace je srozumitelná. Přijímám to, co je pro mě dobré. Zbavuji se všech očekávání. Jsem milován. Jsem v bezpečí.
Krční páteř 6C – Nadměrná zátěž. Snaha rozhodovat za druhé. Vzdor. Nepružnost.
S láskou nechávám ostatním lidem volnost. Láskyplně se starám sám o sebe. Lehce se pohybuji životem.
Krční páteř 7C – Zmatek. Zlost. Pocit bezmocnosti. Neschopnost dotýkat se ostatních lidí.
Mám právo být sám sebou. Odpouštím minulosti. Vím, kdo jsem. S láskou se dotýkám ostatních.
Hrudní páteř 1T – Strach ze života. Příliš mnoho starostí, které nemohu zvládnout. Uzavírání se před životem.
Přijímám život s lehkostí. Všechno dobré je teď moje.
Hrudní páteř 2T – Strach, bolest a křivda. Neochota cítit. Uzavření svého srdce.
Mé srdce odpouští a zbavuje se minulosti. Je bezpečné mít se rád. Mým cílem je vnitřní klid.
Hrudní páteř 3T – Vnitřní chaos. Hluboké, staré křivdy. Neschopnost komunikovat
Všem odpouštím. Odpouštím i sám sobě. Starám se o sebe.
Hrudní páteř 4T – Zahořklost. Potřeba škodit ostatním. Odsuzování.
Uděluji si dar odpuštění ostatním a jsme oba volní.
Hrudní páteř 5T – Odmítání emocí. Zatarasené pocity, vztek.
Nechávám sebou volně proudit život. Chci žít. Všechno je v pořádku.
Hrudní páteř 6T – Zlost na život. Potlačované negativní emoce. Strach z budoucnosti. Neustálé starosti.
Důvěřuji životu, že se přede mnou rozvine jen pozitivním způsobem. Je bezpečné mít se rád.
Hrudní páteř 7T – Dlouho ukládaná bolest. Odmítnutí radosti.
Chci se zbavit starých bolestí. Nechávám svěžest, aby naplnila můj život.
Hrudní páteř 8T – Posedlost selháním. Odpor k tomu, co je pro mě dobré.
Jsem otevřený a připravený přijmout všechno dobré. Vesmír mě miluje a podporuje mě.
Hrudní páteř 9T – Pocit zklamání životem. Obviňování ostatních. Oběť.
Mám svou vlastní sílu. Láskyplně vytvářím svou vlastní zkušenost.
Hrudní páteř 10T – Odmítání břímě zodpovědnosti. Potřeba být obětí. „Je to tvoje chyba.“
Otevírám se radosti a lásce, která svobodně dává i přijímá.
Hrudní páteř 11T – Malá sebedůvěra. Strach ze vztahů.
Mám se za krásného, uctívaného a hodného lásky. Jsem na sebe hrdý.
Hrudní páteř 12T – Neuznání práva na život. Nejistota a strach z lásky. Neschopnost zažívat.
Chci poznat radosti života. Chci o sebe pečovat.
Bederní páteř 1L – Pláč pro lásku a potřeba být osamělý. Nejistota.
Jsem v bezpečí a sám Život mě miluje a podporuje.
Bederní páteř 2L – Uvíznutí v bolestech z dětství. Nevidím žádnou cestu ven.
Žiji sám pro sebe a překračuji omezení svých rodičů. Teď jsem na tahu já.
Bederní páteř 3L – Sexuální zneužití. Provinilost. Nenávist sám k sobě.
Zbavuji se minulosti. Hýčkám sám sebe i svou krásnou sexualitu. Jsem v bezpečí. Jsem milován.
Bederní páteř 4L – Odmítání sexuality. Finanční nejistota. Strach z kariéry. Pocit vlastní slabosti.
Mám se rád takový, jaký jsem. Jsem pevně ukotven vlastními silami. Vždy a všude jsem v bezpečí.
Bederní páteř 5L – Nejistota. Obtíže při komunikaci. Zlost. Neschopnost přijímat radost.
Zasloužím si užívat života. Žádám o to, co chci a přijímám vše s radostí a potěšením.
Křížová kost – Ztráta síly. Stará, tvrdohlavá zlost.
Ve svém životě jsem svou vlastní autoritou. Zbavuji se minulosti a požaduji pro sebe dobro.
Kostrč – Nevyrovnanost. Sebeobviňování. Vysedávání na starých bolestech.
Přivádím svůj život do rovnováhy tím, že se mám rád. Žiji právě teď a mám rád to, co jsem.

Text PSYCHOSOMATIKA + PSYCHOSOMATICKÉ POTÍŽE (VÝZNAM) převzat z knihy Uzdrav své tělo od Louse L. Hay.