OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů
Fyzická osoba Hana Šimoníková., IČO: 01893149, se sídlem Brno, Kneslova 14/16, PSČ: 618 00, chrání veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail a datum, čas a místo narození) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Ráda bych vás touto formou seznámila s některými novými pravidly a informacemi v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR, které je v Evropské unii, tedy i v České republice, účinné od 25. května 2018), neboť bezpečnost vašich osobních údajů je důležitá a ráda bych, abyste mohli i nadále využívat všechny mé služby bez jakýchkoli omezení.

Kontaktní údaje
Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mne kontaktovat na tel. čísle +420 773 886 231, nebo na e-mailu: HanaHani@email.cz

Prohlašuji
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
- budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
- plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
- umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
- poskytování služeb, plnění smlouvy - Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefon, datum, čas a místo narození a e-mail potřebuji k plnění smlouvy (např. email či telefon potřebuji ke komunikaci s vámi či zaslání zpracovaného horoskopu, datum, hodinu a místo narození k vytvoření horoskopu pro vás, případně někdy adresu pro zaslání horoskopu poštou)- vedení účetnictví - Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Předávání dat mimo EU
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly naše vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup k osobním údajům mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Právno na přenositelsnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 90 dní.

Právo na výmaz - být zapomenut/a
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut/a). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů.
Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě osobně, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů
E-maily s inspirací, či informace ohledně mých služeb vám budu případně zasílat, jste-li zákazník na základě mého zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, pošlu vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr těchto e-mailů odpovědí a uvedením NE v předmětu emailu.

Mlčenlivost
Dovoluji si Vás ujistit, že všichni, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Hana Šimoníková

 Petra Velechovského,